Pihtla–Talve–Raudtee detailplaneering läheb volikogusse (1)

Eile otsustas Kuressaare linnavalitsus suunata Piht-la–Talve–Raudtee detailplaneeringu kehtestamise küsimuse otsustamiseks linnavolikogule.

Planeeritav maa-ala suurusega ca 4,3 hektarit, paikneb Pihtla tee ääres, hõlmates Pihtla tee 43 kinnistu ning sellega piirneva Pihtla–Talve–Raudtee liiklussõlme.

Alale on planeeritud 6 korterelamu krunti, üks ärihoonega krunt, üks äri- ja elamumaa segakrunt; samuti kaks avaliku kasutusega teemaa kinnistut ning kaks üldkasutatavat roheala. Hoonestus on planeeritud 2–3-korruselisena, kõrgusega planeeritud maapinnast 9–12 m. Olemasolev tootmishoone on ette nähtud projekteerida korterelamuks.

Kortereid planeeritakse kogu alale umbes 80.
Oluline detailplaneeringut mõjutav tegur on üldplaneeringu alusel kavandatav Raudtee tänava läbimurre Pihtla teeni, mis moodustab osa kesklinna kaugemast ringsõidust, tekitades Juhan Smuuli–Raudtee– Talve tänava kaudu sujuvamad ühendused linna põhja- ja lõunaosa vahel.

Üldplaneeringu kohaselt on ette nähtud Juhan Smuuli–Tallinna –Raudtee ristmiku ja Pihtla tee–Talve–Raudtee ristmiku väljaehitamine ringristmikena.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 21 korda, sh täna 1)