Muhu uudised: Ussimatakad tunduvad alles õigese eluse ärkavad (3)

Muhu uudised: Ussimatakad tunduvad alles õigese eluse ärkavad

 

Ussi urguminemise päe olli juba poari nädali eest, aga matakad tunduvad alles õigese eluse ärkavad. Soojust ja valgust oo selle sui vähe oln, vanade naiste sui meelitab päeva palge ette nii inimesed kut loomad. Matakud oo nähtud viimastel päevadel sagedaste ja nee oo justkut aru kaotan. Hulkuvad rinki ja eksivad õuete peale ää.

Kuuldasse teisi ennast sojotamas näiteks lillepeenarde sihes. Üks tüdrik leidis ühe kottu kemmergu tee pealt, hea et põle peale astun. Kut ta siis hirmsa kisaga suure venna abi palus, võttis suur vend roika… vaotas sellega rästiku pea kindi, võttis näpu vahele ja viis metsa. Uhke et sõuksi ürgseid kartmatu südamega külma verega mehi veel oo.

Kellel fotoaparaat olemas, soab omad sügisevärvilised jalutuskäigud muist pildi peale panna. Muhu noortekeskuses oo paergus ülaval fotonäitus “Ava silmi!”. Näitus, mise võtted oo pärit Vormsi saare külastamise aast, oo pandud üles vanade papikastide peale. Ikka mõttega , et oleme rohelised ja kasutame vanu asju uieste.

Teisibe köisid Muhu käsitööliste seltsil Oad ja Eed külalised Valgast. Valgalased, kis oma seltsiga alles hakkavad, köisid soarde peal rinki, et meite ja soarlaste tegemistest aimu ja eeskuju soaja. Muhu käsitööselsi eestvädamisel peetse selle lauba Liiva Kaubahoovis Mihklipäeva laet. Kõik, kis ise midagid oo kasvatan, näpu vahel tein, kupatan või küpsetan või kis muidu tahab mõnest oma jaoks tarbetust asjast lahti soaja kellegid teise õnneks, oo kõik müüma oodetud!

Ennast soab üles anda käsitööselsi kaudu, näiteks meiliaadressil oadeed@hot.ee Ja kõik, kis tahtvad sest kenast melust osa soaja, oo oodetud ostma ja voatama. Päe hakkab platsi peal kellu ühessast, tulle loterii ja üllatused, tansitse ja laaldasse koa. Mihklipäevast lähtvad tegemised rohkem tubasteks, käsitööpoed Liival kuuldasse koa varsti kindi minevad.

Selle lauba kellu 11 võtab vallavanam Tiit Peedu Muhu restoranis vastu kevade kooli lõpetan noori muhulasi.
Õhtast kellu 20 oodetse rõõmsud pidulisi Muhu Restorani Retrodiskole. Pärnust tuleb plaati keerutama oma ala tegija Elmu Sadulsepp ja luubi all oo mineva sajandi 80 ja 90 voastate muusika. Uhke oleks, kut Sa veel midagid selleaegset omale selga levaksid.

Esmaspe tähistatse mihklipäeva Muhu muuseumis, kus reagitse mihklipäeva tavadest, voadatse vanadest talutöödest filmi, mängetse ja meisterdatse.
Eraldi teema oo sellekorra piim. Et kust piim tuleb ja mis sellel lehmaga pistmist oo.

Muhulase uiest lehest soab lukeda Külasema küla selsingu minevalaupasest Kartulipäevast. Piia Tint kirjutab, et selsingul oo septembris veel ees osavõtmine saatesarja “Jätku leiba” võtetest ja oktoobris minemine Kõljalga õunapäevale.

Augustis pidas 80 juubelid Muhu valla lehe Muhulane asutaja ja esimene toimetaja Vassiili Auväärt, taast kirjas üks kena armas jutuke.
Erika Pints Liiva raamatukogust annab teada, et kirjanduse laenutamine läheb vähe moodsamaks.

Inimesed soavad omale pisikse rahasumma eest roamatukogu kiipkaardid. Kut Sa lähed omale seda tegema, võta isikud tõendav dokument seltsi.
Muhu Valla Stipendiumifondi oodetse Muhumaa üliõpilastelt 20. oktoobrini avaldusi stipendiumi soamiseks. Ikka täida kodulehe avalduse vormi peale avaldus, lisa õppeasutuse poolt kinnitat tõend eetsi jõudmise kohe ja väljavõte õpinguroamatust.

Hellamaa Külakeskuses hakatse jälle seltsis kessiku ominguti kohvitama. Oodetse neid, kis enne köin ja neid, kis enne põle köin. Kohtume kessiku,
8. oktoobril 10.30.

Muhu Sotsiaalkeskuse juhataja Aino Rummel oo voasta õppija tiiltli soan. Täiskasvanute õppe kohe jagab teadmisi koa õpibuss muhulastele kõige ligemal täna 25. septembril Orissaares kellu 15.30 – 17.00. Õpime mõnuga!
Olge munuksed!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 29 korda, sh täna 1)