Turvalist kooliaastat – koolis, tänaval ja internetis!

Turvalist kooliaastat – koolis, tänaval ja internetis!

 

Esmaspäeval algas uus õppeaasta Eesti 589 koolis. Tuhanded lapsed alustavad või jätkavad hariduse omandamist ning me kõik soovime neile ainult parimat. Kuid kas ainult soovime või ka tõepoolest kindlustame neile turvalise elu ja parema tuleviku? Alaealistega seotud õigusrikkumised, aga ka muud probleemid on ühiskonna jõukuse kasvades ju hoopis teravnenud.

Turvalisus ja kool

Olles kohtunud erinevate koolide juhtidega võin välja tuua kolm suuremat probleemi, mis vähendavad turvalisust koolis ja kooliteel: ohud liikluses, kasvav meelemürkide tarvitamine ning koolivägivald. Iga probleem toob kaasa tagajärgi, sageli aastateks, ning mõjutab korraga kümneid inimesi. Ebaturvaline klassikeskkond ja narkootikumide tarvitamine vähendavad õppimisvõimet, põhjustavad koolist väljalangemist, toovad kaasa karistusi seaduserikkumiste eest ja kokkuvõttes tähendavad noorele ja tema perele kehvemat elujärge täna ja tulevikus.

Liiklusõnnetuste tagajärjed on tragöödia tuhandetele Eesti peredele. Kõigi nende probleemide taga on sageli ükskõiksus ja hoolimatus. Liikluses on õnnetuste põhjustajaks sageli autojuhid, kes ei arvesta kaaskodanikega, ületades kiirust ja tehes ohtlike manöövreid. Traagilisemaid tagajärgi saaks sageli hoopis vältida, kui oleks rohkem vastutus- ja ohutunnet, näiteks kas või nii ees- kui ka tagaistmel turvavööd kinnitades.

Samuti toitub koolivägivald, sealhulgas kiusamine, ükskõiksusest – sageli õpetajate soovimatusest probleemidega tegeleda. Kuid ka sellest, et õpetajad ei leia liitlasi. Kahjuks peamiselt sealt, kus seda kõige rohkem vaja oleks – lapse kodust. Vanemate oskamatus oma lapse vajadusi märgata toob aga tihtipeale kaasa kõige hullema pahe – laps hakkab narkootikume tarvitama. Suur taskuraha ei kompenseeri hoolimatust, ükskõiksus on ohtlikult teravate äärtega.

Huviharidus on oluline

Uus kooliaasta toob kõik need suveks ununenud probleemid kahjuks teravalt esile. Millised on siis lahendused? On selge, et lapse käitumist mõjutavad, nii heas kui halvas, kodu, kool ja sõpruskond. Hooliv perekond aitab lapsel toime tulla ohtudega koolis ja tänaval. Samas kui kodu ei paku sobivat arengukeskkonda, siis on ühiskonnal vajadus ja vastutus last toetada. Enamik kohalikke omavalitsusi on teinud head tööd, võimaldades lastele huviharidust ja vabaajategevusi.

Paljudes koolides on loodud sotsiaalpedagoogide ja koolipsühholoogide ametikohad, nende poole saavad lapsed ja nende vanemad mure korral pöörduda. Kodanikuühiskonna organisatsioonid pakuvad valikuid iga lapse vajadustele ja soovidele vastavalt. Riigi struktuurid teevad omalt poolt parima, kaitstes lapsi ohtude eest tänaval, koolis ja kodus.

Septembri esimestel päevadel viib politsei koostöös kodanikuühenduste ja kohalike omavalitsustega läbi operatsiooni turvalise kooli alguse tagamiseks liikluses. Politsei oma kohalolekuga on aidanud autojuhtidel teadvustada õppeperioodi algamist ning see positiivne mõju on jätkunud ka ülejäänud kooliaastaks – üha vähem lapsi on sattunud liiklusõnnetustesse. Kindlasti on kaasa aidanud koolide läheduses olevate teede ja ristmike renoveerimine ohutusest lähtuvalt ning turvalisuskasvatus – laste teadlikkus, kuidas ohutult liigelda, on kasvanud.

Väldime narkootikume ja koolikiusu

Liikluse kõrval on politsei eesmärgiks oluliselt piirata narkootikumide kättesaadavust ja tarvitamist. Kool on koht, kus see probleem saab kasvada, aga õnneks saab ka vastupidi – koolis on võimalik narkootikumidega seotud probleeme ennetada ja leevendada. Selles küsimuses teeb politsei haridusasutuste ja õpetajatega jätkuvalt tugevat koostööd.

Tähelepanuta ei saa jätta õigusrikkumisi, mida lapsed ja noored toime panevad. Koolikiusamisse ei maksa suhtuda kergekäeliselt, sest ei ole võimalik ette näha, kus ja millal lähevad lapsed üle piiri.

Olgu see koht hämar kooligarderoob, bussipeatus või internet. Ka siin on oluline kooli, lapsevanemate ja korrakaitseorganite koostöö. Õpetajad ja lapsevanemad saavad koolivägivalda märgata, politsei saab vajadusel kiiresti sekkuda.

Kui tahame lastele pakkuda turvalist elu ja paremat tulevikku, siis peame oskama märgata neid probleeme ja ohte, millega lapsed ise tõenäoliselt toime ei tule. Lastega seotud seaduserikkumiste ennetamine ja laste elu ja tervise kaitse on politsei tegevuses esikohal, kuid sekkumiseks ja probleemidele parima lahenduse leidmiseks on vaja teha tihedat koostööd oma partneritega.

Kodul, koolil, kohalikul omavalitsusel ja politseil on kõigil oma võimalused, mis teistel osapooltel puuduvad. Ühildades jõud, saame tõepoolest lapsi kaitsta, pakkuda neile turvalist elu ja tulevikku. Lastel on sellele õigus, meil, täiskasvanutel, on vastutus seda neile võimaldada.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 30 korda, sh täna 1)