Noored arutlesid maal elamise võimalikkuse üle

Märtsi lõpus toimus Hiiumaal üleriigiline noorsookonverents “Õnn elada maal”, kus peamiselt arutleti selle üle, millised on noorte võimalused elada ja töötada väljaspool nn tõmbekeskusi. Ürituse eestvedajaks oli Hiiumaa teavitamis- ja nõustamiskeskuse (HUPS) juhataja Margit Kagadze, õla pani alla ka Hiiu maavanema nõunik Reet Kokovkin.

Kokku tuli konverentsile noori üle Eesti 60. Kohal oli ka haridusminister Tõnis Lukas.

Saare maavalitsuse peaspetsialist huvihariduse ja noorsootöö alal Inga Teär kiitis hiidlaste ettevõtmist ning nentis, et konverentsil jäi kõlama mõte, et noored oleksid küll nõus saartele tagasi tulema, kui kodukohtades oleks nende jaoks tasuvaid töökohti. Teäri sõnul nägid konverentsil osalenud noored ennast tulevikus rohkem palgatöölistena kui ettevõtjatena.

“Võib-olla mängis siin oma osa ka asjaolu, et kohal olid noored alates põhikooli viimasest klassist kuni gümnaasiumi eelviimase klassini,” arvas Teär, tuues näiteks ealistest probleemidest lähtuvalt ka selle, et nii noored inimesed ei mõtle veel näiteks elukoha peale. “Selle teema tõstatasid just kohal olnud täiskasvand,” ütles ta.

Hariduse valdkonnas rõhutati konverentsil vajadust väiksemate klasside, individuaalse lähenemise ja õpetajate loova suhtumise järele. Kodukoha hea maine kujundamisel leiti parimaks reklaamiks olevat õnnelik kodanik. Meedia ülesanne oleks siinjuures väikestesse kohtadesse kohale tulla, kuna “me kõik vastutame selle eest, millised sõnumid meie kodudest nn suurde meediasse jõuavad”. Välja tuleks noorte arvates tuua ka kodukoha eripära ja seda reklaamida.

Noortevahelise koostöö parandamiseks leiti vajalik olevat, et maapiirkonnast lahkunud noored võiksid moodustada võrgustiku ja üldse peaksid noorteühendused muutuma laiahaardelisemaiks.

Töövõimaluste parandamiseks maapiirkonnas tuleks luua koolinoorte tööbörs või tööportaal. Noori tuleks rohkem toetada (nt stipendiumidega), et neid maakohaga siduda. Samuti tuleb arendada kaugtöövõimalusi ja leida maapiirkondade ettevõtjatele maksusoodustuste tegemise võimalus. Oluliseks peeti ka palkade võrdsemaks muutmist ja karjäärinõustamist.

Jaanus Kõrv, Rita Loel

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 24 korda, sh täna 1)