UUS! Milline võib hakata välja nägema Saare maakonna bussiliinivõrk (3)

Omasaar.ee avaldab väljavõtte maavalitsuse tellimusel firmas Positium LBS valminud maakonna ühistranspordi uuringust.

Uue liinivõrgu planeerimisel on uuringus eristatud kuus peamist liikumiskoridori Kuressaare ja vallakeskuste vahel (1 Salme, Iide; 2 Kärla, Lümanda, Kihelkonna; 3 Aste, Võhma, Mustjala; 4 Kaarma, Eikla, Leisi; 5 Valjala, Laimjala, Orissaare, Liiva; 6 Pihtla, Sandla, Vätta).

Nende liikumiskoridoride järgi on välja pakutud ka uue liinivõrgu numeratsioon (11 Kuressaare-Salme-Iide; 21 Kuressaare-Salme-(Lümanda); 22 Kuressaare-Lümanda-(Kihelkonna); 23 Kuressaare-Kärla-Kihelkonna-(Lümanda); 31 Kuressaare-Mustjala-(Tagaranna, Võhma); 32 Kuressaare-Võhma-(Mustjala); 33 Kuressaare-Aste-Hakjala-Kaarma; 41 Kuressaare-Eikla-Leisi; 42 Kuressaare-Karja-(Pärsama-Roobaka)-Leisi: 49 Leisi-Pammana-Metsküla-Asuka-Metsküla-Leisi; 51 Kuressaare-Valjala-Orissaare-(Hellamaa); 52 Kuressaare-Laimjala-Orissaare-(Hellamaa); 57 Orissaare-Tagavere; 58 Orissaare-Pöide-(Kõrkvere)-Tornimäe; 59 Orissaare-Taaliku-Randküla-Tagavere; 61 Kuressaare-Pihtla-Sandla; 62 Kuressaare-Vätta; 63 Kuressaare-Vätta-Sandla.

Konkreetse reisi numeratsioon koosneb suuna koodist, liini järjekorranumbrist suunal ja reisi järjekorranumbrist liinisuunal. Näiteks reisi “2311” on Kärla-Lümanda-Kihelkonna suund, kolmas Kärla-Kihelkonna liin sellel suunal ning reis 11.

Pakutud reiside lühikirjeldus suundade kaupa

Liin 11 Kuressaare-Salme-Iide-Salme-Kuressaare
Liin number 11 teeb 12 reisi. Tööpäeviti tehakse hommikuti aasta läbi 2 reisi: varasem viib õpilased Kuressaarde kooli, hilisemaga saavad tööle elanikud, kellel ei ole tarvis tööle jõuda kella 8-ks.

Päevasel ajal tehakse samuti kaks reisi, varajasem alustab Kuressarest ning on oluline Salme algkooli õpilaste koju viimiseks, teine sõidab Kuressaarde tagasi.

Tööpäeva õhtuti tehakse 5 reisi, neist 3 alustab Kuressaarest. Varasem viib õpilased Kuressaare ja Salme koolist koju, hilisemaid kasutavad töölkäivad inimesed. Teised kaks reisi suunaga Kuressaarde alustavad pärastlõunal ja õhtul enne üheksat.

Nädalavahetustel saab Kuressaarde hommikuti ühe reisiga, mis käib laupäeviti, pühapäeva hommikuti sellel liinil ühistransport ei sõida. Mõlemal puhkepäeval on käigus lõunane reis nii Kuressaarde kui sealt tagasi. Laupäeva õhtuti tehakse Kuressaarest kaks reisi ja Kuressaarde tagasi üks. Pühapäeval väljub mõlemas suunas pärastlõunane liin.

2. Liin 21 Kuressaare-Salme-(Lümanda)-Kuressaare

Liin number 21 teeb 9 reisi. Tööpäeva hommikuti tehakse aasta läbi 3 reisi: kõige varajasem, millega sõidavad peamiselt töötajad, jõuab Kuressaarde veerand kaheksaks, hilisemat liini kasutavad lisaks töölkäivatele elanikele ka õpilased Kuressaarde ja Salme kooli jõudmiseks.

Kuressaarest välja sõidab hommikuti üks liin, kuid sellele reisile on nõudlus üldiselt väike ning alternatiivse võimalusena võib selle liini ka käigust ära jätta.

Päevasel ajal tehakse kummalgi suunal üks reis, millega saavad õpilased koolist koju. Tööpäeva õhtuti on plaanis 2 reisi, mõlemad algusega Kuressaarest. Pärastlõunase reisiga saavad koju õpilased, hilisem on oluline peamiselt töötajate jaoks.

Nädalavahetustel saab Kuressaarde hommikuti ühe reisiga, mis käib laupäeviti, pühapäeva hommikuti sellel liinil ühistransport ei sõida. Samuti puudub bussiühendus mõlema puhkepäeva päevasel ajal. Laupäeva õhtuti tehakse üks reis algusega Kuressaarest, pühapäeval on plaanis 2 reisi, kummalgi suunal üks.

Kuressaarest väljuvad reisid mõlemal puhkepäeval samal ajal kui tööpäevadel, õhtune reis Kuressaarde on plaanis ainult pühapäeviti ning jõuab sihtkohta kella poole üheksaks.

3. Liin 22 Kuressaare-Lümanda-(Kihelkonna)-Kuressaare

Liin number 22 teeb 12 reisi. Tööpäeva hommikuti tehakse aasta läbi 3 reisi: 2 algusega Kuressaarest, kolmas maakonna keskuse suunas. Varajasem reis alustab Kuressaarest ning jõuab reisi lõpuks keskusesse tagasi. Viidult tulev rahvas saab sellega Lümandasse ja ringiga maakonna keskusesse sõita. Samas saaksid Viidu inimesed Kuressaarde ka hilisema reisiga 2203, mis on oluline Karala ja Koimla õpilastele Lümanda kooli jõudmiseks.

Seetõttu võiks proovida ühendada varahommikust reisi (2201) Merinvest töötajate liiniga. Hilisem reis Kuressaarest väljub Lümanda suunas 6:30. Päevasel ajal tehakse kummalgi suunal üks reis, millega saavad õpilased koolist koju nooremad õpilased.

Õhtuti on plaanis 3 reisi: kõige varajasem maakonna keskusesse ei lähe ning sõidab läbi Karala ja Koimla külad, et viia kodudesse õpilased ning osa töötajatest. Hilisemad on seotud Kuressaarega ning käigus mõlemas suunas.

Nädalavahetustel on laupäeviti plaanis 2 reisi: üks algusega maakonna keskusest ja teine lõpppeatusega Kuressaares, pühapäeva hommikuti sellel liinil ühistransport ei sõida. Päevasel ajal on nädalavahetusel võimalik Kuressaarde ja sealt tagasi saada pühapäeviti.

Kummagi puhkepäeva õhtutul see liin käigus ei ole.

4. Liin 23 Kuressaare-Kärla-Kihelkonna-(Lümanda)-Kuressaare

Liin number 23 teeb 14 reisi. Tööpäeva hommikuti on oluline, et Tagamõisa ja Kihelkonna inimesed jõuaksid Kärlasse ja Kuressaarde tööle ning kooli. Hommikuste reiside arv sõltub kooli ja reisi alguse kellaaegadest.

Kui Veere-Kuressaare reisile 2302 valida varajasem aeg (algusega 7:40), siis reisi 2310 Kihelkonna-Kuressare (algusega 7:50) võiks sõiduplaanist maha võtta. Varasema 2302 reisiga saaksid soovijad Kuressaarde 9:25 asemel 9:00-ks ning Kuuseküla lapsed jõuaksid 8:30- ks Kärlasse kooli, Kihelkonna kooli algusaeg tuleks aga tõsta varasemaks (praeguse 9:00 asemel näiteks kell 8:20). Kui aga sõiduplaani jääb reisi 2302 hilisem variant (Veerelt algusega 8:05), tuleks sõiduplaani panna ka reis 2310, mis alustab Kihelkonnast 7:50, jõuab Kärlasse enne kooli algust ning on Kuressaares 8:40.

Vastupidises suunas, algusega maakonna keskusest, tehakse üks reis, mis talvel sõidaks Pidula kaudu, et õpilased saaksid Kihelkonda ja sealt kaudu, kas siis reisiga 2302 või 2310 Kärla kooli.

Päevasel ajal tehakse talveperioodil kummalgi suunal üks reis, millega saavad õpilased koolist koju, suvel päevasel ajal ühistransport ei sõida. Tööpäeva õhtuti tehakse 6 reisi, neist 3 Kuressaarest. Pärastlõunase bussiga saavad koju õpilased ja töötajad, kelle tööpäev lõppeb enne kella viite, enne kuute väljuva bussiga sõidavad koju peamiselt normaalgraafiku järgi töölkäivaid inimesed, viimast reisi alustatakse kell 20:30.
Suunaga Kuressaarde tehakse samuti 3 reisi, kuid nende nõudlus on võrreldes vastassuuna liiklusega palju väiksem. Seetõttu on mõeldav nende reiside graafikust välka jätmine või liini 2314 puhul läbi Pidula sõitmine ainult talveperioodil, et õpilased koolist koju tuua.
Nädalavahetustel hommikuti ning päevasel ajal ühistransport sellel liinil ei sõida. Laupäeva õhtuti tehakse 2 reisi: üks Kuressaarest Lümandasse ja teine tagasi. Pühapäeviti on sõidugraafikus 4 reisi: 2 suunaga Kihelkonda ja 2 tagasi Kuressaarde.
Varajasemaga saavad inimesed maakonna keskusesse mandrile suunduvate kaugliinide peale, hilisem võimaldab Kuressaarde sõita õpilastel, kes jäävad kooli juurde internaati.

5. Liin 31 Kuressaare-(Mustjala-Tagaranna)-Mustjala

Liin number 31 teeb 7 reisi. Tööpäeva hommikuti on sõiduplaanis aasta läbi 2 reisi: üks Kuressaarest Mustjala poole ja teine Tagarannast Mustjala kaudu tagasi Kuressaarde. Talveperioodi pärastlõunasel ajal sõidab buss tööpäeviti Kuressaarest Mustjala poole ning viib koolilapsed koju, suvel seda reisi sõiduplaanis ei ole. Õhtuti tehakse samuti üks reis, mis on käigus aasta läbi ja sellega saavad koju sõita Kuressaares töölkäivad inimesed.

Nädalavahetuste hommikutel sõidab ühistransport liinil 31 ainult laupäeviti ning viib inimesed nii Mustjalga kui Kuressaarde. Päevasel ajal nädalavahetusepäevadel bussid sellel liinil ei sõida. Õhtuti tehakse mõlemal päeval üks reis Kuressaarest Mustjalga.

6. Liin number 32 Kuressaare-(Haljala-Järise tee-Asuka-Panga)-Võhma-Mustjala

Liin number 32 teeb 11 reisi. Tööpäeva hommikuti on sõiduplaanis 2 reisi. Kuressaarest alustav reis võtab peale õpilased Asukalt ja Pangalt ning peab jõudma kooli algusajaks Võhmasse, Mustjalast maakonna keskusesse sõitva bussiga saavad tööle Kuressaares töötavad inimesed. Päevasel ajal tehakse 2 reisi.

Lõunaajal stardib buss Kuressaarest Hakjala suunas, pärastlõunane Kuressaare buss tuleb ühitada õpilasliiniga, kuna see viib Võhma koolilapsed Panga kanti tagasi. Õhtupoolikul tehakse Kuressaarest Hakjalale 2 reisi ning tagasi samuti 2. Mustjalalt maakonna keskusesse saab õhtuti ühe bussiga.

Nädalavahetuste hommikutel saab Mustjalast Kuressaarde laupäeviti, pühapäevaadel liinil number 32 hommikune sõidugraafik puudub. Päevasel ajal tehakse mõlemal päeval üks reis Kuressaarest Hakjalale.
Õhtupoolikul sõidavad Kuressaare ja Hakjala vahel nii laupäeval kui pühapäeval bussid tööpäevadega sama graafiku alusel. Mustjalast väljuv reis läheb otse Võhma kaudu Kuressaarde ega läbi Panga-Pahapilli-Aste marsruuti nagu tööpäeviti.

7. Liin number 33 Kuressaare-Aste-Hakjala-Kaarma-Kuressaare

Liin number 33 teeb 5 reisi. Tööpäeva hommikuti tehakse sellel liinil 2 reisi: varajasem alustab Hakjalast ja jõuab poole kaheksa paiku Kuressaarde, hilisem stardib maakonna keskusest 9:35 ning jõuab samasse kohta läbi Upa, Kaarma, Haamse, Aste tunni pärast tagasi.

Päevasel ajal tehakse üks reis, mis sõidab Kuressaarest läbi Aste ja Kaarma alguspunkti tagasi. Õhtusel ajal on sõiduplaanis 2 reisi: varasem väljub Kuressaarest kell 18:00, hilisem 23:00. Nädalavahetuse mõlematel päevadel sõidab sellel liinil ainult üks buss ja see väljub Kuressaarest hommikuti.

8. Liin number 41 Kuressaare-Leisi-Eikla
Liin number 41 teeb 7 reisi. Tööpäeviti on sõidugraafikus 3 reisi. Varasemaga sõidavad peamiselt Tõrise ja Eikla õpilased Kuressaarde kooli, seetõttu võib suvel panna käima väiksema bussi.

Hilisem reis alustab Leisist ja viib Kuressaarde tööle Leisis ja Eiklas elavad inimesed.

Vastupidises suunas väljub buss Kuressaarest veerand kaheks ning transpordib peamiselt Eiklast peale tulevaid inimesi Leisi. Päevane reis peaks viima õpilased Kuressaarest Eiklasse ja Leisi tagasi ning suundub seejärel Triigi sadamasse.

Algusaeg on praegu lahtine ning sõltub sellest, kuidas õpilastele paremini sobib, kuid samas peaks buss jõudma sadamasse enne praami väljumist. Õhtuti tehakse 3 reisi. Pärastlõunane Jõistest alustav reis peaks ühilduma laevaliiklusega ning võtma Leisist peale koju suunduvad õpilased. Leisist Kuressaarde väljub reis ka kell 19:00. Kuressaarest Eikla-Tõrise-Leisi suunas saavad õpilased ja töölkäivad inimesed sõita pärast ametliku tööpäeva lõppu.

Nädalavahetuse hommikutest toimub liiklus liinil 41 vaid laupäeviti ning mõlemas suunas. Nii laupäeval kui pühapäeval on käigus päevane reis Kuressaarest, mis sõidab läbi ka Triigi sadamast ning peaks jõudma sadamasse enne praami väljumist. Õhtune sõidugraafik ja reiside arv on nädalavahetustel samasugune nagu tööpäeviti.

9. Liin number 42 Kuressaare-Karja-(Pärsama-Roobaka)-Leisi

Liin number 42 teeb 8 reisi. Tööpäeva hommikuti tehakse 2 reisi: varajasem alustab Kuressaarest ning sõidab Triigi sadamasse ja Jõistesse ning toob tagasi tulles Roobaka ning Pärsama inimesed Kuressaarde. Päevasel ajal tehakse kummaski suunas üks reis. Kuna ühistransporti kasutavad peamiselt õpilased, on mõeldav panna bussid nendel kellaaegadel sõitma vaid talveperioodil. Õhtusel ajal on sõidugraafikus üks reis, mis toob töötajad ja õpilased Kuressaarest koju. Kuna suvisel ajal õpilased koolis ei käi, võiks sel ajal käima panna väiksema bussi.

Nädalavahetuse päevadel hommikuti liin 42 ei sõida. Nii laupäeval kui pühapäeval on aga käigus päevane buss, mis teeb 2 reisi: ühe algusega Kuressaarest, teise Leisist. Õhtuti on mõlemal päeval käigus reis 4207, mis väljub Kuressaarest ka igal tööpäeval, pühapäeval lisandub vastassuunal reis 4208.

10. Liin number 49 Leisi-Pammana-Metsküla-Asuka-Metsküla-Leisi

Liin number 49 teeb 2 reisi ja on käigus vaid tööpäevadel. Hommikuse reisiga saavad töötajad Kuressaarde sõitva bussi peale, samuti tuleks see ühendada õpilasi kooli viiva bussiga. Õhtune reis toob Kuressaarest tulnud õpilased ja töötajad koju tagasi.

11. Liin number 51 Kuressaare-Valjala-Orissaare-(Hellamaa)-Laimjala-Kuressaare

Liin number 51 teeb 9 reisi. Tööpäeva hommikuti viib õpilasi ja töötajaid Kuressaarde 3 reisi: esimene alustab Hellamaalt, võtab peale ka soovijad Liivalt ja Koguvalt ning sõidab läbi Orissaare maakonna keskusesse. Teine reis väljub Orissaarest, sõidab Laimjala kaudu ning jõuab maakonna keskusesse veidi varem eelmisest reisist so enne kaheksat.
See reis võiks käigus olla ainult talveperioodil.

Kuressaarest läbi Kõljala ja Valjala Tõnijale väljub buss 7:45, sealt edasi viib paikkondade vaheline reis 5215. Sama buss Kuressaarde läheb ka hommikul tagasi ning jõuab keskusesse 9:35.

Päevasel ajal on sõidugraafikus tööpäevadel 2 reisi. Hellamaalt alustav buss jõuab Kuressaarde ennelõunal, Kuressaarest pärastlõunal väljuvat reisi kasutavad õpilased koju jõudmiseks (enamus sõidab Valjalani). Õhtuti tehakse 3 reisi: ühega saavad Kuressaarest koju töötajad ja vanemate klaaside õpilased, teised 2 viivad soovijad Orissaarest maakonna keskusesse.

Varasem reis Orissaarest Kuressaare suunas sõidab läbi Randküla ja Tagavere. Seda reisi (5105) kasutavad osad inimesed Orissaare bussi peale jõudmiseks, mis väljub Tagavere peatusest (reis 5701). Võimalusel võiks see reis teha haagi Hindu, Riidema ja Rausa peatuste kaudu.
Nädalavahetustel tehakse laupäeva hommikuti kaks reisi Kuressaarelt Tõnijale ja tagasi, pühapäeval see liin hommikuti ei sõida. Päevasel ajal on mõlemal nädalavahetuse päeval kasutusel ka tööpäeviti sõiduplaanis olev Hellamaa Kuressaare reis. Õhtuti saab mõlemal päeval Orissaarest Kuressaarde, laupäeviti on käigus ka Kuressaarest Tõnijale väljuv reis.

12. Liin number 52 Kuressaare-Laimjala-Orissaare-(Hellamaa)-Laimjala-Kuressaare

Liin number 52 teeb 16 reisi. Tööpäeva hommikuti on sõidugraafikus 3 reisi: 2 Kuressaare suunas ja üks algusega maakonna keskusest. Praegu plaanis olev kõige varajasem buss (reis 5201) alustab Kuivastust ning sõidab läbi Pädaste Hellamaale ning sealt Kallaste, liiva ja Orissaare kaudu Kuressaarde. Kuivastu-Pädaste-Hellamaa lõik võiks olla aga kaetud õpilasveoga, siis oleks algpeatuseks Hellamaa.

Õpilased saakisid Hellamaalt edasi selle bussiga (reis 5201) ning jõuaksid Orissaarde enne kooli algust 8:40. Hellamaalt väljuval hilisemal bussil on oluline osa õpilaste jõudmisel enne tundide algust (8:50-ks) Kuressaarde, suvel võib käima panna väiksema bussi. Kuressaarest väljuv reis 5204 sõidab läbi Laimjala ja Pöide Orissaarde , et õpilased õigeks ajaks kooli jõuaksid.

Päevasel ajal tehakse tööpäevadel 5 reisi, neist 3 algusega Kuressaarest. Varajasem alustab ennelõunal ja sõidab välja Kuivastusse, lõunaajal maakonnakeskusest väljuvat reisi, mis pärast Orissaarest läbisõitu teeb ringi ka Muhus, kasutavad eelkõige nooremate klasside õpilased koju saamiseks. Pärastlõunal väljuva bussiga saavad Kuressaarest ja Orissaarest koju vanemate klasside õpilased, reis läbib Kõrkvere, Liiva ja Kallaste, lõpetab Kuivastus ning on ühildatud Muhu õpilasliiniga.

See reis (5209) on oluline vaid talveperioodil, kuna peamisteks kasutajateks on õpilased. Kuressaare suunal väljub varajasem päevane buss enne lõunat algusega Orissaarest. Pärastlõunane reis Kuressaarde väljub Kuivastust ning on oluline Orissaare kooli õpilastele koju saamiseks. Tööpäevadel tehakse õhtuti sellel liinil 3 reisi, mis kõik väljuvad Kuressaarest. Varajasem ja hilisem buss sõidavad Kuivastusse, kolmas reis lõpetab Orissaares.

Nädalavahetustel on hommikuses sõiduplaanis 3 reisi. Laupäeva hommikuti saab Kuivastust Hellamaa Kallaste Liiva kaudu Kuressaarde ning tagasi Kõrkvere kaudu Orissaarde. Pühapäeva hommikuti tehakse üks reis algusega Orissaarest maakonnakeskusesse.

Päevasel ajal on sõidugraafikus 2 reisi: mõlemal päeval Kuressaarest Kuivastusse ning pühapäeval vastupidises suunas algusega Kuivastust. Mõlemal puhkepäeval on sarnaselt tööpäevadega käigus õhtune Kuressaarest Orissaarde väljuv buss, mis sõidab läbi Kõljala ja Valjala. Laupäeva õhtul tehakse üks reis Kuressaarest Hellamaale ja pühapäeva õhtul Kuivastust Kuressarde.

13. Liin number 57 Orissaare-Tagavere-Orissaare
Liin number 57 teeb ühe reisi ja on käigus tööpäeviti päevasel ajal. See liin võtab peale reisiga 5105 Randkülast tulevad inimesed ja viib Orissaarde.

14. Liin number 58 Orissaare-Pöide-(Saareküla-Kõrkvere)-Tornimäe-Orissaare

Liin number 58 on valdavalt vallasisene, kuid tegemist on erinevate paikkondadega. Liin teeb 2 reisi ning on käigus talveperioodil tööpäeviti hommikusel ja õhtusel ajal. See liin viib õpilased ja töötajad Orissaarde kooli ja tööle või järgmise bussi peale, millega sõidetakse edasi Kuressaare suunas. Hommikune reis on ühildatud õpilasliiniga ning teeb sisuliselt kaks ringi, õhtune ühe.

15. Liin number 59 Orissaare-Taaliku-Randküla-Tagavere-Saikla-Orissaare

Liin number 59 on valdavalt vallasisene, kuid tegemist on erinevate paikkondadega. Liin teeb 2 reisi ning on käigus tööpäeviti hommikusel ja päevasel ajal. Hommikuse bussiga jõuavad õpilased tundide alguseks Orissaarde kooli ning võiks käigus olla ainult talveperioodil. Päevane reis on sõiduplaanis reisi 5105 II variandi korral ning viib Randkülast tulevad inimesed Orissarde ning soovijad Kuressaare bussi peale (reis 5105). Võimalusel võiks lisada Hindu, Riidema ja Rausa peatused.

16. Liin number 61 Kuressaare-Pihtla-Sandla-Tõlluste-Kuressaare

Liin number 61 teeb 9 reisi. Tööpäeva hommikuti on sõiduplaanis 2 reisi. Varajasem reis väljub Tõllustest ning on vajalik osade õpilaste jõudmiseks Püha kooli. Kuna nõudlus sellele reisile on väga väike, võiks buss käia ainult talveperioodil.

Suvel saaksid inimesed kasutada Tõllustest Kuressaarde jõudmiseks reisi 6301. Vastassuunas (Kuressarest Tõllustesse) on reis käigus aasta läbi. Tööpäeviti päevasel ajal see liin ei sõida, õhtuti tehakse aga 4 reisi. Kuressaarest Tõllustesse läheb 2 reisi: pärastlõunasega saavad koju õpilased, õhtusega töötajad, kuid mõlemal on nõudlus ka suveperioodil. Tõllustest Kuressaarde läheb samuti 2 reisi, kuid hilisem on käigus vaid talveperioodil, suvel sõidab reis 6302 Vätta kaudu.

Laupäeva hommikuti on käigus üks reis ja see viib inimesed Tõllustest Kuressaarde, pühapäeviti hommikupoole kummalgi puhkepäeval päevaajal see liin ei sõida. Laupäeva õhtuti on käigus Kuressaare Tõlluste reis ning pühapäeva õhtul saab Tõllustest maakonnakeskusesse.

17. Liin number 62 Kuressaare- Suure-Rootsi -Kuressaare
Liin number 62 teeb 6 reisi ja on käigus ainult tööpäeviti talveperioodil. Liin teeb nii hommikusel, päevasel kui õhtusel ajal 2 reisi: ühe Kuressaarde ja teise tagasi. Hommikusele Suure-Rootsi suunduvale reisile on nõudlus vaid siis, kui see ühildada Vätta töötajate liiniga, suvel saaks kasutada reisi 6301.

Kuressaarde sõitev buss võtab peale õpilased ja peab olema maakonnakeskuses 7:45. Päevane reis toob nooremad koolilapsed Kuressaarest tagasi, vastassuunal sõitvale bussile on nõudlus väiksem. Õhtuse reisiga saavad kodudesse vanemad õpilased ja töötajad, Kuressaare suunal on nõudlus samuti väike nagu päevaajalgi.

18. Liin number 63 Kuressaare-Vaivere-Vanamõisa-Püha-Sandla-Tõlluste-Kuressaare

Liin number 63 teeb 5 reisi ja sõidab ainult hommikuti ning õhtuti. Tööpäevade hommikuti ja õhtuti on liin käigus vaid suveperioodil. Hommikusel ajal väljub buss Kuressaarest, vastassuunas saavad soovijad reisiga 6102, õhtuti sõidab buss Kuressaarest Tõllustesse.

Nädalavahetustel on liin käigus aasta läbi ning teeb 3 reisi. Laupäeva hommikul Kuressaarest Tõllustesse ja õhtul tagasi ning pühapäeva õhtul maakonnakeskusest Tõllustesse.

Vt veel ka detailisemalt failist “Uus Saaremaa liiniplaan alternatiividega

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 74 korda, sh täna 1)