PRIA ootab maaharijaid pindalatoetusi taotlema

Ajavahemikus 2.–21. mai ootab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) ligi 18 000 klienti pindalatoetuste taotlusi esitama. 11 liiki toetuste tingimustes on varasemate aastatega võrreldes väikeseid muudatusi, üks toetus on päris uus.

Pindalatoetused on mõeldud selleks, et aidata maaharijatel kanda maa korrashoidmise kulu, kompenseerida keskkonnasõbraliku ja mahepõllumajandusliku tootmise tavalisest kõrgemaid kulutusi, säilitada keskkonnaväärtuslikke Natura 2000 võrgustikku jäävaid alasid ning toetada ebasoodsamates piirkondades tegutsevaid põllumajandusettevõtjaid. Teist aastat saab PRIAst taotleda toetust energiakultuuride kasvatamiseks.

Esmakordne on tänavu tootmisest lahtiseotud toetus heinaseemne eest, mida makstakse selle alusel, kui palju oli taotlejal heinaseemne põlluna tunnustatud põlluhektareid 2006. aastal.

PRIA menetlusbüroo juhataja Terje Kukk soovitab taotlejatel enne taotluse esitamist põhjalikult tutvuda toetuse tingimustega: “Kõik nõuded on iga toetuseliigi kohta kirjas põllumajandusministri vastavas määruses ja PRIA koostatud infovihikus “Abiks taotlejale”, mõlemad on kättesaadavad ka PRIA kodulehel www.pria.ee ja regionaal-setes büroodes. Nõuete mittetäitmine võib tuua kaasa toetussumma vähendamise või taotluse rahuldamata jätmise.“

Taotluste vastuvõtt toimub PRIA regionaalsetes büroodes ja keskuses 2.–21. maini tööpäeviti kell 8.30–16.30. Viimastel päevadel tekkida võivate järjekordade leevendamiseks töötavad bürood 19. ja 20. mail kella 18-ni.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 11 korda, sh täna 1)