Sotsiaaltöö eetikakomitee taunib hooldekodu töötajate käitumist (1)

Sotsiaaltöö eetikakomitee taunib hooldekodu töötajate käitumist

 

Eesti sotsiaaltöö assotsiatsiooni (ESTA) eetikakomitee leidis Sõmera hooldekodu vastu suunatud kaebust menetledes, et hooldekodu töötajad eksisid sotsiaalala töötajate eetikakoodeksi vastu.

Eetikakomiteele esitatud kaebuses heideti hooldekodule ette informeerimata jätmist hooldusel olevate pereliikmete tervisliku seisundi halvenemisest, teisel juhul ka tavakohase viisakuse puudumist.

Nimelt ei avaldanud vanadekodu töötaja hooldekodus olnud vana naise surma puhul tema tütrele kaastunnet. Samuti heideti ette vanadekodule ette ennatlikku toimetamist lahkunu isiklike asjadega.

ESTA märgib tehtud otsuses, et Sõmera hooldekodu on eksinud sotsiaalala töötajate eetikakoodeksi punkti vastu, mille kohaselt sotsiaalala töötaja seisab kliendi heaolu eest, sh kasutab tema käsutuses olevat teavet vastutustundlikult vastavalt asutuses kehtestatud korrale või kliendiga sõlmitud kokkuleppele.

Eetikakomitee leiab, et sotsiaalteenust osutaval asutusel on kohustus omada hoolealuste pereliikmete kontaktandmeid ja anda neile asjakohast infot. “Inimeste tundeid mittearvestav suhtlemisviis on ebaeetiline,” märgib ESTA eestseisuse liige Helen Peeker avaldatud seisukohas.

Sõmera hooldekodu vanadekodu juhataja Jaanika Rikko kinnitusel ei ole ESTA kahjuks vanadekodu töötajate arvamust kuulanud. “Vanadekodust ei räägitud kellegagi,” ütles Rikko, mööndes, et tema arvates ei ole niisugune otsuse tegemine päris õige.

ESTA tehtud otsust peab ta eetiliseks, kuid märkis, et antud juhtumil ei ole vanadekodu mitte midagi valesti teinud. Rikko toonitas, et kõnealuse vanaproua hooldamiseks oli leping sõlmitud kohaliku omavalitsusega.

Lepingust lähtudes ta ka omavalitsust, kellega vanadekodul on Rikko sõnul väga hea koostöö, asjade käigust teavitas. Rikko ütles, et tal ei olnud vanaproua omaste kontakte ning ta ka ei tundnud neid, kuna kaebuse esitanud tütar külastas ema hooldekodus neljateistkümne aasta jooksul vaid paar korda ega andnud vanadekodule oma andmeid.

Samas ei sätesta sotsiaalala eetikakoodeksis mitte ükski punkt, et hoolekandeasutus peaks ise otsima omaste kontaktandmeid ja omakseid teavitama.
Jaanika Rikko kinnitas, et otsus tekitab temas küll hämmingut, kuid edasikaebamist ei ole tal kavas.

Oma Saart konsulteerinud sotsiaaltöö asjatundja, kes on Sõmera juhtumiga kursis, ütles, et tema andmeil selliste seisukohtade ettevalmistamisele kõikide osapoolte ärakuulamist ei eelnegi.

“See ajaks asja veel segasemaks,” väitis ta. “Siin oli küsimuse all elementaarne viisakus, mis peab kõigile sotsiaaltööd tegevatele inimestele olema loomulik.”

Raul Vinni, Andres Sepp

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 80 korda, sh täna 1)