Esimese robotlüpsiga lauda ehitamine sai kohalikelt rohelise tule (3)

Esimese robotlüpsiga lauda ehitamine sai kohalikelt rohelise tule

SAID OMA TAHTMISE: Väljaküla farmi ehitamise üle vaielnud elanikud said peale tõsist sõnasõda siiski oma tahtmise. Arhitekt Kalle Kadalipul (vasakult esimene) ja Orissaare vallvanemal Raimu Aardamil (vasakult teine) tuli kokkutulnutele kõvasti selgitusi ja lubadusi anda.

Rauni POÜ poolt Orissaare valda Väljakülasse rajatava farmihoone planeering sai sellele vastu olnud külaelanikelt heakskiidu pärast seda, kui ühistu ja vald lubasid farmi juures asuva tee mustkatte alla viia.

Tagavere koolimajas toimunud planeeringu kohta esitatud vaiete arutamine kaldus kohati üsna tuliseks sõnasõjaks. Kohalikud pered suutsid siiski kõik esitatud vaided vabapidamisel robotlüpsi tehnoloogiaga farmi planeeringusse sisse suruda ning planeering võib minna Orissaare vallavolikogusse kehtestamisele.

Arutelu juhtinud planeeringu koostaja AS VMT ehituse arhitekti Kalle Kadalipu sõnul oli laekunud kolm vaiet, mis oli vaja lahendada või vastasel juhul saadetakse planeering maavanema järelevalve alla. Elanike mured puudutasid peamiselt jäätmetega seotud keskkonnaohtu, loodava farmi juurde ja selle ümbrust läbiva tee kehva olukorda ning tunti muret oma kaevude tühjaksjäämise pärast.

Suurim vaidlus käis tee üle. Kohalike nõue oli teha farmi arendajale kohustuslikuks farmi viiva ja seda läbiva tee mustkatte alla viimiseks, kuna seoses ehituse ja suureneva majandustegevusega langeb teele suurem koormus. Seni oli planeeringus olnud kohustuslik vaid tee uuendamine.

Arutelul viibinud Orissaare vallavanem Raimu Aardam lubas kohalikele, et koostöös arendajaga leitakse võimalus viia tee mustkatte alla kohe, kui ehitustegevuse järg on niikaugel, et kõik teed läbivad kaevetööd on tehtud.
Oma lahenduse said ka kaks teist vaidlusalust punkti. Ühe muudatusena otsustati, et juhul kui farmi valmimisel suureneva veekulu tõttu jääb tühjaks mõne ümberkaudse talu kaev, on arendaja kohustatud tagama neile veevarustuse. Samuti märgiti täpselt ära, kuidas toimub vedelsõnniku hoiustamine ja kasutamine, mida soovitas ka keskkonnateenistus.

Koosolekul viibinud POÜ Rauni juhatuse liikme Heino Vaba kinnitusel saab nüüd vahepeal vaidlustesse takerdunud masinavärgi uuesti käima lükata. Vaba ütles, et sügiseses voorus on kavas taotleda farmi ehitamiseks toetust PRIA kaudu.

Uus laut peaks pärast teise etapi valmimist mahutama 424 lüpsilehma ja 180 noorlooma. Praegusesse vanasse lauta peaks jääma 239 noorlooma ja 25 lüpsilt maas olevat lehma. Esimese Saaremaa farmina hakatakse rajatavas laudas kasutama robotlüpsi tehnoloogiat, mis tähendab, et kogu lüpsiprotsess on automatiseeritud.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 49 korda, sh täna 1)