Keskkonnateenistus ja RMK on Järve puhkeala küsimuses eriarvamusel

Keskkonnateenistus ja RMK on Järve puhkeala küsimuses eriarvamusel

 

Kaarma valla plaan ehitada Mändjala rannas välja kaasaegne puhkeala on tekitanud erimeelsuse keskkonnaministeeriumi valitsemisalas tegutsevate Saaremaa keskkonnateenistuse ja riigimetsa majandamise keskuse vahel.

“Oleme Kaarma vallavalitsusega sarnasel seisukohal, mille kohaselt Järve luidete maastikukaitseala ja Tehumardi nõmme hoiuala peavad jääma passiivse puhkuse piirkonnaks, kus tuleb eelkõige korrastada olemasolevat infrastruktuuri,” teatas Saaremaa keskkonnateenistuse juhataja ülesannetes Jaan Ärmus.

Mändjala küla Puhkeranna detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise avalikul arutelul tegi RMK puhkemajanduse osakonna juhataja Marge Rammo Kaarma vallale ettepaneku loobuda aktiivse puhkuse ala rajamisest Puhkeranna maaüksusel ning hajutada külastajad kogu Järve luitestikule, sh Järve maastikukaitsealale ja Tehumardi nõmme hoiualale. Rammo hinnangul aitaks külastajate hajutamine vältida olukorda, kus masside liikumist soodustav puhkekompleks seab ohtu tallamisõrna samblikumänniku.

Kaarma vald pöördus RMK ettepaneku kohta seisukoha saamiseks Järve luidete maastikukaitseala ja Tehumardi nõmme hoiuala valitseja Saaremaa keskkonnateenistuse poole. Mõlema ala kaitse-eesmärkidele viidates teatas Saaremaa keskkonnateenistus, et ei ole nõus RMK soovitatud külastajate hajutamise ja puhkeala laiendamisega Järve maastikukaitsealale ja Tehumardi nõmme hoiualale.

Vastavalt 2005. aasta oktoobris algatatud detailplaneeringule soovib Kaarma vald rajada Järve-Mändjala puhkealal asuvale 38 ha suurusele maaüksusele heakorrastatud puhkepiirkonna koos turvaliste ujumiskohtade ja väikelaevade sillaga. Plaanis on heakorrastada ja laiendada Kuressaare–Sääre maantee äärseid autoparklaid, ehitada autokaravanide parkla jpm.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 48 korda, sh täna 1)