Kommentaar: Keskmine palk peegeldab palgatöötajate olukorda tööturul (2)

Keskmine brutokuupalk on rahvusvaheline sotsiaal-majanduslik näitaja, mis on abiks tööturul toimuvate muutuste jälgimisel. Keskmist palka arvutab ühtse metoodika alusel enamik riike.

Statistikaameti palgastatistika hõlmab ainult palgatöötajaid ning avaldatav keskmine palk näitab ettevõtete, asutuste ja organisatsioonide täistööajaga ametikoha keskmist palka.

Keskmise palga arvutamiseks kogub Statistikaamet palgatöötajate andmeid kõigilt suurtelt, 50 ja enama töötajaga ettevõtetelt ja organisatsioonidelt ning kõigilt riigi- ja munitsipaalasutustelt ja -organisatsioonidelt. Riigi- ja munitsipaalasutuste hulka kuuluvad ka lasteaiad, koolid, raamatukogud, hooldekodud, spordibaasid, teatrid, muuseumid jms, kes on riigi- või munitsipaaleelarvel.

Väiksematest, 0–49 töötajaga ettevõtetest tehakse juhuslik valim tegevusala järgi nii, et igal tegevusalal on minimaalselt hõlmatud 7–12% ettevõtetest.
Kogutud palgaandmed summeeritakse ja jagatakse keskmise töötajate arvuga, mis on taandatud täistööajale tegevusala järgi. Miks on oluline töötajate arvu taandamine täistööajale? Palk on seotud tööajaga. Osalise tööajaga töötajaid ei ole palgatöötajate seas sugugi vähe – 10–12%. Osalise tööajaga töötaja võib töötada ka 1 tund nädalas. Tema palk ei ole aga võrreldav selle töötaja kuupalgaga, kes töötab 40 tundi nädalas. Et oleks võimalik võrrelda erinevaid palku tööaja pikkusest olenemata, on oluline arvutada brutokuupalgad taandatud täistööajaga töötajale. Näiteks kui palgatöötaja on ettevõttes tööle vormistatud poole kohaga ja tema brutokuupalk on 2000 krooni, siis arvestatakse ta töötajate keskmisse arvu 0,5-na ning tema brutokuupalk täistööajaga töötamise korral oleks 4000 krooni.

Keskmine palk on statistiline näitaja, millesse inimestel on kerge suhestuda. Ja nii juhtubki, et kui Statistikaamet avaldab keskmise palga andmed, võrdlevad paljud seda enese ja oma tutvusringkonna palgatasemega. See võrdluse tulemus on aga tihti võrdleja kahjuks, sest 2/3 töötajatest saavad keskmist brutokuupalka või vähem ja 1/3 rohkem. Kui keskmine brutokuupalk tõuseb, siis kindlasti on tõusnud ka osa palgatöötajate brutokuupalk, mis ei tähenda, et kõigi palgatöötajate brutokuupalk oleks muutunud.

Mare Kusma,
Statistikaameti palgastatistika talituse juhataja

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 38 korda, sh täna 1)