Looduskaitsekeskus tahab peatada Mullutu-Suurlahe kinnikasvamise (1)

Riiklik Looduskaitsekeskus tahab rahvusvahelise projekti raames koostada Mullutu-Loode ja Laidevahe märgalakompleksi kaitsekorralduskavad, mis muuhulgas oleks aluseks veekogude süvendamisele.

Riikliku Looduskaitsekeskuse Saare regiooni direktori Tõnu Talvi sõnul on projekti eesmärk saada teadmisi, millest juhinduda lähimatel aastakümnetel Mullutu-Suurlahe ja Laidevahe majandamisel ning kaitsel.

Erialateadlaste poolt tellitavad uuringud peavad näitama, kas tuleks mõlemad veekogud jätta omasoodu kinni kasvama või on mõistlik kuidagi sekkuda. Mõlema märgala koosseisus on mitmeid rannikujärvi, mis on omavahel ojade ja jõgedega seotud ning mille süvendamisel võib veekogudele olla tervendav mõju.

“Näiteks lepime kokku, et osa Mullutu lahe, Linnulahe ja Suurlahe aladest jäävad täiesti puutumata, osa kohtades süvendame ühenduskohad ära, et kalad pääseksid merest paremini kudema ja aeglustuks kinniskasvamise kiirus,” rääkis Tõnu Talvi. Samuti tuleb piiritleda mudavõtu ja roolõikuse kohad ning alad, kus peaks suurenema karjatamine ja poollooduslike koosluste majandamine.

Tõnu Talvi rääkis, et seni on Suurlahe ja Laidevahe märgaladel toimunud tegevus olnud kinnistu- või arendajapõhine, kus toimitakse küll kõige parema äratundmise järgi, kuid vähestele teadmistele tuginedes.
Uuringutel põhinevad kaitsekorralduskavad käsitlevad märgala tervikuna.

Eesmärk on vältida olukorda, mis näiteks juhtus Kaarmise järvega, mille süvendamiseks anti KIK-st viis miljonit krooni, ilma et keegi oleks uurinud, kuhu panna süvendamisest saadavad tuhanded kantmeetrid muda või mida toob süvendamine järvele kaasa. Süvendustehnikaga aastatuhande jooksul ladestunud orgaanilises settes müttamine võib muuta kogu veekogu pikaks ajaks haisvaks mülkaks.

“See võib palju rohkem teha paha kui head ning rahul ei ole mitte keegi,” rääkis Talvi. “Tahame selliseid juhtumeid Suurlahes ja Laidevahel vältida ning lahendada asju kompleksselt. Ei saa nii, et keegi küsib kuskilt miljoneid ja hakkame kopaga kaevama,” lisas ta.

Saare maakonna kahe olulisema märgala Mullutu-Suurlahe ja Laidevahe märgalasüsteemi uuringud tahetakse läbi viia soomlaste juhitud rahvusvahelise projekti raames Interreg-programmi toetusel. Vastus projekti rahastamise kohta tuleb kevadel, positiivse vastuse korral algavad uuringud 2009. aasta teisel poolel. Märgalade majandamise kava peaks valmima kolme aasta jooksul.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 33 korda, sh täna 1)