Patsientide terviselugu kolib internetti

Patsientide terviselugu kolib internetti

VÄHEM PABERIT: 2013. aastaks peaksid meie kõigi terviselood olema elektroonilisel kujul.

Alates 1. septembrist, mil jõustub möödunud aasta detsembris Riigikogus vastu võetud “Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja seonduvate seaduste muutmise seadus”, võetakse meditsiiniasutustes kasutusele patsientide digitaalne terviselugu. Lahtiseletatuna tähendab see, et kõik andmed meie tervisliku seisundi kohta hakkavad seni kasutusel olevate paberkandjate asemel laekuma internetti.

Kuressaare haiglast kinnitati Oma Saarele, et nemad on üleminekuks uuele e-tervise süsteemile valmis. Kuid lepingut uue süsteemiga liitumiseks pole haigla veel sõlminud. Millal see sõlmitakse, seda ei osanud haigla juhtkond eile täpselt öelda.

Haigla juhatuse esimees Viktor Sarapuu ütles, et nagu paljudes Eesti haiglates, nii on ka Kuressaare haiglas juba aastaid olnud kasutusel infosüsteem “Ester”, mis sisuliselt kujutab endast haigla patsientide elektroonilist andmebaasi.

“Uue e-tervise süsteemi olemus aga seisneb selles, et tulevikus peaks haiglatel olema võimalik patsientide haiguslugusid omavahel vahetada,” selgitas Sarapuu ja lisas: “Seni on ehk kõige kehvemas olukorras olnud meie perearstid, kuid liitumine uue süsteemiga võimaldab ka neile juurdepääsu e-tervise keskandmebaasile.”

Küsimusele, kas võib eeldada, et tulevikus kaovad täielikult paberkandjatel olevad haiguslood, vastas Kuressaare haigla juhatuse esimees kujundlikult: “Ma ei tahaks siin minna libedale teele. Praeguse seisuga on küll vastu võetud tervishoiuteenuste osutamise seaduse muutmise seadus, kuid dokumente, mis neid muutmisi täpsemalt reguleerivad, tuleb veel palju. Seepärast ei olekski täna veel mõtet jagada selle karu nahka, keda pole veel maha lastud.”

Ravi osutamine lihtsamaks

Kuressaare haigla ravijuht Reet Tuisk aga täpsustas: “Minu arvates polegi antud juhul kõige olulisem see, kas paberdokument jääb kehtima paralleelselt koos digihaiguslooga. Asja tuum seisneb selles, et kui näiteks meie haiglasse satub Võrumaa elanik, siis ilma digiloota oleks ta meditsiinilises mõttes meile tundmatu isik. Uus süsteem aga võimaldab arstidel kiiresti vaadata, milliseid haigusi ta on varem põdenud ja on tore, kui see süsteem käivitub.”

Reet Tuisk lisas veel, et üleminek e-tervise süsteemile käivitub 1. septembril ja Eesti raviasutused liituvad sellega etapiviisiliselt. “Praegu ma kahjuks ei oska veel täpselt öelda seda daatumit, millal hakkab Kuressaare haigla e-tervise süsteemi edastama oma andmeid,” märkis ta.

Süsteem on hästi turvatud

Iga uue süsteemi juurutamine on aga inimestes alati kartusi tekitanud. Mis puudutab e-tervise süsteemis olevate andmete turvalisust ja nende võimalikku leket pahatahtlike isikute kätte, siis selle kohta on öeldud – uus süsteem pidavat olema palju kindlam ja turvalisem kui praegune kord, kus patsientide haiguslood on talletatud paberkandjale.

Haigla ravijuht Reet Tuisk ütles, et e-tervise süsteemi juurutajad on neile korduvalt kinnitanud – uus elektrooniline süsteem on väga turvaline. “Meedikud pääsevad patsientide haiguslugu vaatama vaid ID-kaardi ning koodi abil, kusjuures kõik külastused jäädvustatakse, ja ka patsiendil on võimalik teada saada, kes on tundnud huvi tema tervise andmete vastu,” selgitas Tuisk.

Vastupidi, praegu kehtiva süsteemi kohaselt, kus patsientide haiguslugusid hoitakse paberkandjal kuskil kartoteegis, ei ole kunagi võimalik tuvastada, kes, mis eesmärgil ja millal on nendega tutvunud.

Kõigele lisaks on tervishoiuteenuste korraldamise muutmise seaduse §593 lg 3 öeldud, et patsiendil on õigus keelata tervishoiuteenuse osutaja juurdepääs e-tervise infosüsteemis olevatele isikuandmetele.

“Kuid patsiendid peaksid siin eelnevalt ikka sügavalt järele mõtlema,” rääkis Kuressaare haigla ravijuht Reet Tuisk, “sest kui keegi tõepoolest kasutab seda seadusega talle antud õigust, siis vastutuse võimalike negatiivsete tagajärgede eest võtab ta vaid endale.”

Täpsemat infot e-tervise süsteemi kohta on võimalik saada interneti koduleheküljelt www.digilugu.ee .

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 31 korda, sh täna 1)