Tallinnas räägiti eakate tervishoiu- ja hoolekandepoliitikast

Eesti pensionäride ühenduste liit (EPÜL) ja eakate poliitikakomisjon korraldasid 8. aprillil Tallinnas järjekordse eakate konverentsi teemal “Eakad Eestis: tervishoiu- ja hoolekandepoliitika”.

Avara probleemiasetusega ja infotihe konverents Tallinna postimaja suures saalis võttis sisulisele arutlusele tänase Eesti pensionäri tervishoiu ja hoolekandepoliitika ning vajadused eakate hoolekandesüsteemis.

Konverentsi avades rõhutas EPÜL-i esimees emeriitprofessor Valdek Mikkal, et eakad kujutavad endast suurt ressurssi nii riigile kui ka omavalitsustele, ja leidis, et eakate probleemid peavad olema meie riigis pideva tähelepanu all. Konverentsi päevakavas oli kuus ettekannet.

Mari Mathisen Eesti haigekassast kõneles teemal “Haigekassa eakate tervishoiupoliitika”, Heli Paluste sotsiaalministeeriumist peatus pikemalt eakate hoolekandepoliitikal, eakate poliitikakomisjoni esimees Helmen Kütt rääkis eakate hoolekandest Viljandi maakonnas.

Doktor Peeter Mardna kõneles eakate hoolekandesüsteemi vajadustest ja Eesti apteekrite liidu esinaine Kadri Tammepuu eakate varustamisest ravimitega.

Konverentsil esinesid ka külalised Londonist. Handel Hamfirst rääkis, kuidas teha eakate inimeste häält kuuldavaks valitsuse tasandil.

Pensionäride organisatsioonid Inglismaal on saavutanud olukorra, et ükski parlamendis vastuvõetud seadus ega omavalitsuslik pensionäre puudutav määrus või korraldus ei leia heakskiitmist ega tule arutusele enne, kui on läbinud arutlus- ja ettepanekute ringi pensionäride organisatsioonides.

Sellist arvamuste vahetust ja koostööd sotsiaalministeeriumiga on arendamas ka EPÜL, loodetavasti laieneb see dialoog ka riigikogu sotsiaalkomisjoni. Selline koostöö nõuab suurt ettevalmistavat tööd, head seaduste tundmist, andmete ja olukorra uurimist, ankeetküsitluste korraldamist ja läbiviimist.

Konverentsi tööst võtsid osa Kuressaare pensionäride ühenduse esimees Helga Nurmekann ja allakirjutanu.

Lilli Maripuu
Kuressaare pensionäride ühenduse sotsiaalkomisjoni liige

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 25 korda, sh täna 1)