Suine aeg oo umbest poole peal

Meite maja ümber põle umbest pool nädalid jutti sadan, see peaks juba päris hea näitaja olema. Õigupoolest ma’p teagid, mis ilmad sii soarde peal Õlletoobri aegus koa ollid. Jälle neh. Kut mandri pealt siia toobri-aaks kõiksugu rahvast valgub ja juba nädali jagu enne merejaared võerud eelpidutsejate telka täis oo, siis me võtsime sõbraga kätte ja läksime hoopis mandri peale. Kena olli. Rahulik ja mõnus. Takatsi näe, koa hea tulla – praamid vilkusid mis tuli takkus Muhu poolt ületahtajud vädada. Teisepoolt kojosoarele tulles läks kõik justkut lepse reega.

Mandripeal sai juttu aetud koa mõne mandri-inimesega. Ja nõnna kut sa nimetad Muhu soart, siis küsitse kohe, kas meitel pidade miskit sild seal tulema ja kas ja millal see ikkagid kõik olema hakkab. Ma mõtlesi, et kas paberi peal oma aega ootav sild oogid siis Muhu Nokia? See justkut tuleb mõjalt rahvale kõikse ennemini meele.

Aga neh, sõuksed asjad las köivad oma radapidi. Meitel sii aetse ikka sõltumata oma kultuurivärki tasapisi eetsi.
Muhu muuseumis oo veel laupa viimane päe, kut käsitööselsi Oad ja Eed tublid-töökad nobenäpud omingust kellu 10st õhta kellu 18ni oma oskusi inimestele eetsi andvad.

Huvilisi oo ikka jägun kenaste ja huvilised inimesed kangeste kiitvad – kis soan pättide tallutamise vähemaste pealtnähe selgeks, kis jälle kangakudumisega sina-peale, kis roosimise nipid paramini kätte… Täna soab kedrata, oome soab varraste peal kududa ja laupa tuleb siis sõuke mitmekülgsem päe. Käsitöö poole pealt saob veel roosida. Peale selle hakkab õhtapoole, 26. juulil kellu 17.00 muuseumis tantsimise päe.

Nännede tansirühm Ätses ja Muusika-meid-ei-sega-rühm rallivad ise ja õppevad teistele mõned tansisammud selgeks. Nänned tulavad kohja peale otse pensionäride pidust. Kõik imestavad, kus nendel jägub seda va võhma! Ja teine uie kena ja pitka nimega Muhu segarahvatansirühm ootab silmad pitkal peale selle, et nad muuseumis tantsivad ja teisi õppevad, omale uusi liikmeid. Kellel vähegid tansitahtmist oo ja poariline koa kuskilt varrukast võtta – te olete segarühma uudeks liikmeteks kangeste oodetud! Segarühma juhendaja Anneli Tamme käest võib ligemalt järele uurida, mis aegas nad õppevad ja kuskohtas kokku soavad.

Hellamaa külakeskuses hakatse esmaspäe, 28. juulil kellu 14.00 viltima. Ikka sedasi, et kis huvitat oo, tulge kohja peale. Tuleva kessiku kellu 12.00 oodetse Hellamaale lapsi. Nende rõõmuks oo plaanitud Laste kunstipäe. Reagitse kunstist, joonistatse ja värvitse. Kis lähtvad, peaksid seltsi võtma omad guaššvärvid ja omad vesivärvid ja omad pintslid. Nõnnasamma tuleb laste kunstipäevale lastel seltsi võtta midagid näksimiseks, et tüha kõhu tunne kanged kunstitegemist segama ep hakka.

Juulikuu lõpuni soab Koguva Kunstitallis veel nähe Piret Rohusaare näitust veinist jazzist ja armastusest.

Kuu lõpuni oodetse koa vallamajase hajaasutuse veeprogrammi taotlusi. Viimane aeg oo ennast kokku võtta ja see paberitöö kenaste ette võtta.
Sedasi. Suine aeg oo umbest poole peal. Koolilapsed juba soiguvad, et varsti soab vaba aeg läbi. Põnev oo iga sui voadata, mismoodi äkist kõik lapsed hakkavad silma all suuremaks kasuma. Justkut taimed, kis kevade hoo sisse soavad ja sügise jälle kasumise poolele jätvad, et väheke puhata. Mõni laps paneb omale kapist enne hunnika luusasid kordamööda selga, kut levab mõne, mis pisikseks põle jään. Siit hakkab lapsevanamate igavoastane ennekooli mure, et kõik asjad peab uied muretsema, vanade sisse ep mahu änam ää ei jalad ega õlad.

Suine aeg oo sellepärast koa veel mõnus, et inimesed liikuvad rohkem rinki, oo palju sõbralikumad ja suhtlevad rõõmsamalt. Võib juhtuda, et kohtad kedagid justkut puhta võerast ja te jõvate poole tunni joosul teineteisest rohkem teada soaja, kut mõne inimesega mitme voasta joosul. Ma soovi teitele julgust elu sedamoodi vastu võtta nagu ta parasjagu tuleb. Tegelikult teist võimalust põlegid. Olge munuksed!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 18 korda, sh täna 1)