Kümme militaarobjekti ajaloomälestusena kaitse alla

Muinsuskaitse võtab ajaloomälestisena kaitse alla kümme Saaremaal asuvat I ja II maailmasõjast pärinevat militaarobjekti, et tagada objektide säilimine ja takistada nende lõhkumist.

Muinsuskaitseameti peainspektorite osakonna juhataja kt Ilme Mäesalu ütles Oma Saarele, et Saaremaa enam kui sajast militaarobjektist võetakse kaitse alla rajatised, mis on paremini säilinud ja kus on suurem külastatavus.
Rajatised võetakse kaitse alla lähikuudel. Seni pole Saaremaal kaitse all ühtegi militaarobjekti.

Ilme Mäesalu sõnul on eriti uhked Ninasel suhteliselt kõrvuti asuvad I ja II maailmasõjast pärit rannakaitsepatareid, millest üks paikneb rannas ja teine metsa sees. “Väga hea, kui Ninasele saaks välja arendada militaarturismi raja, millega on võimalik sõjaajaloo huvilisi Saaremaale meelitada,” rääkis Mäesalu.

Endisi sõjaväeehitisi inspekteerinud Saaremaa Muuseumi direktori Endel Püüa hinnangul sobib militaarturismi arendada ka Sõrve säärel, kus asub enamik militaarobjekte.
Püüa sõnul saaksid ka maaomanikud oma maal asuva sõjalise ehitise või rajatise muuta turismiobjektiks ning selleks on võimalik taotleda ka toetusi.

Osa objektidest asub eramaadel, kuid seadus ei kohusta kaitse alla võtmisest ette teatama. Pärast objekti kaitse alla võtmist peab maaomanik kõik muudatused kooskõlastama muinsuskaitsega.

Objekti ajaloomälestisena arvelevõtmine tagab selle kaitstuse seadusega ning kaitsealuse ehitise lõhkujaid on võimalik ka karistada. Ühtlasi paneb see omanikule kohustuse säilitada ehitisi ja rajatisi algupärasel moel.

“Kui nad on kaitse all, siis ei ole võimalik nende peale või lähedusse hakata rajama muid ehitisi, nagu on katseid tehtud,” lausus Mäesalu, kes pidas objektide lõhkumist liiga kontimurdvaks tegevuseks, küll aga annab raketihoidlast veel üht-teist varastada.

Lisaks ajaloomälestisena kaitse alla võtmisele ümbritseb objekti ka kaitsevöönd, mis on seaduse järgi 50 meetrit.
Praegu on muinsuskaitseametil menetluses veel osa Saaremaa pukktuulikute kaitse alla võtmine, millega seoses on tellitud täiendav eksperthinnang.


Kaitse alla võetakse üle 30 rajatise:

Ninase rannakaitsepatarei nr 46 (neli kahurialust, I maailmasõda);
Ninase rannakaitsepatarei nr 313 (neli kahurialust ja jõujaam, II maailmasõda):
Võiküla rannakaitsepatarei (viis suurtükipositsiooni ja rannakaitsepatarei raudteetamm, I maailmasõda);
Sääre rannakaitsepatarei nr 43 (neli suurtükipositsiooni, I maailmasõda);
Stebeli patarei (kaks suurtükitorni ja komandopunkt, II maailmasõda);
Lõpe–Kaimri tankitõrjeliin Lõu külas (II maailmasõda);
Ungru–Pagila tankitõrjeliin Üüdipe külas (II maailmasõda);
arhitektuurimälestisena läheb kaitse alla Sääre piirivalvekordon (peahoone, jõujaam ja valvetorn, Nõukogude aeg);
kolm kuulipildujadotti Roomassaares (II maailmasõda);
Maantee külas Nõukogude raketihoidla Granit (Nõukogude aeg).

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 96 korda, sh täna 1)