Saaremaa projektid on saanud üle poole miljardi krooni

Rahandusministeeriumi Välisfinantseerimise osakonna andmetel on Saare maakonna projekte nelja aasta jooksul rahastatud üle 500 miljoni krooniga.
Saaremaa projekte perioodil 2004–2006 finantseeriti kokku kogumaksumuses 578 321 193,82 krooni, sellest Euroopa Liidu toetus on 48% ehk 275 220 527,89. Käesoleva aasta 30. juuni seisuga on kogumahust välja makstud 511 694 334 krooni.

Perioodi 2007–2013 osas on Saare maakonnale eurotoetusi kokku määratud 369 189,84 krooni eest, mis on keskmiselt 59% projekti kogumaksumusest.Välja on toetust makstud 115 225 krooni.
Saare maakonna projektide arv kokku on 483.

Välisfinantseerimise osakonnast lisati, et ühtekuuluvusfondist kaasfinantseerib EL Saaremaal Läänesaarte veemajandusprojekti raames vee- ja kanalisatsioonirajatiste ehitamist ja rekonstrueerimist.

Saaremaa alamprojekti (teine alamprojekt on Hiiumaal) kogumaksumus on rahastusotsuse kohaselt 265 726 208 krooni, millest Euroopa Liidu toetus moodustab 80%. Ülejäänud osas on finantseerijad SA KIK ja AS Kuressaare Veevärk.

Eestis tuvastati möödunud aastal 65 euroraha väärkasutust. Euroopa Liidu raha kasutamise kontrollimisel Eestis avastati 2007. aastal peamiste rikkumistena toetusraha küsimist tegevusteks, mida reaalselt ei tehtud, toetuse eest soetatu mittesihipärast kasutamist ja hankereeglite eiramist.
“2007. aasta osas ei olegi Saaremaaga seoses olulisi rikkumisi välja tuua,” ütles Eurotoetustega seotud rikkumiste teavet koondava rahandusministeeriumi finantskontrolli osakonna juhataja Kaur Siruli, lisades, et oli vaid üks juhtum, kus ei teavitatud äriühingu omaniku ja esindusõigusliku isiku vahetumisest peale abikõlbliku perioodi lõppu – ei täidetud kohustusi teavitada muutustest projektis.

Selle nädala alguses avaldati Euroopa Komisjoni pettustevastase ameti (OLAF) möödunud aasta pettusevastase võitluse aruanded, mis annavad ülevaate liikmesriikides toimunud rikkumiste statistikast ja tegevustest pettuste ennetamisel. Siruki sõnul jääb leitud rikkumiste rahaline maht hetkel alla ühe protsendi projektide kogumahtust. “Seega ei ole rikkumised Eestis suureks probleemiks kujunenud,” selgitas ta.

Möödunud aastal registreeriti Eestis kokku 65 rikkumist ja rikkumise kahtlust, 2006. aastal oli selliseid juhtumeid 26. Enim toimus eeskirjade eiramist sotsiaalfondi toetuste kasutamisel. Toetustega seotud rikkumiste kogusumma oli möödunud aastal üle 38 miljoni krooni, sellest üle 20 miljoni krooni osas on juhtumitele lahendus leitud.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 15 korda, sh täna 1)