Imago on igal linnal ja külal (2)

Imago on igal linnal ja külal

 

Minu arvates on suhtekorraldus demokraatia vahend. Professionaalne suhtekorraldus loob olukorra, kus info liigub kahes suunas. See tähendab, et mitte ainult linna valitseja (just kaks sõna) ei kõnele rahvale, kuidas peab, olgu siis plaanipäraselt või erakorraliselt, vaid ka rahvas peab saama arutleda ja oma arvamust avaldada.

Linnavalitsuse suhtekorraldustegevus peab suurendama kodanike heaolu, võimaldades juurdepääsu infole, infot inimeste jaoks huvitavaks muutes. Suurekõlaliselt öeldes peaks suhtekorraldus kaasa aitama kodanikuühiskonna tekkele.

Et linnakodanik oleks oma kodu peremees, kes saab ja tahab asju otsustada ja kes saab osa ka hüvedest. Ajal, mil ajalehed on erakapitalile kuuluv äri, peaks avalik sektor olema kallutamatu informatsiooni andja. Ma kuulen juba kõva naeru, et mis lihtsameelsus. Aga tähelepanelikul lugemisel näeb ometi, et ma kasutasin tingivat kõneviisi. Kuigi tahaks väga, et võiks öelda “on kallutamatu informatsiooni andja”.

Informatsioon on tänapäeval väga oluline kapital ja see peaks olema kõigile demokraatlikult kättesaadav. Kättesaadavad ei pea olema mitte ainult pidupäevakõned või trahvikviitungid.

Kindlasti on Kuressaarel vaja suhtekorraldust, sest imago ja maine on igal linnal, igal külal. Imago tekib selle põhjal, mida me ise ütleme, mida meiega suheldes kogetakse ja kolmandatest allikatest tulevast infost. Siin on suhtekorraldajal suur roll, sest see, mida Kuresaare linn ütleb oma kodanikele, võimalikele investoritele või turistidele, mõjutab suuresti linnaelanike elukvaliteeti.

See, mida Kuressaarest räägivad kolmandad allikad (tänapäeval enamasti meedia ja internet), on samuti seotud suhtekorraldaja meediaalase tööga. See, mida inimesed meiega kokku puutudes kogevad, on samuti suuresti suhtekorraldaja vastutada – milline on meie enesemääratlus ehk kes me oleme, milline on meie kultuur ehk kuidas me käitume, milline linn me tahame olla, kuidas me tahame, et meie linnas teenindatakse jne, jne.

Suhtekorraldaja peab olema erialaselt haritud, et olla sellel tasandil, kus võetakse vastu otsuseid. Kui suhtekorraldajat tahetakse vaid kohvi keetma või pressiteateid saatma, siis tuleb tõesti Kaja Tampere pakkumine pressiteate kirjutamise õppimiseks vastu võtta.

Kaja Tampere on ilmselt ka riigihankega enam kursis, kuna tal on isiklik seos saarega. Mina vaatasin pakkumise tingimusi ja kuna ei näinud neis võimalusi, et meist võiks linnaelanikele kasu olla, siis ei pidanud ma vajalikuks kedagi tööle juurde palgata ega kedagi mõne teise kliendi juurest ära võtta.

Kui meil oleks Kuressaares filiaal, siis oleksin ehk kaalunud pikemalt, aga kutse tundus keskenduvat pigem sellele, kuidas saaks kiiresti ja kohe linna valitsejate jutud inimesteni viia, mitte niipalju uurimise, planeerimise ja kahepoolse kommunikatsiooni peale. Aga selleta ei oska mina küll professionaalset suhtekorraldust ette kujutada. Õuelaulikute aeg on läbi.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 54 korda, sh täna 1)