Piirivalveameti peadirektori korraldus vaidlustatakse kohtus (4)

Piirivalveameti peadirektori korraldus vaidlustatakse kohtus

ÜÜRIHIND KÜMNEKORDISTUB: Kaare 12 on üks kolmest majast, kus piirivalve soovib tõsta üüri.

Kuressaares piirivalvele kuuluvate korterite üürnikud pöörduvad kohtu poole, et vaidlustada piirivalveameti peadirektori korraldus, mille tagajärjel tõuseks nende korteri üüri põhisumma kümnekordseks. Üüritõus puudutab neid piirivalve kortereid, kus elavad üürilised, kes enam piirivalves ei tööta.

“Riik tahab oma ametnike pealt kasumit teenida,” ütles Oma Saarele Kaitseliidu Saaremaa maleva pealik Toomas Luik, kes ise samuti piirivalvelt korterit üürib. Tema sõnul on üürnikel plaanis see korraldus kohtus vaidlustada. Luik nentis, et see on ebavõrdne kohtlemine, sest kui näiteks Kuressaare linna sotsiaalkorteris makstakse ühe ruutmeetri kohta üüri 17–24 krooni, siis temal riigiametnikuna tuleb riigiasutusele alates novembrist korteri ruutmeetri eest välja käia 40 krooni senise nelja ja poole krooni asemel.

“Valus,” kommenteeris Luik hinnatõusu, lisades, et korterites elavad ju inimesed, kes on varem piirivalves töötanud ja nüüd pensionil. Tema sõnul ei ole piirivalve oma korterites mingit remonti teinud, vaid kõik need kulutused on teinud üürilised ise. “Me ei ole vastu midagi saanud,” märkis Luik.

Riik korrastab oma vara kasutamist

Piirivalveameti peadirektori korralduses põhjendatakse hinnatõusu vajadusega korrastada riigivara kasutamist.
Seoses sellega viiakse piirivalves mittetöötavate üürnike eluruumide põhiüürimäärad turuhinna tasemele juba alates käesoleva aasta novembrist.

“Üüri suurendamine on tingitud vajadusest viia üür vastavusse turuhinnaga,” põhjendas üüritõusu oma teatises Lääne piirivalvepiirkonna staabiülem Jaak Haamer, lisades teatisele kaasa ka piirivalveameti peadirektori korralduse ja eksperthinnangu üüri määramise kohta turuhinna tasemel.
Üüriturgu iseloomustab suur nõudlus ja pakkumiste vähesus
Piirivalvele kuuluvad 36 korterit asuvad Kuressaares kolmes majas (Kaare 10, Kaare 12 ja Sirge 2).

Ekspertarvamuse nende korterite kohta tegi Marju Lõbus AS-ist Vestman Teenused.
Tema hinnangu järgi on piirkond hoonestatud korruselamutega ja äri- ning ühiskondlike hoonetega, elamute ümbrus on heakorrastatud ja hooldatud ning kõik kolm hoonet on visuaalsel vaatlusel rahuldavas seisukorras.

AS Vestman Teenused tegi ka Kuressaare linna korterite üürituru ülevaate ning jõudis järeldusele, et Kuressaare linna korterite üüriturgu iseloomustab aastaringselt stabiilselt suur nõudlus ja pakkumiste suhteline vähesus.
Võttes aluseks elamute asukoha, seisukorra ja piirkonna elamiskvaliteedi ning arvestades turusituatsiooni, tegi AS Vestman Teenused juhataja Marju Lõbus ettepaneku, et korterite võimalik üürihind võiks jääda vahemikku 35–45 krooni ruutmeeter.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 43 korda, sh täna 1)