Ministeerium jätkab vaidlust vallandatud Mart Mäekeriga (3)

Põllumajandusministeerium lükkab ümber taimetoodangu inspektsiooni endise peadirektori Mart Mäekeri väited, nagu oleks ta ametist vabastatud erakondliku kuuluvuse pärast.

Põllumajandusministeeriumi kantsleri vanemabi Indrek Grusdami sõnul soovib Mäeker taolise väitega juhtida tähelepanu kõrvale tema karistamise tegelikelt põhjustelt.

“Kui teenistuja ajab segamini riigi ja isikliku rahakoti, ei ole tal ministeeriumi hinnangul võimalik teenistuses jätkata,” selgitas Indrek Grusdam.

Kantsleri vanemabi sõnul kaotas Mart Mäeker põllumajandusministri usalduse, kuna Mäeker määras endale õigusvastaselt ühe kuupalga ulatuses tulemustasu ja kasutas riigieelarvelisi vahendeid iseenda õigusabi eest tasumiseks. Sellega tekitatud 40 911 krooni suuruse kahju kavatseb ministeerium Mart Mäekerilt kohtu kaudu sisse nõuda. Ministeeriumi hinnangul ei saanud Mäeker ise oma individuaalset panust hinnata ja tulemustasu määramise õigus oli üksnes ministril.

Mart Mäeker ise ütles Oma Saarele, et ta võis tulemustasu maksta, kui tegi seda võrdsetel alustel teistega. “See on otsitud põhjus minu vallandamiseks,” kinnitas Mäeker, selgitades, et ka eelmisel aastal maksis ta endale tulemustasu ning siis ei olnud kellelgi midagi selle vastu.

Mäekeri sõnul ei ole riigikontrolli ega ka põllumajandusministeeriumi audit kunagi varem peale pisipuuduste midagi leidnud. Kogu intriig sai Mäekeri sõnul alguse tema kavatsusest muuta inspektsiooni struktuuri.

Grusdami sõnul said erimeelsused Mart Mäekeri ja ministri vahel alguse asjaolust, et taimetoodangu inspektsiooni töökorraldus ei taganud kontrolli järelevalveametnike tegevuse õiguspärasuse ja objektiivsuse üle.

Esines juhtumeid, kus inspektsiooni ametnikud sooritasid menetlustoiminguid isikute suhtes, kellega neil oli isiklik puutumus, mis seadis kahtluse alla nende erapooletuse. Mart Mäekeri tegematajätmiste tagajärjena tõid audiitorid välja riski, et taimetoodangu inspektsiooni saavutatud tulemusi taimetervise valdkonnas võidakse Euroopa kontekstis hinnata ebausaldusväärseiks.

Ministeeriumi arvates on peadirektori kohustuseks tagada menetluse objektiivsus ja inspektsiooni usaldatavus ning organiseerida töö selliselt, et ei tekiks isegi kahtlust järelevalvet teostava ametniku erapooletuses.

Distsiplinaarkaristuseks määrati Mäekerile detsembris üleviimine kahe astme võrra madalamale palgaastmele, kestusega kuni üks aasta.

“See on kõige rangem karistus,” ütles Mäeker, kelle sõnul otsustas ka kohus, et siin on ministeerium vindi üle keeranud ning tühistas Mäekerile määratud karistuse.

“Olin piisavalt kõrge ametnik, minister oleks võinud kutsuda mind enda juurde ja asjad selgeks rääkida,” ütles Mäeker, kes loodab, et kohus selgitab ka tema vallandamise õiguspärasuse. “Vallandamise põhjus on aga solvumine, et ma julgesin oma karistuse kohtus vaidlustada,” lisas Mäeker.

Grusdami sõnul ei võtnud Mart Mäeker olukorra parandamiseks mitte midagi ette. Seetõttu kirjutas minister 6. veebruaril alla tema teenistusest vabastamise käskkirjale. Enne käskkirja allakirjutamist korraldas Mäeker lahkumispeo, otsustas mõnede alluvate täiendava premeerimise ja jäi seejärel haiguslehele.

Mart Mäeker vaidlustas kohtus nii temale varem määratud distsiplinaarkaristuse kui ka vallandamise. Seni on esimese astme kohus tühistanud Mart Mäekeri viimise madalamale palgaastmele, kuid ministeerium kavatseb kõnealuse kohtuotsuse edasi kaevata.

Vallandamist peadirektori kohalt peaks kohtus arutatama aprilli lõpus.
Rahvaliitlane Mart Mäeker on Leisi vallavolikogu esimees ja oli kümme aastat Leisi vallavanem. Juhtis ka Saaremaa omavalitsuste liitu.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 33 korda, sh täna 1)