Lümanda vald kutsub naabreid valdadevahelist bussiliini looma

Lümanda vald kutsub naabreid valdadevahelist bussiliini looma

 

Lümanda vald teeb maavalitsusele ja kolmele vallale ettepaneku valdadesiseste bussiliinide loomiseks, mis täidaksid ka õpilasliinide ülesannet.

“Kõik liinid ei pea algama Kuressaares ja lõppema Kuressaares,” ütles Oma Saarele Lümanda vallavanem Tarmo Pikner. “Võivad täiesti eksisteerida valdadevahelised liinid ja me peame ka omalt poolt sellesse panustama.”

Saare maavalitsusele saadetud bussiliikluse muudatusi käsitlevas kirjas tegi Lümanda vallavalitsus ettepaneku luua Salme ja Kihelkonna kaudu kulgevate dubleerivate liinide asemel uued liinid nii, et otseliin Kuresaarde alustaks Lümandast või Kihelkonnalt kell 8.30 ja lõpetaks Kuresaares ning õhtul alustaks 16.00 Kuresaarest ja lõpetaks Lümandas (või Kihelkonnal).

Sellisele liinile on aga vaja kohapealseid valdadevahelisi liine, mis ühendaks omavahel (kuid mitte ühes ringis) Kärla, Sõmera, Viidu, Koimla, Salme, Kotlandi, Karala, Kuusnõmme ja Kihelkonna ning täidaksid ka õpilasliini ülesannet. Lümanda vald on valmis omapoolse tegevusega panustama vastavasisuliste liinide loomises koos Kihelkonna, Kärla ja Salme vallaga, teatas Lümanda vallavanem Tarmo Pikner kirjas maavalitsusele.

Pikneri sõnul võiks valdadevahelise bussiliini käivitada Saare maavalitsuse poolt välja kuulutatud maakonna liinivõrgu teenindamise riigihanke raames.
Tarmo Pikner viitas, et kolmele vallale tehtav ettepanek on seni kõne alla olnud vaid spetsliaistide tasemel, valla juhtide vahel sellest konkreetselt räägitud ei ole.

Kirjas tehakse ettepanek ka õhtul kell 21 Kuressaarest väljuva Viidu liini osas. Nimetaud liin on valla elanike jaoks väga olulise tähtsusega. Liini kasutavad peamiselt Kuressaares tööl käivad inimesed ja huviringides või spordikoolides käivad õpilased õhtul koju saamiseks.

Samuti on see liin ülioluline koju tulevatele gümnaasiumide ja ametikooli õpilastele ning ühtlasi on tegu mandribussiliinide pikendusega Kuressaarest edasi liikumisel. Bussiliini kaotamisega väljub Kuressaarest viimane buss Lümanda suunal kell 17.10, mis on ilmselgelt liiga vara selleks, et säiliks toimiv ühendus Kuressaarega.

Vald teeb ettepaneku Viidu liini mitte lõpetada, vaid kaaluda liini lühendamist lõpp-peatusega Lümandas või Kärlal. Samaaegselt oleks mõeldav hommikuse Viidu liini lühendamine.

Viidu liinidega on ühendatud Karala piirkonna bussiliiklus ja Viidu liinide lõpetamisega seoses jääks Karala suunal suveperioodil kuus küla ilma toimivast ühistranspordist. Arvestades, et suveperioodil on Karala kandis rohkem elanikke, tuleks suvine Karala liiklus ühendada Koimla või Kihelkonna bussidega.

Samuti teeb vald ettepaneku taastada laupäeva hommikul Karalat läbiv liin.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 42 korda, sh täna 1)