Loomises peitub jõud – mitte lõhkumises ehk Mida teha pärast koolitunde

Loomises peitub jõud – mitte lõhkumises ehk Mida teha pärast koolitunde

Huvikeskus alustas kolmepäevase jalgrattamatkaga Hiiumaale. Neliteist ratturit tegi naabersaarele vihmamärja ilma kiuste peaaegu tiiru peale. Ehkki keegi polnud enne nii pikal rattasõidul käinud, uuriti juba järgmise matka aega. See tuleb kindlasti, rattamatkad on noortekeskuses moes.

Uut Kuressaare Noorte Huvikeskuses

Septembrist alustavad huvikeskuses tööd huviringid. Kõigisse neisse peale võimlemisringi võetakse vastu ka uusi soovijaid. Teid ootavad laskmine, kokandus- ja kodundusring, liikumis- ja tantsuring Lizarthe (endine nimi klassikaline- ja moderntants), noorematele lastele pisiplastikaring.

Savikunstiringis saab nüüd ka kedral treikeraamika tegemist proovida. Autoringi kaks kaasaegset masinat võimaldavad parematel poistel jälle noorterallidest osa võtta. Rattaringis saab selgeks liikluse ja kätte jalgrattaload. Kuressaare on üks neid õnnelikke paiku Eestimaal, kus mudellennuringis saavad poisid alates 12. eluaastast tegeleda lennukimudelite ehitamise ja lennutamisega.

Oktoobris alustab tegevust uus ring, mis peaks meeltmööda olema kõigile digifotograafia ja videohuvilistele. Multimeediaringis saab õpetust pilditöötlusest, multi- ja “päris” filmi tegemisest ning trükiste kujundamisest.
Info meie ringide kohta on saadaval kõigis koolides ja ilmunud ka kohalikes lehtedes. Kontaktandmed leiab kirjutise lõpust.

Noortekeskused ootavad noori mängima, vabaringides osalema, meie üritustest osa saama. Komandandi noortekeskus on avatud E – N 14.00 – 20.00; R 14.00 – 18.00 ja L 12.00 – 17.00. Smuuli noortekeskust saab külastada E – N 13.00 – 19.00 ja R 12.00 – 18.00.

Sügis tuleb tihe mitmesuguste ürituste ja projektide poolest. Juba 20. septembril toimub Komandandi noortekeskuse hoovil kirbuturg, kus kõik noored ja vanad saavad panna mõistliku hinnaga müüki oma mittevajalikud asjad. Selle üritusega propageerime taaskasutust ja säästlikku eluviisi. Samas saavad kaheliikmelised noortevõistkonnad üle maalida vanu toole ja taburette, muutes need taas nägusaks ja kasutuskõlblikuks.

2. oktoobril on kõik noored kutsutud Divasse kooli alguse retropeole “Kehalise kasvatuse tund”, mis toimub 80.–90-ndate aastate stiilis.
Õppereisil Koigi rabasse saab aimu sügisvärvides raba elust. Toimub traditsiooniline sügisvaheaja laager Smuuli noortekeskuses. Koostöös maanteeametiga on plaanis liiklusteemaliste kirjutiste ja kleepsukavandite võistlus. 12-ndat korda orienteeruvad helkuriüritusel linnapargis päkapikud. Toimub HIV/aidsi ennetusüritus ja pidu. Kaheksa noort viibib sügisesel koolivaheajal Hispaanias noorsoovahetuses. Jne.

Aasta lõpuks saab uuendatud noorsootööd kajastav veebileht www.snip.ee , millele on oodatud kõigi noorte kaastööd.
Kui sul on teostamist ootavaid ideid, astu läbi kas Komandandi või Smuuli noortekeskusest. Arutame asja. Või helista 45 55 955, 45 55 802. E-mail on knh@kuressaare.ee .

Aare Martinson
Kuressaare Noorte Huvikeskuse direktor

Muusikakool alustas 58. õppeaastat

Meie muusikakooli õpetajad soovivad anda oma õpilastele musitseerimisega seotud teadmisi ja oskusi. Sest mida rohkem teame muusikareeglitest, seda enam saame välja tuua selle seletamatu – oma individuaalse mina.

Õppida saab klaverit, viiulit, vioolat, tšellot, akordioni, kannelt, flööti, trompetit, trombooni, klarnetit, saksofoni. Vanamuusikahuvilised alustavad vanade instrumentide õppimisel plokkflöödiga. Laululapsed saavad õppida kooriklassis.

Kahjuks ei saanud me vastu võtta kõiki huvilisi kitarri- ja löökpillide erialale, kuna tegemist on praegu meie noorte hulgas kõige populaarsemate instrumentidega.

Enamiku pillidega on võimalik meie muusikakoolis osa võtta ansambli või orkestri tööst. Koosmängimine arendab õpilases distsipliini ja annab hea võimaluse nautida kontsertidel ühistöö vilju.
Tänavu saame mõne edasijõudnud klaveriõpilase suunata õppima ka oreli erialale. Meie klaveriõpetajal Rita Naabril on nüüd selleks kõik oskused ja volitused olemas.

Mida annab meie kool lisaks pillimängu oskusele? Elu on näidanud, et oskuse ennast mobiliseerida, töötada eesmärgi nimel. Väljendada emotsioone. Julguse esineda ja vastu võtta väljakutseid. Kogema armastust muusika vastu ja austama teiste loodut. Mõistma, et loomises peitub jõud (samuti populaarsus) – mitte lõhkumises.

Alates möödunud aastast tegutseb muusikakoolis ka 5–6-aastaste laste eelkool. Tegemist on rühmatunniga, mis toimub kord nädalas. Lapsed tutvuvad huvitava muusikamaailmaga, erinevad õpetajad tutvustavad pille, mida nad oskavad hästi mängida. Teise aasta lapsed saavad juba valida ka ühe instrumenditunni rühmatunnile lisaks. Eelkooli võetakse lapsi vastuvõtukatseteta, on vaja kirjutada ainult avaldus 25. septembriks.

Täpsemat informatsiooni kooli korralduse ja õppetasude kohta saab meie kodulehelt www.kuressaare.ee/muusikakool .

Tarmo Berens
Kuressaare Muusikakooli direktor

 

Inspiras tegutseb 84 huviringi

KG Huvikool Inspira alustab oma neljandat õppeaastat. Kolme eelneva aastaga on huvikool kasvanud kolmelt osakonnalt viiele. Huvikoolis oli eelmisel õppeaastal 84 huviringi, millest 19 oli avatud ka kõigile, st väljaspool Kuressaare Gümnaasiumit õppivatele noortele ja lasteaialastele.
Ka tänavu püüame õpilastele pakkuda põnevat ja arendavat huviharidust ning noorsootööosakonna kaudu eneseleidmist aktiivses klassivälises tegevuses.

Valdavalt jätkame samas vaimus, kuid osakondade sees on mõnes suuremad, mõnes väiksemad muudatused.
Spordi- ja tantsuosakonna juhatajaks on alates käesolevast õppeaaastast Gabriel Sepp ja tantsu valdkonna eestvedajaks Renate Pihl.

Endiselt alustavad lasteaia tantsuringid ja noorema kooliastme tantsuringid. Vanemate klasside tantsuringid hakkavad toimima projektipõhiselt – tantsutunnid toimuvad üks-kaks korda kuus nädalalõppudel külalistreenerite juhendamisel, nädala sees toimuvad üldfüüsilised treeningud.

Uue avatud ringina alustab golf, treeneriks Marko Kumm. See on suunatud eelkõige golfiga esmast tutvust tegevatele huvilistele alates gümnaasiumi vanemast astmest ja oodatud on ka täiskasvanud õppijad.

Täiskasvanutel ja vanematel tütarlastel on sel aastal võimalus tutvust teha kõhutantsuga, mida hakkab õpetama Gerda Ader. Kõhutants arendab koordinatsiooni, naiselikku pehmust ja plastilisust ning annab ilusa kehahoiaku. Trennis saab tutvuda eelkõige Türgi kõhutantsuga, mis on energiline ning hoogne kõhutantsu stiil.

Muusikaosakond jätkab oma tuntud headuses peaaegu kõikide ringidega, mis eelmisel õppeaastalgi. Suure hulga kooli ringide kõrval toimivad ka sel aastal avatud ringid, näiteks kitarriõpe Kuressaare Gümnaasiumi vilistlase ja Tartu Ülikooli doktorandi Kristo Käo juhendamisel.

Inspira solistid on tuntud ja hinnatud nii meie maakonnas kui ka väljaspool seda. Õpetajad Laine Lehto ja Pilvi Karu kutsuvad neid noori, kes solistina esineda sooviksid, enda juurde õppima. Samas peab ette hoiatama, et osalejate arv on piiratud.

Kümnendat aastat alustavad väikeste laste muusikaringid. Õpetajad Helle Rand ja Pilvi Karu soovivad oma tundides pakkuda lastele lõbusat ja arendavat mängulist tegevust. Pillimäng erinevate rahvaste rütmi- ja meloodiapillidel ning liikumismängud on olulisel kohal laulmise kõrval. Iganädalastele tundidele lisaks toimub õppeaastas vähemalt kaks kontserti lastevanematele.

Väiksemaid muudatusi õpetajaskonnas on aga ka muusikaosakonnas. Trummiõpetajaks uuel õppeaastal on TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia viihamase kursuse tudeng Priit Arge. Uudne ja huvitav on programm löökpilliringis, mille juhendaja on Jarmo Moilanen.

Loomulikult jätkame ka pärimuskultuuri valdkonnaga, kus Mart Aardami käe alla on võimalus mängima õppida mitmeid erinevaid eesti rahvapille nii koolinoortel kui ka täiskasvanutel.

Teist õppeaastat tegutsevad Inspira juures ka maakondlike kooride Kuressaare filiaalid, need on Saaremaa Poistekoor (juhendajad Veikko Lehto ja Laine Lehto) ja neidudekoor Neidis (Laine Lehto). Ka sinna võtame vastu uusi lauluhuvilisi.

Lähemat infot KG Huvikool Inspira kohta saab tel. 45 56 576, http://www.oesel.ee/kg/ või tiia@oesel.edu.ee .

Tiia Leppik
KG Huvikool Inspira direktor

Tule trenni! Spordikool ootab

Saaremaa Spordikool on küllaltki konservatiivne huvikool. Sellepärast ei tasu meilt loota mingit suurt uudist. Me panustame peamiselt nende spordialade õpetamisele, kus meil on aastakümnete pikkused traditsioonid ja pädev kaader.

Alanud uuel õppeaastal jätkuvad treeningtunnid võrkpallis tütarlastele treenerite Sinaida Sillarti ja Ene Kase juhtimisel. Poisse juhendab Toomas Jasmin. Korvpallis on meil ainult poeglastel võimalus harjutada Enn Laanemäe ja Aivar Tõnuse juhendamisel. Tennises annab algtaseme koolitust nii tüdrukutele kui poistele Aivi Auga.

Kergejõustikus juhendab tüdrukud Aivi Auga ja poisse Andres Laide ning Endel Tustit. Purjetamises viivad treeninguid nii tütarlastele kui ka poeglastele läbi Kristiina Klaos ja Mati Kolk.

Seoses Argo Kruusmägi lahkumisega on meil mõningaid raskusi, millest püüame üle saada meie kogenud purjetajate abiga. Kuna kõikidel spordialadel on tegemist pikaajalise õppega, saame septembrikuus vastu võtta üksikuid uusi õpilasi.

Uute õpilaste vastvõtu kohta teavitatakse maakonnalehtede kaudu. Täpsemat teavet saab telefonidelt 45 20 373 ja 50 14 995.

Jaan-Aleksander Rooda
Saaremaa Spordikooli direktor

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 51 korda, sh täna 1)