Aste piirkonna veeprobleemid lahenevad järgmiseks kevadeks

Kaarma vallavalitsus kuulutas välja hanke Aste küla vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimiseks, mille tulemusel lõpeb ka Endla, Kungla ja Vantri küla elanike joogivee reostamine.

“Trassid on vanad ja puhasti vajab hädasti rekonstrueerimist,” ütles Kaarma abivallavanem Kairi Niit. “Puhasti on töötanud üle 20 aasta minimaalse hooldusega ja biotiigid on käigus olnud ilma puhastamiseta,” selgitas ta.

Rekonstrueerimise käigus rekonstrueeritakse 1725 m veetorustikku, 1605 m kanalisatsioonitorustikku, 230 m survekanalisatsiooni, reoveepumpla, tarbeveepumpla ja heitvete biopuhasti.

Kairi Niit ütles, et puhasti rekonstrueerimise tulemusel välditakse olukorda, kus puhastist väljuv vesi reostab piirkonna põhjavett. Lisaks nimetatud projektile viiakse piirkonnas läbi ka hüdrogeoloogiline uuring, et selgitada välja võimalikud väiksemad põhjavee reostuse allikad. Uuringut on oma ekspertarvamuses soovitanud ka hüdrogeoloog Rein Perens.

Aste küla vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise hanke võitja selgub 26. mail. Tööd hakkavad eeldatavalt pihta juuni keskel ja lõpevad 2009. aasta aprillis. Tööd teeb keeruliseks asjaolu, et samaaegselt peab olema tagatud tarbijale teenuse pakkumine.

Keskkonnainvesteeringute keskus rahastab projekti 7,4 miljoni krooniga, millele lisandub Kaarma valla omaosalus.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 21 korda, sh täna 1)