Kohtus

Viinapudeli varguse eest viis päeva aresti

Kohus mõistis viinapudeli varguses süüdi oleva Jaanus Rokki viieks päevaks aresti.

Jaanus Rokk varastas 22. juulil kell 20 Rae kauplusest 0,7 liitrise pudeli viina “Crystal”, maksumusega 125 krooni. Mees pani pudeli põue ja möödus kassadest kauba eest maksmata.

Jaanus Rokki on viimase aasta jooksul kokku neljal korral karistatud väärtegude toimepanemise eest rahatrahvidega. Kokku 7320 krooni ulatuses. Määratud trahvid on tasumata.

Kohus põhjendas otsust sellega, et vaatamata eelnevatele karistustele on Rokk jätkanud samalaadsete rikkumiste toimepanemist. Senised karistused, milleks olid rahatrahvid, ei mõjutanud süüdimõistetut hoiduma edaspidi süütegude toimepanemisest ning kohus asus seisukohale, et Jaanus Rokki suhtes tuleb karistusena kohaldada aresti.

Metallivaras pandi tööle

Eile kinnitas kohus kokkuleppemenetluse ning määras metalli varastanud noormehele karistuseks 240 tundi üldkasulikku tööd.

Süüdistuse järgi varastas varem kriminaalkorras karistatud Aleksander ööl vastu 10. juunit Kärla vallast Sauvere külast ligi 29 000 krooni väärtuses erinevat metalli ning viis selle Sikassaares asuvasse kokkuostu. Kuid raha mees metalli eest ei saanud. Kui vargus välja tuli, maksis Sikassaare töökoda metalli eest raha õigele omanikule.

Kohus mõistis Aleksandri varguses süüdi ning määras talle karistuseks neli kuud vangistust, mis vastavalt kokkuleppele asendatakse üldkasuliku töö tundidega. Määratud 240 tundi üldkasulikku tööd tuleb mehel teha ühe aasta jooksul. Lisaks sellega tuleb tasuda sundraha 6525 krooni ning riigi õigusabiga seonduvad kulud. Töö tegemise ajal on mees kriminaalhooldaja järelvalve all ja tal tuleb täita kontrollnõudeid.

Maksmata trahvi ees määrati arest

Kohus otsustas asendada 1800 krooni suuruse rahatrahvi arestiga, kuna mees ei ole politsei määratud trahvi suutnud viie aasta jooksul ära maksta.

Politsei karistas Ilmar Orumaad alkoholiseaduse rikkumise eest 2003. aasta augustis 1800 krooni suuruse rahatrahviga. Seadus ei luba alkohoolset jooki tarbida avalikus kohas ning keelab joobnud olekus avalikku kohta ilmumise.

Orumaa ei ole viie aasta jooksul suutnud määratud trahvi tasuda. Kohtutäitur algatas täitemenetluse juba 2003. aastal, kuid võlgnik ei tööta ja tal puudub vara, millele sissenõuet pöörata
Võlgnik ise kohtusse ei ilmunud ning ei teatanud ka ilmumata jäämise põhjust.

Kohus otsustas, et mehele määratud rahatrahv tuleb asendada arestiga, ning mehel tuleb trellide taga veeta kolm päeva.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 30 korda, sh täna 1)