Arvamus: Volber on tarkade ja nõidade püha (1)

Arvamus: Volber on tarkade ja nõidade püha

 

Volbripäev, 1. mai on eesti rahvakalendri järgi nõidade ja tarkade päev.
Lähenemas on volbriöö ja muud kevadised pidustused, millest võtavad osa noored inimesed, kellel on täiskasvanutest suurem oht kiusatuste küüsi langeda. Ka meie, tänased politseiametnikud, oleme ju üle elanud murdeea koos sellega kaasnevate kasvuraskustega.

Politsei eesmärgiks ei ole noorte peotuju rikkuda. Kuid õiguserikkumiste puhul ei jäta me neid tähelepanuta, sest mõni näiline pisiasi võib valla päästa terve ebameeldivate sündmuste jada. Näitena toon siinkohal purjutanud alaealise: tema kuraasikus võib kaasa tuua kakluse, vähenenud tähelepanuvõime võib aga viia selleni, et kaineks saades avastatakse, et osa isiklikke asju on omanikku vahetanud.

Soovimata võtta endale moraalitseva vanema inimese rolli, pean siiski vajalikuks meelde tuletada mõningaid seadusesätteid, et noored teaksid, millega arvestada, kui otsustavad pidustustest osa võtta. Soovitan alltoodu läbi lugeda nii noortel kui ka vanematel, et teadmatusest vääralt ei käitutaks.
Hea kasvatus pärineb kodust ja lapse käitumise eest vastutab lapsevanem, seda küll kaudselt, sest vastutus lasub ikkagi noorel endal.

Vastavalt lastekaitseseadusele kehtib alaealise liikumisvabaduse piirang. See tähendab, et alla 16-aastasel alaealisel on keelatud volbriööl viibida ilma täiskasvanud saatjata avalikes kohtades kell 23–06.

Vastavalt alkoholiseadusele on alaealistel keelatud nii alkohoolse joogi tarbimine kui ka ostmine. Alaealisi karistatakse alkohoolse joogi tarbimise eest rahatrahviga kuni 10 trahviühikut ja ostmise eest kuni 20 trahviühikut.

Tuletame ka meelde, et vastavalt tubakaseadusele on suitsetamine avalikes kohtades keelatud. Alaealistel on keelatud nii tubakatoodete omandamine, omamine kui ka tarbimine. Siinkohal meenutan, et võrdväärselt täiskasvanutega algab vastutus alates 14. eluaastast, nooremate puhul suunatakse rikkumine arutamiseks ja mõjutusvahendite kohaldamiseks alaealiste komisjoni.

Soovin, et keegi ei võtaks eeltoodut kui ähvardust, vaid kui meeldetuletust, mille järgimine välistab seaduste ja üldkehtivate heade tavadega vastuollu sattumise ning ebameeldivusedki jäävad olemata.

Politsei nimel soovin kõigile meeldejäävaid pidustusi selle parimas tähenduses.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 73 korda, sh täna 1)