Hajaasustuse veeprogrammis osalevad kõik vallad peale Torgu

Vabariigi valitsuse algatatud hajaasustuse veeprogrammis osalemiseks on Saare maavalitsusele oma garantiikirja saatnud kõik maakonna maaomavalitsused, v.a Torgu vald. Kuna aga valdade garantiikirjades toodud kogusumma on vaid veidi enam kui miljon krooni, siis on keskvalitsuse kavandatud kahe miljoni krooni suurusest summast kõnealuse programmi elluviimiseks Saare maakonnas sel aastal võimalik kasutada vaid umbes pool.

Saare maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja asetäitja kt Anne Jakunin ütles Oma Saarele, et 30. mai seisuga olid veeprogrammis osalemiseks garantiikirja saatnud kõik maaomavalitsused peale Torgu valla. “Torgu vald teatas meile juba eelküsitluse ajal, et ta selles programmis osaleda ei kavatse,” märkis Jakunin.

Hajaasustuse veeprogrammi raames eraldab vabariigi valitsus Eesti maakondadele maksimaalselt kaks miljonit krooni. Kuid seda tingimusel, et vallad maksavad programmi maksumusest kolmandiku ja veel ühe kolmandiku maksab taotleja, kelleks võib olla eraisik või juriidiline isik.

Saare maakonna omavalitsuste garantiikirjades oli hajaasustuse veeprogrammis osalemiseks toodud summa suurus 1 miljon 5000 krooni. See tähendab, et täpselt sama suure rahasumma eraldab maakonnale programmi elluviimiseks ka keskvalitsus.

Miks omavalitsuste panus selle programmi elluviimiseks oodatust väiksemaks jäi? Anne Jakunin: “Võib oletada, et praeguses majandussituatsioonis on valdade eelarved pingelised ja kõiki kulutusi tuleb eelnevalt hoolikalt kaaluda.”

Jakunin avaldas lootust, et vastavad kokkulepped õnnestub sõlmida ja veeprogramm ka ametlikult enne suvepuhkusi välja kuulutada.
Eesti valitsuse hajaasustuse veeprogramm on mõeldud aastateks 2007–2011 ja selle eesmärgiks on maaelu, regionaal- ja infrastruktuuri edendamine.

Viis aastat kestva programmi rahastamiseks kavatseb keskvõim eraldada kuni 100 miljonit krooni, kuid seda põhimõttel, et riigipoolne finantseering moodustaks projekti kogumaksumusest maksimaalselt vaid ühe kolmandiku. Lisaks riigile rahastavad programmi ka omavalitsused ja taotlejad.

Hajaasustuse veeprogramm on suunatud kõikide maakondade valdadele. Linnad, alevikud ja muud kompaktse hoonestusega alad selles osaleda ei saa. Programmi raames toetatakse kaevude ehitamist ja puhastamist, joogiveetorustike ehitamist või nende rekonstrueerimist, joogivee analüüsi jmt tegevusi.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 25 korda, sh täna 1)