Torgu volikogu muutus tegutsemisvõimetuks (7)

Torgu volikogu muutus tegutsemisvõimetuks

 

Täht-tähelt seadusest järge ajades selgub, et ligi kolme kuu jooksul Torgu vallale uut juhti mitte leidnud volikogu peaks tunnistama end tegutsemisvõimetuks ja laiali minema.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus (KOKS) ütleb, et volikogu on tegutsemisvõimetu, kui ta pole kahe kuu jooksul vallavanema või linnapea ametist vabastamisest arvates valinud uut vallavanemat. Sama säte kehtib ka volikogu esimehe puhul.

Vald kolmandat kuud juhita

Torgu volikogu vabastas senise vallavanema Tiit Kaasiku ametist 25. mail ja nimetas 28. mail vallavanema kohusetäitjaks maanõunik Tiia Kluge. Samuti kuulutas volikogu siis välja konkursi, et järjekordselt tühjaks jäänud vallavanema tooli uuesti täita.

Konkursi lõpptähtaeg määrati suvepuhkuste tõttu alles 25. augustiks. Oma Saare andmeil on konkursile esitanud oma kandidatuuri kaks inimest ja volikogu tuleb nende üle otsustamiseks kokku tuleval reedel. Juhul kui volikogul õnnestub valik teha, oleks tegemist 10. Torgu vallavanemaga alates 1993. aastast.

Samas tõstatab Torgu näide vastuolu seaduse ja tegelikkuse vahel, sest seaduses ei ole mainitud “kohusetäitja” institutsiooni, mida Torgu juhtimisel praegu kasutatakse.

Ehkki nii Saare maavalitsuse jurist Jaan Leivategija kui ka Kuressaare linna jurist Vilma Kippak nendivad, et kohusetäitja teeb ju vallavanema tööd ja võib seda teha ka kolm kuud või rohkemgi, ei ole sellega nõus tippjurist Urmas Arumäe.

Ise Viimsi vallavanema kohalt tagasi astunud Arumäe hinnangul on seaduse järgi paika pandud, et üle kahe kuu ei tohiks kohaliku omavalitsuse “peataolek” kesta. Torgu puhul peaksid volinikud tunnistama ennast tegutsemisvõimetuks ja laskma asendusliikmetel tööd teha, nentis Arumäe.

Juristid kimbatuses

Vilma Kippaku sõnul ei ole “kt” määratlust seaduses tõesti ja juristid on seetõttu ka aeg-ajalt kimbatusse sattunud.
“Aga kuigi teda seaduses kirjas pole, on praktikas mõni institutsioon siiski kirjas, nii on ka kt-ga,” sõnas Kippak. “Ta on selles ametis, teeb tööd ja vastutab.”

Urmas Arumäe väitel on asi siiski teisiti. Ta tõi näiteks tavalise poliitilise võitluse instrumendi – umbusalduse avaldamise –, mille puhul peab ju volikogu leidma samuti kahe kuu jooksul uue vallavanema või linnapea. Juhul kui ei suudeta leida, tuleb volikogul tunnistada oma teovõimetust ja laiali minna, rääkis Arumäe.

Maavanema nõunik õigusküsimustes Jaan Leivategija ütles Oma Saarele, et kui järelevalve osas Torgu vallale siin mingit etteheidet teha, siis vaid ehk vormistamise küsimuses, sest praegu on vallavanema tiitli ette veel lisatud termin “kohusetäitja”, mida KOKS ette ei näe.

Leivategija pakkus, et tõenäoliselt on Torgu vallavolikogu siin lähtunud valla põhimäärusest, mille punkt 29.4 ütleb: “Vallavanemale umbusalduse avaldamise, tema haigestumise või surma korral määrab volikogu ametisse vallavanema kohusetäitja.”

Torgu endine vallavanem Tiit Kaasik lahkus aga ametist omal soovil ja sellist juhtu põhimäärus ei käsitle.

Saare maavanema nõunik õigusküsimustes Jaan Leivategija:

Torgu valla juhtumi puhul ei rakendu kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (KOKS) § 52 lg 1 p 3, mis sätestab volikogu tegutsemisvõimetuse juhul, kui volikogu ei ole kahe kuu jooksul vallavanema vabastamisest arvates valinud uut vallavanemat.

Antud juhul ei saa öelda, et Torgus oleks omavalitsusjuhi koht täitmata. Käesoleva aasta 28. mail on Torgu volikogu vastu võtnud otsuse, mis vabastas ametist senise vallavanema Tiit Kaasiku (isikliku avalduse alusel) ja määras vallavanema kohusetäitjaks kuni uue vallavanema valimiseni Tiia Kluge.

Viidatud KOKS-i säte rakenduks juhul, kui vallavanema koht oleks vakantne ja vallavolikogu poleks kahe kuu jooksul suutnud uut vallavanemat valida.
Antud juhul on aga vallavanema koht volikogu otsusega täidetud. See tähendab, et volikogu on sisuliselt valinud vallavanema lühemaks ajaks ja kuulutanud samas välja konkursi uue vallavanema leidmiseks. Selline lahendus iseenesest KOKS-is sätestatuga vastuolus ei ole.

Andres Sepp, Urmas Kiil

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 38 korda, sh täna 1)