Looduskaitsekeskus ei pea Karala puhkeküla rajamist võimalikuks (5)

Riiklik looduskaitsekeskus ei pea võimalikuks arendaja soovi rajada Karala külas Natura 2000 võrgustiku alale kuni 30 suvemajaga puhkeküla. Riikliku looduskaitsekeskuse Saare regiooni spetsialist Veljo Volke ütles Oma Saarele, et arendaja peab oma plaane oluliselt kokku tõmbama või viima kogu arenduse Natura 2000 alalt välja.

Volke sõnul tuleb arenduse jätkamine soovitud mahus kõne alla vaid väljaspool Natura 2000 ala. Olemasolevale detailplaneeringu alale aga saab soovitud 30 majapidamise asemele püstitada vaid kaks asustusala. Karala külas asuva Randeli ja Vahetüki maaüksuse omanik Eva Tempels soovib 22,5 ha suurusele maa-alale rajada kuni 30 suvemaja.

Looduskaitsekeskus soovitab arendajal keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) protsess katkestada, kuna eeldatavasti ei võimalda looduskaitselised piirangud puhkeküla rajada, mistõttu KSH jätkamine oleks asjatu kulutus.

Looduskaitsekeskuse hinnangul hävinevad puhkeküla rajamisega hoonete ja kommunikatsioonide alla jäävad elupaigad, mis killustab ja muudab oluliselt elupaiga liigilist koosseisu. Oluliselt väheneb ka valgepõsk-lagle toitumisalade pindala.

Looduskaitsekeskus esitas oma arvamuse Natura 2000 võrgustiku alale jääva Randeli ja Vahetüki kinnistu KSH kohta hindamist läbi viiva OÜ Hendrikson& Ko tellimusel.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 28 korda, sh täna 1)