Lümanda volikogu otsib abi õiguskantslerilt (20)

Lümanda volikogu otsib abi õiguskantslerilt

 

Lümanda vallavolikogu otsustas ühehäälselt pöörduda Eesti vabariigi õiguskantsleri poole, kuna on tekkinud vastuolud teeseaduse ja põhiseaduse ehk siis ajalooliselt väljakujunenud ning avalikus kasutuses olevate teede ja eraomanike soovide vahel. Volikogu soovib, et õiguskantsler kontrolliks teeseaduse vastavust põhiseadusele.

Lümanda vallavolikogu majanduskomisjoni esimees Leonardo-Aleksander Laesson, kes volikogule ka tekkinud probleemi tutvustas, ütles Oma Saarele, et probleemid teedega tulid ilmsiks valla üldplaneeringu avalikul arutelul.

“Teeseaduse järgi on kõik teed, mis asuvad eramaal, olenemata rajamise ajast, erateed ning erateedel võib liikuda kas omaniku loal või lepingu alusel tema seatud tingimustel,” rääkis Laesson, kelle sõnul on siin tekkinud käärid, sest osa teid on juba ajalooliselt – olgu siis tsaari- või mõisate ajal – välja kujunenud ning neid kasutatakse tavaõiguse alusel. Ometi võib praeguses õigussüsteemis eraomanik sulgeda oma maal oleva tee, mis viib metsa või mere äärde. Laessoni sõnul ei pea omanik ka tee sulgemisest kellelegi teatama.

Üldplaneeringu arutelul selguski, et Lümanda vallas on tekkinud eraomandis olevate teedega kaks probleemi, millele vald ei suuda lahendust leida, sest omanikul ongi seaduse järgi õigus.

Nimelt on Koovi külas mere äärde minev tee omaniku poolt sõidukitele suletud, kuid planeeringu järgi näeb vald mere ääres lautri- ja supluskohta. “Tekkinud on olukord, kus kalamehed ei saa enam oma paate mereni viia, sest transporti nad sellel teel enam kasutada ei tohi,” rääkis Laesson. Jalgsi mere äärde minekut omanik ära keelanud ei ole.

Teine muret tekitav tee asub Jõgela külas, kus tee ühendab kaheksat kinnistut. “Vald on teinud esimese kahe ja viimase nelja kinnistu omanikuga tee kasutamise lepingu, kuid kahe keskmise kinnistu omanikud lepingut sõlmida ei soovinud ning panid läbipääsu takistamiseks teele tõkkepuud ette,” sõnas Laesson. “Nüüd ongi tekkinud olukord, kus tee on osaliselt kinni ning tagumiste kinnistute omanikud peavad sõitma üle naabrite põldude, mis ei ole normaalne olukord kellegi jaoks.”

Laesson märkis, et tavaõiguse järgi peaks eratee olema tee, mida kasutabki ainult omanik enda tarbeks. “See ei ole ainult Lümanda valla probleem, vaid on kogu Eesti oma,” ütles volikogus küsimuse tõstatanud vallavolinik. “Nii tekivadki mõttetud kohtuskäigud, millest kasu lõikavad ainult juristid, sest meie kohtud on niigi ülekoormatud ning inimestele on kohtuuste kulutamine küllalt kulukas,” nentis ta, küsides, kas meil on ikka vaja lõputult neid Andrese-Pearu tüüpi vaidlusi. Laesson lisas, et ehkki põhiseaduse järgi on omand puutumatu ja püha, ei või omanik oma õigusi siiski kasutada üldiste huvide vastaselt.

“Teine asi on see, et rahvusvahelise õiguse üldtunnustatud põhimõtted ja normid on Eesti õigussüsteemi lahutamatu osa ning Euroopa õigusruumis kehtib ka õiguspärase ootuse printsiip, mis tähendab seda, et kui isikule on antud mingid õigused, siis ei tohi neid ära võtta,” selgitas Laesson.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 119 korda, sh täna 1)