Lihtne küsimus

Kuidas kommenteerite olukorda, kui rahapuuduse ettekäändel rikutakse inimeste põhiseaduslikke õigusi? (Küsimus puudutab bussiliikluse hõrendamist Tagamõisa poolsaarel.)

Vastab regionaalminister SIIM VALMAR KIISLER:

Eesti Vabariigi põhiseaduse § 34 annab inimesele õiguse vabalt liikuda ja § 14 paneb kohustuse tegeleda inimeste õiguste ja vabadustega nii seadusandlikule ja täidesaatvale võimule kui ka kohalikule omavalitsusele.

Inimeste vaba liikumist ei saa tagada maavalitsus üksinda. Rõhutame veel kord, et ka inimeste vaba liikumise tagamisel peavad asjaomased maavalitsused ja kohalikud omavalitsused tegema tihedat koostööd.

Kitsastes oludes tuleb leida alternatiive ja veelgi tõhustada olemasolevat liinivõrku. Õiguskantsler Indrek Teder on öelnud BNS-le 1. augustil sel aastal järgnevat: “Tuleb leida paindlikud mehhanismid, mis tagavad selle, et ühistransport säiliks.” Edasi: “Kuidas see toimub, kas riikliku struktuuri või kohaliku omavalitsuse kaudu, see on teisene ülesanne. On ju ka kohalik omavalitsus riik.”

Seega on vahendite ebapiisavuse korral vaja juurde neid kõigilt osapooltelt. Kuid samal ajal tuleb teha liinivõrgu analüüsi, nagu käesoleval ajal Saaremaal ka tehakse, et tagada mõistlik optimaalne ühistranspordi korraldus, mitte lähtuda seejuures seisukohast, et nii on alati olnud.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 15 korda, sh täna 1)