Kevade oo tõeste käe

Kevade oo tõeste käe

 

Muru kasub. Mõni inimene ehk hävitab juba umbrohtu. Mõndas kohtas köib sõuksel aal kultuurielu koa veel. Kindlaste laste- ja noordeasutustes. Mõnelpool veel.

Pühabe köisid Comeniuse projektiga Orissare koolinoordega seltsis Muhu Muuseumis austerlased ja tšehhid. Kogu kokkusoamine olle heaste läin. Seltsis leigati valmis peremärka, mida õppesid Meelis Mereäär ja Gert Simso. Helen Pihli kalsunuku valmistamise moe järele meisterdati Comeniuse maskott, mise juures olli Helenil abiks Riinu Ansper. Eesti rahvustoita valmistati, söömaaega tutvustati ja viimaks pisteti kinnigid. Helen Pihli ja Maie Schmuuli eestvädamisel ning õpilaste Reet Keerdi ja Evelin Peeti toetusel tehti odraruubisalatid, pannileiba ja kamavahtu. Rahvusvaheliseks lemmikuks osutus kamavaht. Retseptid, mis ollid kirja pandud inglise ja eesti keeles, küsiti seltsi. Ja odraruubisalat es pannudkid kedagid nina kirsutama voatamata sellele, et selle sisse olli lõigest keedetud.

Täna, 17. abrillil kellu veerand nejast (15.15) oodetse Liiva roamatukoguse kõiki keele- ja kirjandushuvilisi. Muhu Muuseumi ja Tuglase Seltsi korraldatud Juhan Smuuli tõlkevõistluse võitja Ülle Kähär tuleb sõnna paigale.

Liiva Kaubahoovis asuva käsitööpoe avamine kuuldasse olavad 1. mail. Kõiki käsitöömeistrimi oodetse sõnna müümiseks oma kaupa pakkuma.
Nõmmküla külakeskuses soab emadepäevani voadata kangeste kenad käsitöönäitust. Välja oo pandud uiemad ja vanamad enamaste varspistes seinapildid, linikud ja käterätikud. Omal aal uhked ja moodis oln köögipäkapikud oo kohe mitmes variantis. Sedasorti töid otsitse vanakraamipoodides ja käsitöömüügipaikades taga – põle teisi ollagid.

Näputöömeistritel üks mõte juures, jõvaks paljast tiha. Kis paergust väljapanekud nähe tahtvad, võtke enne ühendust Helga Pallasega.
Hellamaa külakeskuses hakatse nagu igal pool kevadetööde eel otsi kokku tõmbama. Mai alguses loanitse üles panna üks käsitöönäitus, kuhu oodetse talve joosul õppetud ja tehtud käsitöid. Näitus soab ülaval olema kuni külakeskuse kevadise lõpupiduni.

3. mail oodetse kõiki häid ja tublisid inimesi vabast tahtest puhtaks tegema oma kodukohta. Igat sorti teavet selle kohe tuleb iga päe. Kangeste kenad oo inimeste omal algatusel ää tehtud asjad. Hellamaa külakeskuse juures loanitud mai alguses talgud. Tehasse korda teede eared, surnuaa ümbrus. Pange vaimud valmis, tulge ikka koa!

Pallasmaa rannast köib oma küla inimene ammu suhteliselt suure kaarega rinki. Omal aal avalikuks ujumispaigaks lubatud maa-ala sodine väljanägemine ja hoolimatu kasutamine teeb hingele haiged. Koa seal oo keegid kätte võtn ja rügi kenaste kastide sisse aan. Nõnna et põlegid olukord lootusetu.

Ma mõtle, et “Teeme Eestimaa puhtaks!” üleskutse võiks peale kolmandamad maid teiseneda – “Hoiame Eestimaa puhta!”. Et jaguks rohkem ja rohkem tublisid mehi ja naisi, kis võtaksid rullnokkadel raest kindi, kut jälle autoaknast mõni pudel põesa lennab või mõni “mina ja maailm” ema oma tite pampersi kivide vahele poetab. Sajandite joosul geenidesse sisse istun maamehe hoiak, et saksad tegavad nagunii oma tahtmist, ma oja oma pea õlgade vahel vagusi, võiks hakata kaduma. Hoopis mõte, et ma ole eesti maarahva uhke järeltulija, mo maa oo moole elu andaja, ma’p lagasta seda ise ega lase seda teestelgid teha, peaks soama tähtsaks.

Miks mõnegid noore ja vanamagid inimese sihes oo kasun huvi vanade eestlaste kommete ja uskumuste vastu, oo ühna selge märk, et peremehetunne hakkab tagasi tulema. Natuke haaval ja ehk aeglasemalt, kut unistuste sihes – aga küll ta tuleb!

Muhu noorde bänd Maleva annab oome õhtast kontserdi pealinnas. Mehed oo oma muusikaga silma jään kaugemalgid, neid kiidetse, kut oma näo leidn muusikuid, kis otse kindlaste aavad oma asja väga eestimeelselt.
Olge munuksed! Ja jõudu tööle, kellel oma aed või maalapp harida! Esimesed nastikudkid juba nähtud. Kindel märk, et kevade tõeste käe.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 38 korda, sh täna 1)