Kas Gotlandile käia järele? (10)

Kas Gotlandile käia järele?

 

Et Gotland ühendati keskvõimu poolt üheks omavalitsuseks juba 1971. aastal, siis oleks haldusreformi puhul kasulik lähtuda sealsetest kogemustest, sest Saaremaa olukord on Gotlandiga äärmiselt sarnane.

Nagu tihtilugu, on ka sedakorda hiidlased saarlastest ette jõudnud ja Gotlandil õppimas käinud. Mitmete kohtumiste käigus toodi välja ühe omavalitsuse loomise plussid ja miinused.

Miinused

1. Ühtne omavalitsus on põhjustanud teatavat avaliku võimu kaugenemist kohalikest elanikest.

2. Ühtse omavalitsuse moodustamine ei toonud kaasa märkimisväärset ametnike arvu vähenemist ega valitsemiskulude kokkuhoidu.

3. Ühtse omavalitsuse tingimustes on hariduse ja tervishoiuga seotud teenused kohalikust elanikust kaugenenud, samas on oluliselt paranenud pakutavate teenuste kvaliteet, valik ja konkurentsivõime Mandri-Rootsiga.

Plussid

1. Ühtsel omavalitsusel on olnud palju suuremad võimalused saare erinevates piirkondades tekkinud lokaalsete sotsiaalsete või majanduslike probleemide kiireks lahendamiseks.

2. Gotland on üks väheseid maapiirkondi Rootsis, kus perioodil 1971–1993 rahvaarv pidevalt kasvas, kusjuures ka praegu ületab sealne sisseränne napilt väljarännet. Võõrustajad pidasid selle kaudseks põhjuseks just ühe omavalitsuse moodustamisel tekkinud kindlustunnet.

3. Viimase 10 aasta jooksul on toimunud teatav elanikkonna ja sissetulekute koondumine Visbysse, samas on ühtne omavalitsus võõrustajate arvates seda pigem vähendanud kui suurendanud.

4. Kuigi Gotlandi ettevõtlus on teatud määral koondunud Visbysse ja selle ümbrusse, on ühtne omavalitsus suutnud saarele tulevaid investeeringuid paigutada territoriaalselt ühtlasemalt, kui see oleks toimunud mitme omavahel konkureeriva omavalitsuse tingimustes.

5. Ühtne omavalitsus on olnud keskvõimule ja euroliidule efektiivsemaks ja usaldusväärsemaks partneriks, seega on suurenenud Gotlandi saare riigisisene ja -väline konkurentsivõime.

6. Ühtne omavalitsus on võimaldanud ametnikel spetsialiseeruda vaid ühele valdkonnale. Võrreldes mandriomavalitsustega saab pakkuda konkurentsivõimelist palka ja häid töötingimusi. Seega on loodud võimalus palgata tööle oma eriala tõelisi asjatundjaid.

7. Ühtne omavalitsus on lihtsustanud suhtlemist finantsasutustega ning võimaldanud saada omavalitsuse ettevõtmistele soodsamaid rahastamistingimusi.

Võtaks kogemustega inimestest eeskuju

Nagu eelnevast näha, on Gotlandi ligi neljakümne aastane kogemus ühe omavalitsusena päris positiivne. Ma ei arva, et haldusterritoriaalset reformi peaks meie riigis tegema kiirustades ja otsekohe. Samas tuleb nende probleemidega tegeleda tõsiselt ja järjepidevalt.

Vastasel juhul kaotame maal pädevad inimesed ja sel juhul loomulikult ka raha. Jalgratast ei ole vaja leiutada ja ehtsa Gotlandi käia järele tuleb ikka Gotlandile minna, mitte hakata seda Saaremaal välja raiuma.

Mart Mäeker
Leisi vallavolikogu esimees

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 29 korda, sh täna 1)