Süvendatud laevatee neljakordistab laevade arvu Väinameres

Süvendatud laevatee neljakordistab laevade arvu Väinameres

 

Väinamere laevatee süvendamine loob eeldused Väinameres sõitvate laevade arvu neljakordistamiseks.

Kui 2006. aastal läbis Väinamere laevatee 277 laeva, siis 2017. aastal võib Väinamere laevateel liikuda hinnanguliselt ligikaudu 1110 laeva aastas.

Eeldused selleks loob Väinamere laevatee väljaehitamine kuni 5,5-m süvisega laevade jaoks (sügavus kuni 6,6 m). Praegu on Väinamere laevateel tagatud ohutu laevasõit kuni 4,1-meetrise süvisega laevadele, kuid laevateel liiguvad kuni 4,9-meetrise süvisega alused.

Veeteede ameti projektijuht Taivo Kivimäe ütles Oma Saarele, et laevatee rekonstrueerimise maksumus on praegustel andmetel 300–400 miljonit krooni, tööde algusaeg pannakse paika 2010. aastal.

Süvendusala merepõhjaelustik hävib

Väinamere laevatee rekonstrueerimiseks kavandatavate süvendus- ja kaadamistööde peamine negatiivne mõju avaldub merepõhjaelustiku praktiliselt täielikus hävimises süvendamis- ja kaadamisalal, ütleb projekti “Tehniline abi laevateede süvendamiseks ja rekonstrueerimiseks Lääne-Eesti saarestikus” äsjavalminud keskkonnamõju hindamise aruanne.

Merepõhjakooslus võib lubatud süvendusmahu juures hävida 2,3 km2 suurusel alal, kooslus võib osaliselt taastuda 2–3 aasta jooksul.
Lisaks võib meretaimestik saada vähemal või rohkemal määral kahjustatud heljumi leviku tõttu veel umbes 15–20-km2 alal.

Hinnanguline süvendusmaht on 2 000 000 m3 ja süvendusala ulatus 2 326 000 m2. Süvendustööd kestavad 5–9 kuud ja töid tuleb tõenäoliselt teostada kahel hooajal, kuna aprilli algusest kuni juuni lõpuni on süvendamine keelatud, soovitavalt ka juulis-augustis.

Analüüsitud kaadamispaikadest osutus eelistatumaks asukoht Liivi lahes Muhu saarest ca 8 km kaugusel kagus.
Tööde tegemise käigus merekeskkonda leviv heljumipilv võib näiteks 15 m/s puhuvate tuultega kanduda 5–12 km kaugusele.

Teatud tuuleoludega jõuab heljum Muhu saare rannikuni ja saare looderanniku madalmeres võib heljumi kontsentratsioon ületada looduslikku fooni mitu korda. Süvendataval ja kaadataval alal võib esialgu täielikult hävida põhjaloomastik, väheneb ka lokaalne kalavaru, mille taastumiseks kulub 3–4 aastat.

Kemikaalide ja nafta vedu keelatakse

Ehkki korralikult süvendatud ja tähistatud kaubalaevateel on kokkuvõttes positiivne mõju laevaliikluse ohutumaks muutmisel Väinameres, toob suuremate laevade lisandumine kaasa naftareostuse ohu, mis võib põhjustada katastroofilisi tagajärgi Väinamere elustikule ja rannikule.
Seetõttu tuleb tahkete ja vedelate kemikaalide, sh naftasaaduste transportimine rekonstrueeritaval laevateel keelata.

Kaubalaevade võimalike õnnetuste või kokkupõrgete tagajärgede likvideerimiseks tuleb piirkonna tarvis koostada reostustõrjekava.
Ohutusmeetmeid on aga teisigi, näiteks ei tohi lubada ballastvee vahetust ja väljapumpamist Väinamere laevateel Natura 2000 Väinamere hoiuala piirides.

Positiivne mõju majandusele

Lõppkokkuvõttes tõdeb aruanne, et rekonstrueeritud Väinamere laevatee kasutamine omab majandusele kaudset positiivset mõju, sest võimaldab teel Soome lahe sadamatest Väinamere ja Riia lahe sadamatesse (või vastupidi) hoida oluliselt kokku kütust ja lühendada teeloleku aega.

Saabumine või lahkumine avamerelt Liivi lahele ja Väinamerele on võimalik kas läbi Irbe väina või kasutades Väinamere laevateed. 2006. aasta andmete põhjal liikus Väinamere laevateel 277 laeva ja läbi Irbe väina 8547 laeva.

Väinamere laevatee süvendamisel ja kaasajastamisel suureneks laevaliiklus Väinameres, sest osa laevu, mis suurema süvise tõttu sõidavad praegu ümber Hiiu- ja Saaremaa ning läbi Kura kurgu, valivad tõenäoliselt Väinamere laevatee, sest see teekond on lühem.

Olulised kaubasadamad on seejuures Pärnu, Virtsu, Roomassaare ja Riia. Väinamere laevatee kasutajad transpordivad nimetatud sadamate kaudu kaupu peamiselt Soome/Soomest ja Venemaale/Venemaalt.

Kokku on projektiala piirkonnas üheksa olulisemat sadamat, mis suudavad vastu võtta kauba- ja/või kruiisilaevu: Riia, Pärnu, Roomassaare, Virtsu, Saaremaa, Rohuküla, Heltermaa, Dirhami ja Lehtma.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 121 korda, sh täna 1)