Kuressaare hariduskomisjoni esimees: hariduse arengukava on ajale jalgu jäänud

Kuressaare hariduskomisjoni esimees: hariduse arengukava on ajale jalgu jäänud

 

Kuressaare linnavolikogu hariduskomisjoni esimehe Piret Piheli sõnul vajab linna kuni aastani 2020 koostatud hariduse arengukava kiiret uuendamist, kuna see dokument pole vastavuses meie haridusmaastikul toimuvaga.

Linnavolikogu hariduskomisjoni esimees Piret Pihel ütles Oma Saarele kommentaariks, et kõnealune probleem kerkis päevakorda juba läinud aasta augustis, kui arengukava üle vaadati. Juba siis tegi hariduskomisjon ettepaneku muuta arengukava hariduse osa tervikteksti.
Teravalt tõusis arengukava küsimus üles detsembris, mil komisjoni istungil jõuti seisukohale, et linnas praegu kehtiv hariduse arengukava on ajale jalgu jäänud.

“Möödunud on juba mitu kuud, kuid tänaseni pole ma linnavalitsuselt saanud kutset osalemiseks hariduse uue arengukava väljatöötamisel, kuigi hariduskomisjoni detsembrikuisel istungil tundis abilinnapea Argo Kirss huvi, kas komisjoni liikmed on nõus vastavas töörühmas osalema,” märkis Pihel.

Uuesti tuli probleem, et Kuressaare linna hariduse arengukava on ajast maas ja tegelikult ei tööta, päevakorda hariduskomisjoni märtsi-istungil. “Tookord tuli minu jaoks nagu välk selgest taevast linnavalitsuse ettepanek taotleda euroliidu tõukefondist 15 miljoni krooni suurune summa Kuressaare muusikakooli renoveerimiseks, kusjuures linn peaks selleks võtma umbes 4 miljoni krooni suuruse rahalise kohustuse, et täita projektist tulenev omaosaluse nõue,” rääkis Pihel. “Samas aga, kui võtta kätte meie praegu kehtiv hariduse arengukava, siis seal on ju prioriteedid selgesti välja toodud – nendeks on huvikooli ja kunstikooli rekonstrueerimine, mis muusikakooliga võrreldes on mõlemad palju viletsamas olukorras.”

Pole midagi muusikakooli vastu

Linnavolikogu hariduskomisjoni esimees rõhutas, et ei temal ega eeldatavasti ka komisjoni ülejäänud liikmetel pole midagi muusikakooli kordategemise vastu.

“Küsimus on põhimõtteline,” selgitas Pihel. “Milleks me neid arengukavasid siis kirjutame, kui me ise neist kinni pea? Ma saan aru, et ka muusikakool vajab kordategemist, kuid praegu kehtivas hariduse arengukavas on muusikakooli renoveerimine huvi- ja kunstikooliga võrreldes tagapool.”
Piret Pihel lisas, et tema teada on näiteks kunstikooli renoveerimiseks olemas ka mõned aastad tagasi koostatud projekt maksumusega ligi 14 miljonit krooni, mis tänastes hindades on kindlasti enam, ja ka see projekt võinuks olla esitatud. Linnavalitsus põhjendas muusikakooli kasuks langetatud otsust asjaoluga, et seal saab oluliselt pinda laiendada ja võimalik, et tuua muusikakooli ruumesse ka muu valdkonna huvitegevust, juttu oli näiteks kunstikooli kolimisest muusikakooliga samasse hoonesse. Piheli sõnul on kõik need täiesti uued lähenemised, mis vajaksid kindlasti laiemat arutelu ja kooskõlastust. Milline on parim lahendus, selle vastuse peaks saama arengukavast.

Olukord hariduses on muutunud

Kuressaare linna praegune arengukava on koostatud käesoleva kümnendi esimesel poolel, mil olukord linna hariduselus oli hoopis teistsugune.
“Siis olid meie koolid beebibuumiaegseid lapsi täis, samas nappis lasteaialapsi. Tänaseks on lasteaiahõivatus tõusnud, õpilaste arv koolis väheneb aga pidevalt, samas on klassi täituvuse piirnormid vähenenud ja toimunud on teisigi muutusi,” rääkis Pihel. “Kuid ma ei arva, et kui arengukava ei vasta oludele, siis pole sellest mõtet ka kinni pidada.”
Samas möönis linnavolikogu hariduskomisjoni esimees, et arengukava pole ka midagi sellist, mida muuta ei tohiks. “Kui ikka aeg näitab, et me sellest dokumendist kinni pidada ei saa (siinkohal tõi Pihel näite, et ka omal ajal koostatud lasteaedade renoveerimiskava oli liialt optimistlik – toim), siis tuleks see dokument ajaga vastavusse viia,” lausus Piret Pihel. “Sellega on seletatav ka minu teatud surve linnavalitsusele, et linna hariduse arengukava uuendada.”

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 15 korda, sh täna 1)