Avalik pöördumine: Praegune lennuplaan halvendab lennuliiklust (5)

Saare maavalitsusele ja Estonian Airile tehtud avalikus pöördumises öeldakse, et praegune lennuliini teenindamise leping halvendab oluliselt lennuliiklust Kuressaare ja Tallinna vahel. Pöördumisele on alla kirjutanud 45 Saaremaaga seotud inimest erinevatest eluvaldkondadest, sealhulgas poliitikuid, ettevõtjad, arste.

Avalikus pöördumises palutakse maavalitsusel ja Estonian Airil kaaluda Kuressaare–Tallinn lennuplaani muutmist. Samas tehakse ka konkreetseid ettepanekuid, kuidas pöördujate arvates lennuliiklus kõigile sobivalt võiks toimida.

Lennuplaan ei ole loogiline

Pöördumisele alla kirjutanud inimesed on välja toonud viis peamist punkti, miks soovitakse kahe Eesti suurima siselennuliini graafiku muutmist.
“Uus lennuplaan (Estonian Airiga sõlmitud lepingu järgne – toim) ei võimalda enam nii Saaremaal kui ka mandril elavatel inimestel kasutada lennukit oma igapäeva töö- või kooliasjade ajamisel,” tuuakse välja esimene põhjus.

Teise põhjusena öeldakse, et lennuplaan ei ole koostatud loogiliselt ega järjepidevuse põhimõtet silmas pidades ning kolmanda põhjusena tuuakse ära seik, et lennuplaani ei arutatud enne selle vastuvõtmist Saare maakonna kohalike elanikega.

“Lennuliikluse korraldus peaks vastama nii äri- ja tööinimeste, avaliku sektori töötajate, (üli)õpilaste, turistide kui üldse kõigi reisijate vajadustele, kellel on tarvis kiiresti Tallinna või Kuressaarde jõuda. Paljudel eelpool loetletuist on vaja Tallinna jõuda hommikul, mitte alles keskpäevaks.”

Vanad lennuajad tagasi

Lisaks viiele põhjendusele tuuakse ära ka viis konkreetset muudatusettepanekut, mille rakendamisel saaks pöördujate arvates lennuplaani muuta kõikidele huvigruppidele vastuvõetavaks.

“Lennuplaan koostatakse loogilisust ja järjepidevust silmas pidades,” tuuakse ära esimene ettepanek, ning jätkatakse: “Argipäevadel lendab lennuk hommikuti ja õhtuti senistel aegadel.”

Lennuajad võiks argipäevadel pöördujate arvates olla sätitud nii, et arvestatakse lennureisijate vajadust jõuda kooli, tööle või vajadust Tallinnast edasi lennata. “Näiteks võiks lennuk maanduda Kuressaares kell 8.00 ja Tallinnas kell 9.00,” tuuakse konkreetne näide.

Kolmele eelpooltoodud ettepanekule lisaks loodetakse, et taastatakse igapäevased lennud nädala sees ning samuti tuuakse graafikusse tagasi pühapäevane õhtune lend nädalavahetusel.

“Loetletud muudatused lubaksid inimestel paremini jõuda ühenduvatele lendudele, töökohustusi täitma, koolitarkust taga nõudma ning turismireisil pakutavat nautima,” lõpetatakse pöördumine, millele on teiste hulgas alla kirjutanud Erik Keerberg, Kalle Laanet, Eero Lapp, Hannes Haavel, Varje Haavel, Tauno Loodus, Merit Trei, Miko Tasa.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 18 korda, sh täna 1)