Saare maakonnas on üheksa esindusmaastikku

Saare maavanema kehtestatud teemaplaneering “Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused” toob ära maakonna kõige esinduslikumate maastike nimekirja.

Üheksa kõige olulisemat, potentsiaalse riikliku tähtsusega maastikku Saare maakonnas on Abruka ja Ruhnu saar, Karujärv, Koguva, Kaali, Kuressaare linn, Vilsandi rahvuspark, Panga ja Pöide.

Nimetatud maastikele annavad üldjuhul väärtuse riiklikul tasandil väärtustatud objektid – kaitstavad loodusobjektid ja kultuurimälestised, mis enamasti on ka olulised turismi sihtkohad, või esindavad need maastikud saarelisust traditsioonilises mõttes (meri, kadakad, arhailisus jms). Kokku on Saare maakonnas määratletud 68 väärtuslikku kultuurmaastikku. Neist üheksa on potentsiaalse riikliku tähtsusega, maakondliku tähtsusega alasid on 26 ja kohaliku tähtsusega alasid 33.

Väärtusliku maastikuna on määratletud alad, millel on ümbritsevast suurem kultuurilis-ajalooline, esteetiline, looduslik, identiteedi- või puhkeväärtus.
Teemaplaneering teeb ettepaneku vaadata üldplaneeringutes täiendavalt üle ka valdade põllumaad ja lugeda väärtuslikeks põllumaadeks Saaremaal kõik põllumassiivid, kus mulla boniteet on vähemalt 35. Samas on öeldud, et väärtuslikke põllumaid üldjuhul ei hoonestata.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 11 korda, sh täna 1)