Iga neljas esmakursuslane katkestab ülikooliõpingud (2)

Juuni lõpus valminud riigikontrolli auditi “Kõrgkooli riiklik koolitustellimus” kohaselt jättis möödunud 2006/2007 õppeaastal ülikooli pooleli neljandik sissesaajatest.

Möödunud õppeaastal katkestasid esmakursuslased õpinguid kõige enam TTÜ-s, kus ülikooli jättis pooleli ligi 40% rebastest. Suur katkestajate arv oli ka Eesti Infotehnoloogia Kolledžis ja Tartu Ülikoolis. Kõige vähem katkestati õpinguid Eesti Kunstiakadeemias ja Tartu Kõrgemas Kunstikoolis, kus kooli jättis pooleli alla 10% esmakursuslastest.

Auditi järgi on seega kõige probleemsemateks õppevaldkondadeks loodus- ja täppisteadused ning tehnika, tootmine ja ehitus, kus katkestajaid oli vastavalt üle 40 ja üle 30%.

Kuigi üldised katkestamise näitajad on samuti olulised, pidas riigikontroll eriti tähtsaks just esimese kursuse katkestajate arvu, kuna see näitab ülikoolide suutlikkust komplekteerida õppekohad motiveeritud ja õppetööga toimetulevate üliõpilastega.

Põhjused on erinevad

Auditis on välja toodud rida erinevaid põhjusi, miks ülikoolis õpingud katkestatakse. Üheks arvatakse olevat ülikooli liiga kerge sissesaamine. Näiteks võis 2006/2007 õppeaastal õppida geotehnoloogiat ja tootearendust, kui matemaatika riigieksam oli tehtud 20-le punktile 100-st.
Samas tuuakse välja kaks aastat tagasi tehtud uuringu “Uus algus” tulemused, millega uuriti ülikooliõpingute katkestamise põhjusi. Uuringust selgus, et valdav enamik katkestab ülikoolitee, kuna ei suuda ühendada õpinguid ja töötamist või isikliku elu ja perekonnaga seotud kohustusi. Samuti on üheks põhjuseks tihti rahamured. Auditis on välja toodud ka haridus- ja teadusministri Tõnis Lukase mõte: “Pääs kõrgkooli võib olla lihtne, kuid seal püsimine raske.”

Erialavalikud tehakse uisapäisa

Pärast esimese aasta esimest semestrit akadeemilisele puhkusele jäänud Mikk Pavelsoni arvates ei olnud ülikooli sisse saamine aga üleliia lihtne. Samas leidis Tartu Ülikoolis matemaatikaõpingud peatanud noormees enda sõnul juba pärast teist koolinädalat, et matemaatika pole siiski see õige eriala. Kuigi Pavelson lõpetas Saaremaa ühisgümnaasiumi reaalklassi, jäi ülikoolimatemaatika tema jaoks kuivaks ja igavaks.

Teine noormees, kes soovis jääda anonüümseks, tuli Tallinna Tehnikaülikooli tootearenduse erialalt ära samuti pärast esimese aasta esimest semestrit. Noormehe sõnul tundus eriala esialgu küll huvitav, kuid esimese semestri jooksul ei antud tudengitele mitte mingisgustki aimu, mida õpitav ala endast tegelikult kujutab. Noormehe hinnangul loobusid tootearenduse õppimisest veel vähemalt pooled tema kursusekaastest.
Mikk Pavelson leidis, et need, kel pole juba varakult kindlaid plaane, valivad eriala suvaliselt. ”Mõndadel läheb täppi, mõndadel mitte ja mõned lihtsalt sunnivad peale valitud eriala,” kommenteeris Pavelson.

Riigikontrolli auditi kohaselt on haridus- ja teadusministeerium katkestamise vähendamiseks ja õppekvaliteedi tõstmiseks käivitamas programmi, kus muu hulgas toetatakse õpi- ja karjäärinõustamise teenuse osutamist kõrgkoolides ning sisseastujate õppetööks ettevalmistavate koolituste läbiviimist.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 102 korda, sh täna 1)