“Teeme ära! 2008” sünnitab mitmeid küsimärke (13)

“Teeme ära! 2008” sünnitab mitmeid küsimärke

 

Suurejooneline prügikoristuskampaania tekitab arusaamatusi ja küsimärke. Alates omavalitsustest, kes avastavad, et prügi on rohkem kui raha, kuni selleni, et arvatavav kogus, mis peaks ühe päevaga jõudma Kudjape prügilasse, ületab sealse päevase vastuvõtuvõime mitmekordselt. Lisaks on Saare maakonnas puudu veel 370 vabatahtlikku koristajat.

Saare maakonnas ootab kampaania “Teeme ära! 2008” raames 3. mail äraviimist 266 prügikuhilat kogumahus 1844 m3, mis teeb ligikaudu 380 tonni olme- ja muud prügi. Selle koguse peale on arvestatud 735 vabatahtlikku, kellest eilseks oli registreerunud 363.

“Kohalik omavalitsus on see, kes peab kinni maksma kõigi vabatahtlike sõidutamise, toitlustamise ja vajadusel majutamise.

Ja siis kui prügi on kokku kogutud, ka selle prügilas ladestamise ja veotasu,” ütles kampaanias osalemisest kohe alguses loobunud Kaarma valla abivallavanem Kairi Niit. Tagantjärele tundub see üldsegi mitte halb otsus, kuna suurejoonelises kampaanias haigutab mitmeid auke.

Prügi on rohkem kui raha

Ükski end kampaaniaga sidunud omavalitsus ei eita, et tegemist on suurejoonelise ja hea plaaniga, kuid nüüd hakkab selguma, et omavalitsus peab kampaaniale peale maksma. Seda raha valdadel aga kusagilt võtta ei ole.

Pihtla vallas kampaaniat koordineeriv Tiit Rettau ütles Oma Saarele, et rahasummat, mis vallal kampaania peale kulub, ei ole nad veel kokku löönud, kuid odav lõbu see olema ei saa.

Rettau sõnul rahastatakse kampaaniat küll riigi poolt, kuid sellest rahast tuleb organiseerida nii prügi äravedu vabatahtlike poolt tekitatud nn lipujaamadest ja selle ladestamine kui ka abivahendid ja lisaks kampaanias osalejate toitlustamine. Rettau arvates riigi antud rahaga välja ei tule.

“Vallal ei ole eelarves selleks mingeid vahendeid ette nähtud, kuna kampaaniast teavitati nii hilja,” sõnas Rettau. Ka ei olnud mitme omavalitsustegelase sõnul alguses sellest juttugi olnud, et omavalitsused peavad ise kampaaniasse nii palju panustama.

Pihtla valla murega nõustus ka Kihelkonna vallavanem Jüri Saar, kes tõdes, et omavalitsusi oleks pidanud kohe algul rohkem informeerima. Kas või selleks, et saanuks kampaania tarbeks eelarvesse raha planeerida. Saare sõnul tuleks teha üks korralik teabepäev ja asi läbi arutada.

“Teeme ära! 2008” kampaania maakondlik koordinaator Kristina Tiitson tunnistab, et omavalitsused peavad algselt planeeritust rohkem omavahendeid kasutama, kuid tema kinnitusel mitte märkimisväärselt.

Tiitsoni sõnul on 3. mail planeeritud tööd teha vaid vabatahtlike käte abil ja mingeid spetsiaalseid abivahendeid nagu näiteks eriotstarbelisi transpordivahendeid küll vaja ei ole. Tiitson andis ka lootust, et prügiladestamise hind on kampaania ajal madalam.

Kudjape prügila ei vea välja

Kampaania idee on, et 3. mail korjavad vabatahtlikud kokku eelnevalt kaardistatud prügihunnikud. “Eraldi sorteeritakse suurjäätmed, elektroonika, ohtlikud jäätmed ja rehvid. Vabatahtlikud korjavad segaolmejäätmed prügikottidesse,” teavitas Tiitson.

Kaardistatud aladelt kokkukorjatud ja eelsorteeritud prügi peaks kogutama punktidesse, kust see veetakse ladestamisele. Kui eramaa omanik tahab kampaanias kaasa lüüa, peab ta omavalitsusega sel teemal läbi rääkima ja ise oma kulud kandma.

Planeeritud on ka, et hiljemalt 4. maiks peab kõik kokkukorjatud prügi, mille maht on pea 1900 kuupmeetrit, jõudma prügilasse.
Kudjape prügilat haldava OÜ Prügimees juhataja Riivo Asuja sõnul ei ole sellise koguse vastuvõtmine ühe päevaga mitte mingil juhul võimalik.

Kogus, mida tahetakse tuua, ületab prügila päevase vastuvõtuvõime mitmekordselt.

Asuja kinnitusel toimub homme Eesti Jäätmekäitlejate Liidu ja “Teeme ära! 2008” eestvedajate ühine nõupidamine, kus kerkinud probleeme arutatakse. Samuti ei osanud Asuja veel midagi täpsemat öelda võimaliku hinnalanguse kohta.

Kaarma vallas, mis kampaanias ei osale, on siiski ka prügihunnikuid kaardistatud ja samuti on inimesi kampaaniaks registreerunud. Mis 3. mail õieti toimuma hakkab, seda Kaarma abivallavanem Niit öelda ei osanud, kuna pärast äraütlemist ei ole tal kampaania korraldajatega kontakti olnud.

Kokku on üle Eesti kampaania käigus registreerunud 16 539 inimest, kes tahavad ära koristada 9200 tonni olmeprügi ja 57 000 rehvi.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 38 korda, sh täna 1)