Maavanem tegi Lootsi tänava elamurajooniga seoses linnavalitsusele ettekirjutuse (1)

Saare maavanem nõuab Kuressaare linnavalitsuselt Lootsi tn 25 ja 27 elamurajooni detailplaneeringu lähtetingimuste seadustega vastavusse viimist.

Detailplaneeringu järelevalve käigus koostatud ettekirjutuses teeb maavanem linnavalitsusele ettepaneku viia Kuressaares Lootsi tn 25 ja 27 elamurajooni detailplaneeringu koostamise lähteseisukohad 15 päeva jooksul vastavusse looduskaitseseaduse, Kuressaare vanalinna muinsuskaitseala põhimääruse ja muinsuskaitseseadusega.

Samuti soovib maavanem näha Lootsi 25 ja 27 elamurajooni detailplaneeringus põhjendatud kaalutlusi Kuressaare linna üldplaneeringu muutmise vajalikkuse kohta. “Kehtiva üldplaneeringu muutmine eeldab ülekaaluka avaliku huvi olemasolu,” põhjendas maavanem Toomas Kasemaa.

Kehtiva üldplaneeringu kohaselt on Lootsi 25 ja 27 maa-ala puhkeotstarbeline maa, kuhu on lubatud rajada puhkerajatisi ja kuurortasutusi ning kus vastavalt keskkonnaministrilt saadud kooskõlastusele ei kehti 50 m ehituskeeluvöönd. Van Dahl Investments OÜ soovib Lootsi 25 ja 27 rannaäärsele alale ehitada muuhulgas kuuekorruselise ärihoone ja paarkümmend erineva suurusega elamut.

Kuna arendaja eesmärk on peale puhkeotstarbelise maa ka elamu- ja ärimaade kavandamine, siis tuleb maavanema hinnangul võtta ehituskeeluvööndi määramisel aluseks looduskaitseseadus, mitte aga 2000. aastast pärinev keskkonnaministri kooskõlastus.

Looduskaitseseaduse kohaselt on linnas mererannal ehituskeeluvööndi ulatuseks 50 meetrit ning üle 25 ruutkilomeetri suuruse valgalaga jõel (Põduste jõgi) samuti 50 meetrit. Ehituskeeluvööndi vähendamiseks tuleb uuesti taotleda nõusolek keskkonnaministrilt.

Kuressaare vanalinna muinsuskaitseala põhimääruse kohaselt kulgeb Põduste jõge suudmest kuni ristumiseni Aia tänava mõttelise pikendusega Kuressaare vanalinna muinsuskaitseala kaitsevöönd. Kuressaare linnavalitsuse esitatud Kuressaare vanalinna muinsuskaitseala ja selle kaitsevööndi plaanil on kaitsevööndi piir näidatud Põduste jõe asemel mööda Tori jõge. Keskkonnaministeeriumi info- ja tehnokeskuse andmetel suubub Põduste jõgi Kuressaare lahte jõe läänepoolset haru mööda, idapoolset nimetatakse Tori jõeks. Seega jääb Lootsi 25 ja 27 detailplaneeringu ala põhimääruses antud piirikirjelduse kohaselt muinsuskaitseala kaitsevööndisse, kus on muinsuskaitseameti loata keelatud püstitada välismõõtmete tõttu muinsuskaitseala oluliste vertikaalsete dominantide vaadeldavust häirivaid või olulisi kaugvaateid muinsuskaitsealale varjavaid ehitisi.

Muinsuskaitseseaduse kohaselt tuleb muinsuskaitseala ja mälestise silueti nähtavuse ja vaadeldavuse tagamiseks arvestada üld- ja detailplaneeringut koostades muinsuskaitseametiga kooskõlastatud eritingimusi.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 31 korda, sh täna 1)