Kena jätkuvad lumekevaded teitele!

Kena jätkuvad lumekevaded teitele!

 

Mineva nädali koolivaheaegas olli Euroopa Noorte kultuurivahetusprojekti sihes Leisis baski ja soare noorde ühine laager. Miks ma sest Muhu uudistes reagi, sest et lehtes olli vähe viltu läin.

Programmi algatan Lilian Väster ja Mart Aardam võtsid poole sõidu pealt ree peale Helen Pihli, kis omakorda katsus leida Pöide ja Muhu vallast mõned noored teiste sekka. Kahe maa laagrilised köisid ühepäeva Muhus koa.

Muhu tegemiste kava panni Helen Pihl kokku, seda vedasid aga eest siitkandi noored. Muuseumist hakati peale. Liinu Tuust vädas Eda Maripuu abil ekskursiooni Koguva küla ja muuseumi peal. Gert Simso Elis Pihli abiga pidasid koolitundi, kus peremärk sai puu sisse leigatud. Liiva koolimaja tutvustasid direktor Senta Room ja Triinu Peegel, Liiva kirkus ja noordekeskuses jätkas juttu Triinu.

Hellamaa külakeskuses vilditi Liinu Tuusti juhendamisel, kangastelgede peal kujuti külakeskuse perenaise Tiina Jõgi ja Gert Simso juhatuse all riibuvaipa. Selle vaibaga oo veel sõuke uhke lugu, et iga noor pidi kuduma oma riibu. Oktoobris, kut soarde noored lähtvad vastukülaskäigule Baskimaale, võetse valmin vaip külakostina seltsi.

Köidi veel Üügu panga peal ja Kaupo Tüür reakis Väikses Poadivabrikus soarde poadiehitamise traditsioonidest ja näitas vabriku tööd. Lõuna ja õhtusöömaaeg peeti Muhu restoranis käsitööde keskel. Lisaks reagiti seal resturani ajaloost, et see oo kunagid meierei maja oln. Helen tahtis veel kangeste Triinu Peeglit kiita ja tänada, et oo ikka tubli ja munuke muhulane.

Teisibe köisid muuseumist Helen Pihl ja Tatjana Rahu lasteaedas liatama-pühade ehk lihavõtte kombestikku eetsi andma. Programm “Muuseum läheb külla” tutvustas, kust oo pühad alguse soan ja miks neid peetse. Meisterdati pajutibudest ristipuu ning kangeste armsad tibud.

Murdekeelse loomingu võistlusest osavõtjud palutse, et kui teitel oo oma lugu elektrooniliselt olemas, soadaksite ehk selle Muhu muuseumi meilaadressi peale teele.

Tuleva nädali oo siis Muhuse tulemas rahvusvahelise projekti INEXTEX raames rootslased, ungarlased ja rumeenlased. 2. abrillil 14.00 peetse Hellamaa külakeskuses seminar, kuhu oodetse kõiki käsitöömeistrimi ja käsitööhuvilisi.

Rootslased tegavad ettekande oma senitehtud tootearendustest ja projektidest. Seminari päevaks tehasse külakeskuses külalistele silmarõõmuks käsitöönäitus. Igaüks võib kohja peale näitamiseks viia oma või teiste tehtud rahvusliku taustaga käsitööesemeid.

Muhulase leht sai valmis. Aas teine tegemise aegas üle eare nagu pudrupott piisi peal. Materjali kipub ikka rohkem tulema, kut sisse mahub, mis iseenesest oo vägev.

Kõikse kipem uudis oo Muhulase esimese lehekülje peal. MTÜ Muhu Kott tahab taasta soare peal jõulutönkide traditsiooni. Soovijud oodetse vestlusele Muhu Spordihalli 1. abrillil kellu 9. Kultuurkapitali toetusega andasse väljavalitutele siis asjaomane koolitus.

Mõnda dokumenti läheb koa taris: arstitõendid lahja alkoholi pikaajalise jätkuva manustamise taluvuse kohe, sest töngid köivad perest perese ja mekkivad asjatundlikult koduõlut; tööandja nõusolekud tönkide joosuaaks jõuluaegas anda nendele palgata puhkust ja naise kirjalik nõusolek (kuna töngid oo tavaliselt mehed) taluda mehe eemalolekud perest paarkümmend päeva. Eelnimetat tõendid ja paberid võiks juba vestlusvooru seltsi võtta, nendest võib abi olla.

Kõik kuulutused põle Muhulase sisse mahtungid. Siikohtas ma sai austava ülesande reakida, et Marta-Juula Käsitöökamber Pallasmaa külas kuulutab välja Varesse äkk-konkursi. Väljavalitu imago kujundatse eetsidpidi Kosmosemuttidelt nime laenanud käsitööettevõtte maskotiks ja ta ülesandeks soab toodangule reklaami tegemine ja PH taseme mõõdistamine. CV ja foto saata soovijatel teisibe, 1. abrillil, meiliaadressile muhumartajuula@hot.ee .

Olge munuksed!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 43 korda, sh täna 1)