Eesti rahvusvähemused pole tööturul eestlastega võrdsed

Esmaspäeval avalikustatava Eesti mulluse inimarengu aruande järgi saavad eestlased rohkem palka kui mitte-eesti päritolu inimesed ning hoolimata majanduse tõusust see vahe üha süveneb.

Postimees kirjutab, et aruande kohaselt pole mitte-eestlased tööturul eestlastega võrdses olukorras isegi siis, kui nad valdavad vabalt eesti keelt ning on Eesti kodanikud. Kui 2004. aastal moodustas 15–30-aastaste mitte-eestlaste sissetulek majapidamise kohta 75 protsenti samasse eagruppi kuuluvate eestlaste sissetulekust, siis 2006. aastal langes see juba 70 protsendi tasemele. Vanusegrupis 46–60 aastat suurenes sissetuleku vahe sel perioodil koguni 13 protsendipunkti võrra.

Aruande andmeil näitab statistika, et nn valgekraede proportsioon on etnilistest eestlastest töötajate seas suurem kui rahvusvähemuste hulgas ning see lahknevus on avalikus sektoris suurem kui erasfääris.

“2007. aastal tehtud uuring viitas tendentsile, et isegi noortel inimestel, kelle emakeel on vene keel, on raskusi kvalifikatsioonile vastava töö leidmisel riigiametites, ehkki nad valdavad vabalt eesti keelt, on saanud hariduse Eestis ning on Eesti kodakondsusega,” märgib uuring.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 22 korda, sh täna 1)