Kohtus: Kontrollnõuete rikkumine viis tingimisi vabastatud noormehe vangi

Mullu novembris tingimisi vanglast vabastatud 22-aastane Raul ei täitnud temale kriminaalhooldusametniku poolt pandud kontrollnõudeid ning kohus mõistis ta uuesti vangi. Mehel tuleb vanglas karistust kanda veel viis kuud ja kümme päeva.

Neljal korral kriminaalkorras karistatud Raul Villemsonile mõisteti varguse ja väljapressimiste eest vanglakaristus juba 2003. aastal. Mullu 16. novembril vabastas Harju maakohus ta karistuse kandmisest tingimisi enne tähtaega, katseajaga üks aasta, ja määras Villemsoni kriminaalhooldusametniku Ulvi Kuuse järelevalve alla, kohustades meest järgima kontrollnõudeid.

Alguses oli Villemson tubli, kuid kuude möödudes ei täitnud ta enam talle kohtumäärusega pandud kontrollnõudeid – ei ilmunud määratud ajaks kriminaalhooldusosakonda registreerimisele, ei taotlenud luba elukohast lahkumiseks kauemaks kui 15 päevaks. Vanglast pääsenuna läks Villemson tööle Soome.

Kriminaalhooldusametnik Ulvi Kuusk, kel ei õnnestunud vaatamata korduvatele katsetele mehega ühendust saada, pöördus viimaks kohtu poole palvega kuulutada Villemson tagaotsitavaks ning taotles, et mehele määratud karistus pöörataks täitmisele.

Kohus kuulutas mehe tagaotsitavaks

Ka kohtul ei õnnestunud Villemsonile kutset määratud istungile kätte toimetada, kuna ei olnud võimalik välja selgitada mehe asukohta. Augusti lõpus kuulutas kohus mehe tagaotsitavaks ning andis välja määruse tema vahistamiseks.

Villemson peeti lõpuks kinni 11. septembril Tallinnas ja toimetati kohtusse.

Rikkus nõudeid tahtlikult

Kohtule antud seletuste kohaselt rikkus Raul Villemson kontrollnõudeid tahtlikult, sõites Soome tööle. Põhjendada mees oma käitumist ei soovinud.
Kohus, olles ära kuulanud protsessiosaliste arvamused, asus seisukohale, et taotlus vangistuse täitmisele pööramiseks on põhjendatud ning kuulub rahuldamisele, ja Villemson jäeti vahi alla.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 136 korda, sh täna 1)