Isikliku abivahendi kaarti väljastavad omavalitsused (1)

Isikliku abivahendi kaarti väljastavad omavalitsused

 

Uuest aastast kehtib isikliku abivahendi kaardi väljastamisel uus kord – kui seni väljastas kaardi maavalitsus, siis nüüd saab kõnealuse dokumendi kohalikust omavalitsusest.

Saare maavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja Inna Kask ütles, et isikliku abivahendi kaart on dokument, mis annab puudega inimesele võimaluse kas osta või laenutada endale soodustingimusel vajaliku abivahendi (näiteks protees, kuuldeaparaat, nägemis- või liikumisabivahend jne).

“Kui säärane süsteem 2000. aastal kehtima hakkas, olid sotsiaaltöötajad seisukohal, et isikliku abivahendi kaardi peaks inimesele väljastama maavalitsus,” rääkis Inna Kask.

“Senine praktika on aga näidanud, et abi vajavatel inimestel on siiski lihtsam pöörduda kohaliku omavalitsuse poole, et sealt see kaart saada.”
Isikliku abivahendi kaardi saamiseks peab inimene eelkõige pöörduma kas oma perearsti või siis raviarsti poole, kes otsustab, kas ja missugust abivahendit patsient vajab.

“Kui varem tuli inimene selle tõendiga edasi meie juurde,” selgitas Kask, “siis uue korra kohaselt peab ta isikliku abivahendi kaardi saamiseks pöörduma mitte maavalitsusse, vaid oma valla või linna sotsiaaltöötaja poole.”

Inna Kask lisas, et Saare maavalitsusel on lepingud 15 firmaga (neist kahel on filiaalid ka Saaremaal), kes puudega inimestele abivahendeid kas valmistavad või neid vahendavad.

“Kui inimene on kohalikust omavalitsusest isikliku abivahendi kaardi saanud,” jätkas Kask, “võibki ta seejärel pöörduda temale vajamineva abivahendi soodustingimustel ostmiseks või rentimiseks abivahendifirma poole.”

Üheks põhjuseks, miks oli vaja kehtestada uus kord isikliku abivahendi kaardi väljastamisel, oli asjaolu, et kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajad omavad paremat ülevaadet nende haldusterritooriumil elavate sotsiaalteenuseid vajavate inimeste kohta.

Ühtlasi tekib abivahendi kaardi väljastamisel võimalus koheselt hinnata muutunud vajadusi teenuste ja toetuste osas, inimene saab kohe sellekohast informatsiooni.

Lisainfot uue korra kohta isikliku abivahendi kaartide väljastamisel võib saada kas kohalikust omavalitsusest või Saare maavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonnast telefonil 45 20 530.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 55 korda, sh täna 1)