Saaremaal oli oma Riigikontrolli osakond

Et õiguskantsleri institutsiooni tegevus jäi okupatsioonieelses Eestis küllaltki lühikeseks ning kuna oli tegemist ka presidendile alluva institutsiooniga, ei ole teateid selle kohta, et toonane õiguskantsler Anton Palvadre oleks oma tööülesannete tõttu Saaremaale sattunud, seega pühendame tänased lehelood Riigikontrolli tegemistele.

Riigikontrolöri maakonnas käik oli 1920–30-ndail aastail kindlasti sündmus, mille märkisid ära ka ajalehed. Nii kirjutas Meie Maa 18. augustil 1931: Neil päevil viibis Kuressaares riigikontrolöör K. Soonberg. Ühes kontrollnõukogu liikme hra Meiga. Nad saabusid Kuressaare laupäeval, olles ennem külastanud juba Karja kodumajanduskooli.

Pühapäeval käisid nad Kuressaare piirivalve kordonis ja tutvusid seal käsiloleva remondiga, selle otstarbekohasusega ja hoonete praeguse seisukorraga. Ka vaatasid nad üle ehitusmaterjalid. Peale nimetatute nad külastasid veel mõnd muud riiklikku ettevõtet Saaremaal. Esmaspäeval lahkusid hrad Soonberg ja Mei jälle Kuressaarest. Sõit teostus riigikontrolli autol.

Tähelepanelikud lehetoimetajad märkasid aga ka üht-teist sellist, mis nende arvates pidanuks teistmoodi olema. Nii kirjutas 1920. aasta 19. mai Vaba Maa küllaltki kriitilise loo “Riigikontrolli ülesannetest”, milles on muuhulgas öeldud: Riigikontroll ei taha Eestis leppida nende ülesannetega ja tegevuspiirkonnaga, mis tal harilikult kultuurriikides teostada – kontrolleerida ametkondade väljaminekuid, sissetulekuid ja üleüldse asjaajamist tagant järele. Meil tahab kontroll universaalne olla oma võimiste ja oskuste poolest.

Arutihti tuleb ette, kus kontrollametnikud eriteadlastest inseneeridest targemad tahavad olla, kui mõni majandusline kavatsus teoksil. Igasuguse vastutuse ja algatuse katsub kontroll ministeeriumite ametnikkude pealt sellega ära võtta, et iga vähem kui ostu- ja kaubaleping, väljapakkumine jne ei tohi sündida ilma kontrollesitajata.

Ajaleht märgib ka, et Riigikontroll on liialt bürokraatlik ning töötab väga aeglaselt, samuti paistab silma ametnike rohkusega. Ja edasi imestatakse: Isegi Saaremaa jaoks on oma osakond loodud mitme ametnikuga.

Saaremaa osakonda juhtis tragi rahvaerakondlane

Ametnike rohkus ei pane aga Vaba Maa arvates Riigikontrolli piisavalt hästi tööle: Saaremaal on venelased määratud varandused maha jätnud, veel praegugi vedelevad Sõrves Mõnto sadamas, kui ka mujal, suured raualademed, masinate, raudtee, suurtükkide jne osad; suurem hulk sest varandusest on juba jõutud varastada ja laiali kanda.

Sarnaste lohakuste kõrvaldamiseks ei ole kontrollosakond veel sõrmegi liigutanud. Ajaleht on riigi kontrollorgani peale tõsiselt pahane, sest toimetaja toob veel ühe näite, samuti Saaremaalt.

Samal ajal kui riigimetsades asjad korras ei ole, on kontrollametnike peaülesanne mööda kantseleisid käia ja vaadata, kas arvetel küllalt selged allkirjad ja margid õieti peale kleebitud.

Saaremaa osakonna etteotsa olla aga sattunud keegi hr Eltermann, tragi rahvaerakondlane, kes oma aadete jutlustamist isegi ametiasutuste revideerimisel teeb, nagu hiljuti maakonnavalitsuse revideerimisel.

Nii olla ka Riigikontrolli Kuressaare osakonna juhataja käinud maavalitsuses, lasknud seal oma ametnikel arveraamatud järele vaadata ning ise sel ajal maavalitsuse ametnikega poliitilistel teemadel juttu puhunud.

Peaasjalikult huvitanud teda küsimus, kuidas otstarbekohasem oleks rahvaerakonnale Saaremaal pinda luua.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 8 korda, sh täna 1)