Lasterikka pere kodutoetus – unistus või reaalne võimalus? (2)

1. juulil alustas KredEx paljulapselistelt peredelt kodutoetuse taotluste vastuvõttu. Esmapilgul võib toetuse tingimusi lugedes tekkida tunne, et toetuse saamine jääb pelgalt unistuseks, kuid tegelikult see taotlemine siiski nii keeruline ei ole ja seega on paljudel peredel reaalne võimalus toetust saada.

Millest alustada?

Alustada tuleks toetuse tingimustega tutvumisest ning nõutavate dokumentide kokkupanemisest. Olulisemana saab siinkohal välja tuua kuulumise sihtgruppi – toetuse taotleja peab olema vähemalt nelja kuni 19-aastast last kasvatav pere, kes peab olema registreeritud ühele elamispinnale, mis kuulub kas taotlejale või tema lähisugulasele. Vaatame ka kesk-mist sissetulekut, aga kuna seal on piir suhteliselt kõrge: kuni 6000 krooni pereliikme kohta kuus kahe viimase aasta tuludeklaratsiooni alusel, ei ole see ilmselt takistuseks neile, kes toetust tõesti vajavad.

Millele toetust taotleda saab?

Sisuliselt saab toetust küsida kõigele, mis parandab pere elamistingimusi: eluaseme ehitamine, renoveerimine, soetamine ja isegi eluasemelaenu põhiosa kustutamine. Sealjuures ei pea pere enne toetuse taotlemist või saamist eluaset oma vahenditega renoveerima, soetama või ehitama. Toetuse taotlemise hetkeks peab olema selge, mida toetusega teha tahetakse, soovitavalt võiks olemas olla projekt ja selle alusel võetud hinnapakkumised. Kindlasti peaks olema koostatud eelarve, sest ilma selleta on raske toetuse taotlust hinnata ja toetuse summat määrata. Samuti ei ole kohustuslik ehitustööde tellimine – pere võib ka iseseisvalt töid teha, aga sel juhul saab toetada vaid ehitusmaterjalide ostmist, perele palka maksta toetusega ei saa. Sealjuures peavad planeeritud tegevused saama tehtud kahe aasta jooksul.

Milline on toetuse ulatus?

Eluasemetingimuste parandamist toetatakse 80–100% ulatuses lähtuvalt sissetuleku tasemest ühe pereliikme kohta kuus. Nelja kuni seitsme lapse puhul on toetuse maksimaalne summa 160 000 krooni ja vähemalt kaheksa lapse korral 320 000 krooni. Tulumaksu toetuse summalt maksab KredEx, nii et nimetatud summad tulevad n-ö “puhtalt kätte”.

Olemasoleva eluaseme ülevaatus

Toetuse taotlemiseks on vajalik, et eluaseme, kus pere toetuse taotlemise hetkel elab, vaatab üle (paikvaatlus) Eesti lasterikaste perede liidu esindaja. Tutvutakse nii eluaseme seisukorraga: kas on olemas pesemisvõimalused, toidu valmistamise võima-lused, elekter, üldine ehituslik olukord jm, kui ka eluaseme suurusega – kas olemasolev pind on perele piisav. See informatsioon on vajalik komisjonile toetuse otsustamisel.

Millal toetus otsustatakse?

Toetustaotluste esitamise tähtaeg on 30. september ja pärast seda toimub taotluste menetlemine ning komisjoni koosolekud. Toetuste menetlemiseks on aega 42 tööpäeva ehk siis hiljemalt 27. novembril peavad otsused tehtud olema.

Kuidas toetus välja makstakse?

Iga toetuse saajaga sõlmitakse toetuse kasutamiseks leping, kus lepitakse kokku, kuidas pere toetuse kätte saab – on võimalik, et tasume arve alusel otse ehitajale või ehitusmaterjalide poele, aga toetus saab laekuda ka otse taotlejale. Igal juhul makstakse toetus välja ainult kuludokumentide alusel. Toetuse sihipärase kasutamise tagamiseks kontrollib KredEx ka tööde teostamist.

Näide uue elamu ehitamise toetamisest:

Kuueliikmeline nelja lapsega pere, kes täna elab 4-toalises korteris elamispinnaga 53,2 m², soovib toetust alustatud elumaja ehituseks. Pinda on perel hetkel 8,8 m² liikme kohta, kuid tube on vähe ja sellepärast ongi alustatud maja ehitamist. Spetsiifilised tööd tellitakse spetsialistidelt, lihtsamad tööd teeb pere raha kokkuhoiuks ise, finantseerimiseks kasutatakse ka pangalaenu. Pere on esitanud KredExile lisadokumentidena projekti, ehitusloa ja eelarve ning nüüd jääb üle vaid otsust oodata.

Näide olemasoleva elumaja renoveerimisest:

Nelja lapsega pere elab 4-toalises majas, kus on 57,5 m² elamispinda ehk 9,5 m² inimese kohta. Soovitakse renoveerida elamu katus ja ehitada uus küttesüsteem, sest kaks ahju ei jõua maja soojana hoida ja uus küttesüsteem annab võimaluse tube juurde ehitada.
Siin soovib pere küttesüsteemi puhul kasutada spetsialistide abi ja katusetööd kokkuhoiu mõttes ise teha. Kui pere toetust saab, on võimalik ehitaja arved otse tasuda ja perel ei ole vaja oma vahendeid kasutada.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 112 korda, sh täna 1)