Keskkonnaalane suhtlus lihtsamaks

Keskkonnaalane suhtlus lihtsamaks

 

Praegu on keskkonnaministeeriumil igas maakonnas mitu esindajat: riiklik looduskaitsekeskus, keskkonnateenistus, keskkonnainspektsioon… Kes teeb mida?

Muidugi on igal asutusel põhimäärus ehk ülesloetud kohustused ja vastutus, aga inimeste jaoks on kogu selline keskkonnakorraldus ikkagi keeruline ja koormav. Kas ei võiks keskkonnaküsimuste lahendamine lihtsam olla?

Uued lahendused

Lahendust otsides algatas keskkonnaministeerium tänavu juunis kogu keskkonnahalduse ümberkorraldamise. Seni on ümberkorralduste juures kõige enam avalikkuse tähelepanu pälvinud looduskaitsega seonduv.

Koalitsioonilepe sätestab põhimõtte, mille kohaselt tuleb riiklikule looduskaitsekeskusele anda kaitseala valitseja õigused.
Seega peab looduskaitsehalduses toimuvate muudatuste ja ümberkorralduste eesmärgiks olema ja saab olla looduskaitselise teadmise koondamine ja tugevdamine.

Seadsime ülesandeks selgelt piiritleda looduskaitse strateegiline ehk ideoloogiline juhtimine ja korralduslik pool. Täna kavatseme koondada ühte asutusse looduskaitsekeskuse ning maakondlike keskkonnateenistuste selle osa, kes langetab sisulisi looduskaitselisi otsuseid ja juhib looduskaitsekorraldust.

Looduses tehtavad praktilised tööd võiks aga üle anda riigimetsa majandamise keskusele, kes hakkaks tähistama kaitstavaid objekte, hooldama elupaiku ja maastikke.

Olen seisukohal, et looduskaitse sisulise ja praktilise poole eraldamine ehk selguse loomine aitab tõhusamalt täita looduskaitse arengukavas, keskkonnastrateegias ja valitsuse tegevusprogrammis seatud keskkonnakaitse suuri ja väikesi ülesandeid.

Ettevalmistustööd pooleli

Looduskaitse korraldamise muudatusplaanidele on juba külge poogitud halvaendelist reformikõla, kuid hirmujuttude levitamine on asjakohatu.

Tulevase töökorralduse üksikasjade selgeksrääkimine ja kokkuleppimine alles käib. Ümberkorralduste ettevalmistamiseks loodud töögrupp on välja pakkunud alternatiivsed lahendused, nende üle käib laiem arutelu ja analüüs, kus osalevad ministeeriumi ja valitsemisala asutuste valdkondlikud eksperdid.

Ümberkorralduste kava oleme tutvustanud riigikogu keskkonnakomisjonile, ees seisab kohtumine keskkonnaorganisatsioonide esindajatega. Kõik, kellele olen muutmisplaanidest seni rääkinud, on tunnistanud nende vajalikkust. Küsimus on vaid, kuidas?

Spetsialistide kogemused on olulised

Meie ees on suur ja tõsine ettevõtmine, mis hõlmab nii pisikesi tehnilisi muudatusi kui ka suuremaid struktuurimuudatusi. Muudatused hakkavad toimuma eri aegadel, sest väiksemate ja vähem ressursse nõudvamatega saab alustada kohe pärast selguse saamist ning suuremate ja ressursimahukamate jaoks tuleb teha eraldi ajagraafikud.

Ümberkorralduste juures on kõige olulisem, et asutuse nime muutumisel uude loodavasse ametisse siirduv inimene ja tema põhifunktsioonid jääksid samaks. Riik ei tohi kaotada oma keskkonnaspetsialistide kogemusi ja nende tööga välja teenitud kogukonna usaldust.

Omapoolse otsuse selle kohta, millise tee me valime, tahan langetada hiljemalt septembri lõpuks.
Ümberkorraldused on plaanis jõustada 2009. aasta jaanuarist.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 15 korda, sh täna 1)