Poollooduslike koosluste hooldamise ja taastamise toetustest

Poollooduslike koosluste hooldamise ja taastamise toetustest

 

Levinud on arusaam, et Natura 2000 võrgustikku kuuluvatel hoiu- ja kaitsealadel asuvatel maadel on igasugune tegevus keelatud. Vastupidi, et panna piir meie randade jätkuvale roostumisele, puisniitude, puiskarjamaade ja loopealsete kinnikasvamisele, on vaja taastada nende alade endisaegne kasutamine – niitmine ja karjatamine.

Toetamaks maaomanikke või rentnikke selles tähtsas tegevuses, ongi mõeldud nii PRIA poolloodusliku koosluse hooldamise toetus kui ka riikliku looduskaitsekeskuse (LKK) poolloodusliku koosluse taastamise toetus.

Natura 2000 võrgustiku alal asuva poolloodusliku koosluse (puisniit, puiskarjamaa, rannaniit, lamminiit, sooniit, loopealne, kadastik, aruniit) hooldamise toetuse taotlusi võetakse vastu LKK Saare regiooni kontoris Kuressaares Rohu tn 5 1. aprillist kuni 20. maini.

Pärast LKK kinnitust ala toetusõiguslikkuse kohta tuleb taotlus toimetada PRIA-sse ajavahemikus 9.–29. mai. Toetuse määr ühe hektari puisniidu kohta on 3725 krooni aastas, teiste poollooduslike koosluste ühe hektari kohta 2910 krooni aastas.

Looduskaitsekeskus korraldab sel aastal ka kaks õppepäeva poollooduslike koosluste taastamiseks ja hooldamiseks.
Neist esimene oli 8. aprillil Kuressaare ametikoolis ja teine on täna Orissaare kultuurimajas.

Vastavalt poollooduslike koosluste hooldamise toetuse korrale peab taotleja (tema majandusüksuse töötaja, füüsilisest isikust hooldaja või tema pereliikmed) esitama tunnistuse, et taotlemise aastal on tal 10. juuliks läbitud vastav LKK korraldatud koolitus.

LKK võtab vastu toetuste taotlusi poollooduslike koosluste taastamistöödeks ja karjaaedade tegemiseks, samuti hooldamistöödeks kaitse- ja hoiualadel või püsielupaikades väljaspool Natura alasid. Taotlust saab täita internetiaadressil http://niidud.envir.ee või looduskaitsekeskuse kontoris Rohu tn 5.

Neid taotlusi võetakse vastu alates 1. aprillist kuni 17. septembrini. Arvestades toetuseks määratud rahasumma suurust ja alade eelisjärjestust otsustab LKK taotluse rahuldamise hiljemalt 24. septembriks.

Toetuse määrad taastamistöödeks 2008. aastal:
Puisniidu, mis ei asu Natura alal, hooldamine 3100 kr/ha

Rannaniidu, loopealse, lamminiidu, soostunud niidu, sooniidu, puiskarjamaa, aruniidu, mis ei asu Natura alal, hooldamine 2300 kr/ha

Rannaniidu tihedast pilliroost puhastamine 3600 kr/ha

Ebatasase või mätastunud lamminiidu, soostunud niidu või sooniidu niitmine ja kuni 1,5 meetri kõrgusest hõredast võsast puhastamine 3600 kr/ha

Poollooduslikel kooslustel loomade selle korra kohaseks karjatamiseks vajalike tarade ehitamine iga viie aasta järel 15 kr/m

Niidu või loopealse puhastamine hõredast võsast (liituvusega 0,2–0,4), kui võsa on:
kuni 1,5 m kõrgune 2800 kr/ha
üle 1,5 m kõrge 3900 kr/ha

Niidu või loopealse puhastamine keskmise tihedusega võsast (liituvusega 0,5–0,7), kui võsa on:
kuni 1,5 m kõrge 3600 kr/ha
üle 1,5 m kõrge 5300 kr/ha

Niidu või loopealse puhastamine tihedast võsast (liituvusega 0,8–1), kui võsa on:
kuni 1,5 m kõrge 5000 kr/ha
üle 1,5 m kõrge 6800 kr/ha

Puisniidul ja puiskarjamaal puurinde liituvuse vähendamine puistu grupilise struktuuri taastamise eesmärgil:
1 kuni 2 liituvusastme võrra 2500 kr/ha
3 kuni 4 liituvusastme võrra 3900 kr/ha

Täiendavat infot saab telefonilt 45 33 137

Tatjana Faust
RLK Saare regiooni loodushoiu ja toetuste spetsialist

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 123 korda, sh täna 1)