Üügu panga peal peetse talgumi

Üügu panga peal peetse talgumi

 

Terit! Kevade, kut linnud laulma ja lilled õitsma hakkavad, oo üks imelik aeg. Ma iga voasta mõtle, mis siis inimeste sihes juhtub. Naesed lähtvad kevade kenamaks. Mehed muutuvad kevade mehelikumaks. Elekrid oo ümberrinki õhkus justkut enne kõueilma.

Mineva nädali peeti Muhus naeste nädalid. Anneli Tamm es oskagid kohe nii kenasid sõnu leida, kut taris oleks omade elamuste edasi reakimiseks. Just iga päe olli omamoodi kangeste kena.

Mineva reede andsid Muhu koolimaja saalis kontserdi Tõnis Mägi ja Kärt Johanson. Ma läksi sõnna küll pisukse eelarvamusega. Mõtlesi, et miks seda kirkus ep tehta. Mo eelarvamus kadus kohe esimeste lugude kuulamise aegas kuskile ää. Küll olli kena! Lõppeks hingas terve saalitäis rahvast esinejatega ühte takti.

Muhu murdekeelse loomingu võistluse tulemused taheti tiha teatavaks selle laupa. Laupa õhtast esineb aga Muhu restoranis Uno Loop. Kaks nii tähtsad kultuurisündmust ep mahu mitte ühe õhta peale. Muhu murdekeelse loomingu võistluse tulemused tehasse siis teatavaks hoopis reede, päris emakeelepäeva ,14. märtsil kellu 19 Hellamaa Külakeskuses. Muud asjad jähid paika – nänned õppevad peale ametlikku osa vanu seltskonna tantsa.

14.–16. märtsil peetse Üügu panga peal talgumi. Eest veab MTÜ Pärandkoosluste Kaitse Ühing, kaunis maastikukaitseala tahetse korda teha. Riiklik looduskaitsekeskus toetab ja Muhu vallavalitsus kutsub osalema külaseltsa ja tublisid muhulasi. 14. märtsil kellu 14 korjatse ennast kokku Nõmmküla Külakeskuse, kus natusse inimesi koolitatse. Siis tööle!

Kut Sa iga päe ep soa minna, mine siis, kut soad. Abi oo ikka teretuln. Talgulistele lubatse sooja lõunat. Töökindad soovitatse seltsi võtta. Ja Aado Keskpaik võib veel ligemalt reakida, kis tahab teada.

15. märts oo veel sõuke päe, miseni soab Muhu valda ää anda omad taotlused kultuuri-, spordi- ja noorsooalastele projektidele. Segadust oo tekitan, kis sõukest sorti taotlusi üldse esita võivad. Ma ütle veel üle – toetuse küsimise õigus oo kõigil mittetulundusühingutel, muudel juriidilistel isikutel, füüsilisest isikust ettevõtjatel, selsingutel või eraisikutel. Peaasi et ettevõtmine, misele abi küsitse, toimub Muhus või oo kuidagid Muhuga seot.
Veebruari lõppus alustas Muhu Noortekeskuse all tegevust noorde moto- ehk tehnikaring. Ringi juhendab Paavo Aavik, tegutsetse Soonda külas. Ring toimetab omi tegemisi nädalivahetustel.

Kut ma veel sõuke koolilaps olli, siis kevade lume sulades hakkasid külavahel poisid võrride ja motikatega põristama. Neid kutsuti kevadekuulutajateks. Sõuksi kevadekuulutajud oo vähemaks jään. Noori oo vähem, aga rohkem oo vist põhjus seal, et tehnikahuvi tähendab lapsevanamatele suuremad materiaalsed väljaminekud.

Enne mõnusate särinatega kiidetud kevad üllatab sellevoasta veel misegagid. Ma põle küll suuremad astroloogia-usku, aga paergus rinki voadates hakkab silma üleüldine võitlus. Võitlus võimu eest. Võitlus oma ideede autoriõiguste eest. Võitlus eneseteostuse võimaluste eest. Võitlus süü jagamise eest. Võitlus asjade eest, mida tegelikult nagu põlegid. Hämmastav! Kas ma ikka ole param, kut Sa? Või miks ma peaksi ennast halvemini tundma, kut Sa?

Muidugid tuleb iseoma eest seista. Sirge seljaga ja ausalt. Ausalt ennekõike iseoma vastu. Vahel mõni jääb keset rapsimist seisma ja küsib – miks ma seda kõike tee, kas see muudab üldse midagid…

Moole kinkis üks hea inimene lihtsa sauest plaadi, misel kiri kahtes külges. Ühtes külges siis, et mailma ep soa muuta. Ja keerad teise külje, luked – ennast soab muuta. Ma luke sealt välja selle tarkuse, et võitlus teestega ep viigid mitte kuskile. Tegele iseomaga, pane ennast paika. Ja kut Sa ise juba oma jaoks paikas oled, siis läheb mailma kära ühna vähemini korda.

Olge munuksed!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 30 korda, sh täna 1)