Projekteerijad viilivad energiaarvutuse kohustusest (1)

Kaarma vallavalitsus on alanud aastal jätnud kodanikele väljastamata ehitusloa, kuna hoone projekteerija pole teinud energiatõhususe miinimumarvutust, mis on aluseks energiamärgise väljastamisel.

Kaarma valla ehituse peaspetsialisti Peeter Arikase sõnul on energiamärgise nõue pannud praegu uusehitustele piiri, sest Saaremaal ei leidu inseneri, kes tahaks sellega tegeleda.

“Olen aru saanud, et kaks inimest on käinud kauplemas ja toonud Saaremaa projekteerimisbüroodest projekti, aga arvutust pole juures, sest Saaremaal polevat inimest, kes tahab neid asju arvutada,” ütles Arikas.

Energiamärgis on dokument, mis näitab, kui palju hoone või korter tarbib energiat, mis kulub hoone kütmiseks, jahutamiseks, vee soojendamiseks, ventilatsiooniks, valgustuseks vms.

Ehitusinsener Kaarel Kasemets firmast Ösel Consulting ütles, et energiakulu arvutamine pole vabatahtlik tegevus, vaid seadusega ettenähtud.

“Projekteerija on kohustatud kirjutama projektile juurde energiamahukuse, kus tuuakse välja hoone ruutmeetri peale kuluv soojusenergia,” märkis Kasemets, kelle sõnul Ösel Consulting sellist teenust ka osutab.

Peeter Arikase hinnangul on energiamärgisega seonduv ilmselt sedavõrd uudne, et kohalikud projekteerijad pole jõudnud veel seadust täpselt lugeda ja selle nõuetega kaasa minna.

Ühele kohalikule projekteerijale esitatud küsimusele, miks pole projektiga kaasas energiatõhususe arvutust, olevat Arikas saanud vastuse: “Ma ei ole vaadanud, kuidas see asi käib.”

Kuressaare linna ehitusjärelevalve insener Aivo Kesküla ütles, et linnavalitsusele ei ole uusi projekte sel aastal veel esitatud. “Meil on nullseis praegu projektidega,” lausus Kesküla.

Energiamärgis näitab, kui energiasäästlik on kinnisvara. Mida kõrgem on hoone energiatõhususe klass (A-st kuni G-ni), seda väiksemad on tulevikus energiaarved.

Seega peaks energiamärgis kaasa aitama sellele, et inimesed tunneksid huvi eeskätt energiasäästliku kinnisvara soetamise vastu.


Millistel hoonetel peab olema energiamärgis?

• Olemasolevad hooned ja korterid: energiamärgis peab olema kõikidel hoonetel või korteritel, mida soovitakse osta või müüa pärast 1. jaanuari 2009. Müüja peab ostu-müügitehingu toimumisel energiamärgise üle andma ostjale.

• Uued hooned: energiamärgis peab olema kõikidel hoonetel, mille projekteerimist alustatakse 2009. aastal. Sellisel juhul tuleb energiamärgis esitada kohalikule omavalitsusele ehitusloa taotlemisel.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 29 korda, sh täna 1)