Kärla vallavolikogu liige pani muusikakooli efektiivsuse küsimärgi alla (49)

Kärla valla arengu- ja eelarvekomisjoni esimees Villi Pihl esitas vallavalitsusele arupärimise Kärla muusikakooli kohta, tahtes teada, kas muusikakooli rahastamine valla poolt on üldse mõttekas.

Me teame, et muusikakoolis õpib keskeltläbi 24 õpilast, aga kui paljud neist kooli ka lõpetavad, küsis Villi Pihl, rõhutades, et sellel aastal eraldatakse valla eelarvest muusikakoolile üle 50 000 krooni. “Kas selline rahakasutus on ikka efektiivne?” avaldas Pihl kahtlust.

Kärla muusikakooli direktor Imbi Kolk selgitas vastuseks, et Kärla muusikakool töötab teistel alustel kui näiteks Kuressaare muusikakool. “Igaüks, kellele on taskukohane meie kooli õppemaks, võib siin oma last koolitada,” märkis direktor.

Direktori sõnul Kärla muusikakoolis klassid sisuliselt puuduvad, on vaid noorem ja vanem vanuseaste, mis teeb õppetöö hästi paindlikuks. Näiteks võib nelja aasta õppemahu läbida ka viie aastaga. “Oluline on lapse areng, mitte see, kuivõrd efektiivne näib kooli töö teistele,” väitis Kolk. Samas tõdes ta, et efektiivsuse seisukohast on kooli tegevust raske põhjendada, kuid märkis, et tagasiside vanematelt on olnud väga positiivne. “Suur areng on näiteks juba see, kui laps, kes ei pea viisi, hakkab seda pidama.”

Pihli esitatud küsimus selle kohta, kuidas jaotub laste arv õpetatavate pillide osas oli Kolga sõnul ilmselt ajendatud sellest, et paljud noorema vanuseastme õpilased õpivad plokkflööti. Direktori kinnitusel on plokkflööt aga kõige parem pill selleks, et arendada last muusikaliselt. Sealt saab ta baasi ning võib seejärel valida juba mõne muu pilli, ja paljud valivadki, tõdes Kolk. Ta lisas, et samas on väga oluline, et lapsel oleks pill kodus olemas, kuid paljudel vanematel ei ole seda võimalust, et näiteks klaver koju osta. Plokkflööt on aga suhteliselt hea hinnaga. “Me lähtume riiklikust õppekavast, kus iga õpilane õpib ühte pilli, aga kui ta on eriti tubli, siis võib õppida ka teist pilli,” kinnitas Kolk, väites, et Kärla muusikakoolis antakse lastele laiapõhjaline muusikaline haridus.

“Arengut ei saa mõõta sellega, kuidas läheb maakondlikel konkurssidel,” ütles Kärla muusikakooli direktor, tuletades samas meelde, et need Kärla lapsed, kes esindavad oma kooli erinevatel üritustel, on sageli ka muusikakooli õpilased.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 42 korda, sh täna 1)