Päevapaiste puudus paneb ilmateadet kuulama nagu vanasti kirguõpetajad

Eestlased võiks nüüd ümber nimeta päikesepüüdjateks. Mossis ja märjad ilmad oo meite hinged nagu pimedas kasun taimed välja venitan ja kahvatuks tein, päevapaiste puudus paneb ilmateadet kuulama nagu vanasti kirguõpetajad. Et kas soab õnnistat või mitte.

Nüüd oo ennustustest kuuld natusse kenam nädalivahetuse aeg kõikidel tihedaste õuetöid täis loanitud. Mismoodi jõvaks selle aaga nii palju tehtud, kut tahaks? Idamaade jumalustel oo piltide pealt nähtud mitu poari kässi, vat neid oleks nüüd taris lainata. Vihmase ilmaga söö aga pihelgamarju ja kirjuta mõtteteri kirja…

Muhu luulerahvas oo poaril sügisel Koguvas köin seltsis piknikku pidamas. Selle voasta jäätse Koguva piknik ää, aga kokkusoamine peetse ikka. Muhu muuseumi direktriss Kadri Tüür ja Muhu noortekeskuse juhataja Arnek Grubnik oo isekeskis kokku leppin pidada kirjarahva kokkutulemise päe selles septembris noordekeskuses, kus oo nüüd olemas oma stuudio, mise abil soab loomingud linti lukeda.

21. septembril kellu 12 oodetse kõiki luuletajud, laulukirjutajud ja jutuseppasid, kis kirjutavad nii murdekeeles kut kirjakeeles; kis oo enne koos köin ja kis põle veel kunagid teiste seltsi jõudn; kis oo vanamad ja kis oo päris noored. Et oo oodetud päris koolilapsed ja püha-päe soaksid tulla koa nee, kis muidu mandri peal elavad, aga sellepäeva sii juhtuvad olema.
Kena ilmaga soab rõdul grillida ja päikest võtta, halva ilmaga sihes toimeta. Noored ja vanamad soab eraldi ruumidesse panna. Soab niisama oma loomingud teistele ette lukeda, soab stuudios linti lukeda. Võib Arnekiga kokku leppida ja koa teistel aegadel oma asju stuudios lukemas köia. Eetsidpidi loanitse sisseloet asjadest kogumik valmis tiha ja see laia ilma peale soata muhulaste tegemistest reakima. Üks sõu-kest sorti plaat võetse piknikupäeva näiteks seltsi.

Selle reede ja laupa peetse Koguvas miljööväärtusliku ehi-tuse seminar. Et rannaaladele tahetse nii hirmsaste midagid tiha, oo ju selge, seda päris änam ää keelda ep soa. Taris oleks välja tööta sõuksed näpunäited, et tehtavad asjad ep hakkaks hirmsad välja nägema. Paergus kutsuti kokku Saaremaa omavalitsuste spetsialistid, aga teema ise oo üle-Eestiline. Loodetse kahe päeva joosul läbi viia korralik arutelu.

Ettekandid tegavad eriala asjatundjad üle Eesti, peetse ümarlaud ja mõttetalgud, tehasse ringkäik Muhu miljööväärtuslikes külades, vaadetse äsja valmin vähe teistmoodi maja.

Põle võimalik nõuda, et soarde peale ehitataks tingimata just vanamoodne palkmaja, aga palju võimalusi oo tiha midagid uiemate liikumistega käsikäes ja koa kenaste just nõnna, et maja sünniks kokku meite kadagate ja kiviaidade ja kaakakisaga.

Tuleva nädali lõppus oo tulemas Piiri rahvamajas Külasema naiste Kartulipäe. Tuhlis pidade kõrgese hinda minema, sest voasta oo omaga seltsi toon viletsa saagi.

Põhjust tuhlipidu tiha oo küll ja küll, tõsta tuhlis kõrge au sisse, süüa ja müüa ja vaheta ja reakida, mis ikka sest mugulast inimesele head sünnib. Õhtast tihasse isetegevust, mise poolest Külasema külaselsi rahvas juba kangeste tuntud-teatud oo.

Nagu reagit, oo 27. septembril tulemas Muhus Mihklipäeva laat. Ju te olete juba hakan mõtlema, mis te oma kottu oma saagist või oma kätetööst või omadest seismajään asjadest tahate teistele müügiks pakkuda. Muhulasel oo ju sõukest värki ikka palju oln. Ja noabersaare pealt võib koa külase tulla. Ikka oma asju müüma ja külase ostma koa.

Vanatoa turismitalu oo otsustan omad uksed voastarinki lahti hoida. Vägev uudis, Muhus muidu teist sõukest kohta põlegid, kus soaks külmal aal välja sööma minna.
Olge munuksed!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 13 korda, sh täna 1)